VIII. Henrik címkéhez tartozó bejegyzések

Az ál-ál-Shakespeare kalandjai

Anthony à Wood (1632 – 1695), a klasszika kiemelkedő tudósa és zenetanár 1691-92-ben jelentette meg kétkötetes vét, az ATHENAE OXONIENSES. THE HISTORY OF THE WRITERS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, FROM THE YEAR OF OUR LORD, 1500. To which are added the fasti, or annals of the said Universityt (OXFORDI ATHENAEUM. AZ OXFORDI EGYETEM ÍRÓINAK TÖRTÉNETE AZ ÚR 1500-IK ÉVÉTŐL, melyhez az említett egyetem évkönyveit, azaz annaleseit is csatoltuk). A II. kötetben fontos adatokat közöl a magát I am an Englishman in Italiane (angol vagyok olasz változatban)-nak nevező[1] Iohn Florióról (1553? – 1625), az „elszántról”, ahogy szintén nevezte magát. Bővebben…

Halak belső élete

Und als der Koch den Fisch zertheilet,
Kommt er bestürzt herbeigeeilet
Und ruft mit hocherstauntem Blick:
”Sieh, Herr, den Ring, den du getragen,
Ihn fand ich in des Fisches Magen,
O, ohne Grenzen ist dein Glück!”

Schiller (1759 – 1805): Der Ring des Polykrates (1798)

S a szakács, hogy felhasította
a halat, riadtan futott a
trónhoz, kiáltva boldogan:
„Nézd, uram, gyűrűd megtaláltam,
benne volt a nagy hal hasában,
óh, szerencséd határtalan!”

Polükrates gyűrűje. Szabó Lőrinc (1900 – 1957) fordítása[1]

Samos

A Kr.e. VI. századi perzsa belvillongások a birodalom határvidékén is kaotikus viszonyokat teremtettek. Az érdekszférában feléledtek a hatalom szerelmeseinek ambíciói. Bővebben…

VIII. Henrik örökségei

Akhab_Nabot

Akháb és Nábót

1532. március 31-én az obszerváns szerzetes, William Peto, a 16 éves Véres Mária gyóntatója, Greenwichben, eget-földet rengető húsvéti homíliájában Nábót szőlőjéről beszélt:
15Mikor pedig meghallotta Jézabel, hogy megköveztetett Nábót és meghalt, monda Jézabel Akhábnak: Kelj fel és foglald el a Jezréelbeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart néked pénzért oda adni; mert nem él Nábót, hanem meghalt.

1 Chiostro_di_ognissanti_francescane_William_Peto

William Peto (1485? – 1559?)

16És mikor meghallotta Akháb, hogy Nábót meghalt, felkelt Akháb, hogy lemenjen a Jezréelbeli Nábót szőlőjébe, és azt elfoglalja.
17Akkor szóla az Úr Thesbites Illésnek, mondván:
18Kelj fel, és menj Akhábnak, az Izráelbeli királynak eleibe, aki Samariában lakik, ímé ott van a Nábót szőlőjében, amelybe lement, hogy azt elfoglalja;
19És szólj néki, ezt mondván: Így szól az Úr: Nemde megölted-é és nemde el is foglaltad-é? És szólj néki, mondván: Ezt mondja az Úr: Ugyanazon a helyen, ahol felnyalták az ebek Nábót vérét, ebek nyalják fel a te véredet is!

IKir.21[1]

Nem rejtette véka alá a párhuzamokat. Nábót a „szőlőjétől megfosztott” angol szerzetesség, Akháb († Kr.e. 845) VIII. Henrik, Jézabel (Kr. e. IX. sz.) Boleyn Anna (1501 – 1536), és ki más is lenne Illés (Kr. e. IX. sz.), mint ő maga. Bővebben…

VIII. Henrik kórházreprivatizációi

Rahere, King Henry’s Jester, feared by all the Norman Lords
For his eye that pierced their bosoms, for his tongue that shamed their swords…

Rahere, Henrik bohóca, kit minden normann úr félt,
Mert szeme szívükbe szúrt, nyelve megcsúfolt kardélt.

Kipling (1865 – 1936): Rahere

1 Kos_Asklepeion

A kosi asklepeion

A betegek gondviselése igen régi hagyomány a világban, ezen belül Európában, földrészünkön az ógörög asklepeionoktól indulva

2 sampsonhospitable

Vendéglátó Szent Sámson († 530?)

a konstantinápolyi Vendéglátó Szent Sámson[1] intézményein át –

3 Mikes

Mikes Kelemen (1690 – 1761)

Constancinápolyban szent sámson. …de valának még ollyan különös emberek, kik a magok költtségeken. ispotályokot tartottanak.

Mikes Kelemen: A Keresztényeknek Szokásirol[2]

valaszto

– a nagy középkori ispotályokig.

4 ospedale-del-ceppo

Ospedale “del Ceppo (dei poveri)” – A szegények támasza-ispotály, alapítva 1277-ben Pistoia, XXIII. János tér

Működésük gyakran egy-egy szentéletű ember önfeláldozásából indult ki, de fenntartásuk jelentős gazdasági szakértelmet kívánt, jártasságot „evilági” kérdésekben, és nem ritkán akadtak intézők, akik jártassága túlontúl is eviláginak bizonyult. Akár az egyházon belül is, melynek rendszerint különféle apátságai kezelésében álltak ezek a gyógyintézetek.

Bővebben…