V. Károly címkéhez tartozó bejegyzések

A magyar Bach, B-A-C-H és Sweelinck 400

Johann Gottfried Walther (1684 – 1748) zenetudós nevével a blog esetleges ny. olvasója abból az alkalomból találkozhatott, amikor arról írt egy rövid bejegyzés, Bach (1685 – 1750) főúri támogatója, János Ernő (1696 – 1715) szász-weimari herceg Hollandiában nagy tétel kottát szerzett be, és ezek billentyűs átírására Walthert, illetve Bachot kérte fel.

Walther nagy fegyverténye, egyben szó szerint enciklopédikus tudásának tanúbizonysága az 1732-ben kiadott (de egyes részleteiben korábban is megjelent) Musicalisches Lexicon, Zenei Lexikon.[1] Ebben a lexikonban természetesen számos címszó foglalkozik a Bach család illusztris tagjaival. Közülük a Bach (Joh. Sebastian)[2] így végződik:

A Bach család állítólag Magyarországról származik, ugyancsak úgy hírlik, hogy e név viselői, amennyire tudjuk, a zenének kötelezték el magukat, ami talán abból fakad, hogy még a b-a-c-h hangok egymásutánja is ebben a sorrendben dallamot formál. (E különlegességet a lipcsei Bach úr fedezte fel.)

Bővebben…

Palestrina rejtelmes miséje

Ricardo Cervini, a XV-XVI. század fordulóján Ancona apostoli kincstárnoka – azaz a Szentszék ottani egyházmegyei pénzügyi elöljárója[1] – egyben agilis asztrológus is volt, aki fia születési ábrájára pillantva megállapította a csillagok állásából: fia pápa is lesz meg nem is.[2] Ez akkor kissé homályos jövendölésnek tűnt, de elősegítette a fiú, a Montepulcianóban született Marcello Cervini degli Spannocchi egyházi neveltetését.

Bővebben…

In nomine

And if I did, what then?
Are you aggriev’d therefore?
The sea hath fish for every man,
And what would you have more?’

„Ha megtettem, mi van?
Most izgulsz miatta?
A tengerben mindnek van hal,
Akkor még mit akarsz?”

Gascoigne (1535? – 1577)[1]

Gascoigne csípős nyelvű, és ahogy az akkoriban dívott, kalandos életű költő volt. Tanult ember létére már fiatalon gazdálkodni kezdett, amihez nem értett. Két év börtönt kapott adósságaiért. Később I. (Hallgatag) Orániai Vilmos (1533 – 1584) alatt is szolgált zsoldosként. Első jelentős műve 1566-ban Ariosto (1474 – 1533) 1508-ban írt I suppositi, Az elcseréltek című vígjátékának angol fordítása Supposes címen, ami alapul szolgált Shakespeare (1564 – 1616) 1594-es Makrancos hölgyéhez. Egy másik híres fordítása vagy átültetése 1573-ból ókori és reneszánsz nagyságok műveiből A Hundreth sundrie Flowres bounde vp in one small Poesie, Száz apró virágszál egy kis kötetbe fűzve[2], amelyet egyesek durvának tartottak. Ő nem, később is kiadatta.[3] Bennünket ez alkalommal mégis csak egyetlen kifejezésalkotása érdekel 1576-os nagyszabású leírásából The Princely Pleasures, at the Court at Kenilworth, Fejedelmi élvezetek a kenilworthi udvarban címmel. Bővebben…

Vérfagylaló párhuzamok Csehországban

Eli Raphael Roth írta a forgatókönyvet a maga rendezte Hostelhez 2005-ben. A film majdani vezető producere, Quentin Tarantino beszélte rá az elkészítésre, a japán horroristára, Takashi Miikére mint elérendő célra és példaképre hivatkozva. A film óriási sikert aratott világszerte, nálunk 2006-ban mutatták be (Motel címmel)[1]. Két folytatás követte 2007-ben és 2011-ben, csökkenő bevétellel. A harmadik epizódhoz Rothnak már nem volt köze.
„Érinthetetlen”, beteg gazdagok egy csoportja úgy éli ki embertelen hajlamait, hogy az „iparágat” civilek egész légiója működteti. Egy különösen nyomasztónak lefestett cseh városban zajlódik, amely Közép-Európa egyik legszebb, legegységesebb megjelenésű városépítészeti remeke: a Moldva kettőskanyarjának partján álló festői Český Krumlov.

1 cesky-krumlov

Bővebben…

A szárcsagyökér és a császár

7 szarcsaNem szólok, gyermek-Jupiternek társa, te, hajdan
Celmis, most gyémánt, rólad; s Curesok, a zápor
mint termett titeket; s mint lett Crocus és vele Smilax
csöppnyi virág; szavam édes lesz, mivel új, sziveteknek.

Ovidius (Kr.e. 43 – Kr.u. 17?): Átváltozások IV.
Devecseri Gábor (1907 – 1970) fordítása[1]

Ha nem is szól hozzánk az édes szavú Ovidius Smilaxról, útbaigazít bennünket id. Plinius (23 – 79), aki A természet históriája XVI. könyvének 63. fejezetében a történetről kissé részletesebben is beszámol. Az ifjú Crocus semmibe vette az utána vágyódó Smilax szerelmét, és így az égiek a bánatában elepedő lánykát kisebb cserjévé változtatták. Crocusból lett a sáfrány. Bővebben…

A pockfa és rokonai

1-guaiacum-officinale

Orvosi guajakfa (Guaiacum officinale). Virágja Jamaica nemzeti jelképe

Nem lehet véletlen, hogy annyi szó ősforrása az indoeurópai bhel-, beu-, „dagadni” gyök, végtére is az élet maga: dagadás (mondom önigazolásul). Láttuk már ezt a „bika” angol szavának, a bullnak a vizsgálatánál is. Ez az indoeurópai gyök ment át a számtalan leágazású előgermán puh(h)- gyökbe is. A leágazások egyike az óangol pocc, „vízhólyag”, fekély”, mely a mai angolban pock, „himlőhólyag”, vagy maga a „himlő”, és a középangol többes számú alakból, a pokkesből „fejlődött ki” a XIV. századra a pox, általában „kiütéses betegség”, később, leszűkülve, „feketehimlő”.[1] Hasonlóan, a németben a himlő Pocken, általában a pattanás Pockel. Egy csodás gyógyerejű, a pattanásokat is elmulasztó fa anyagát erről nevezték el Pockelholznak, ami Pockholz-cá rövidült.[2] Ebből ered a magyar „pockfa” vagy „pokkfa”. Bővebben…

A magáninkvizítor

Tegnapi rövid összefoglalónkban, futólagos kitekintéssel a vecsernye utáni szicíliai fordulatokra, beszámoltunk Luis de Páramo (1545? – 1608) szicíliai főinkvizítor kalandos hivatali életéről és még kalandosabb munkájáról, melyet az inkvizícióról írt. Páramo a Gondviselés ujját látja abban, hogy Portugáliában a Szent Inkvizíció éppen egy szélhámos közreműködésével borult virágjába, akinek az eseményeket elősegítő hamisított pápai bulláját Páramo is látta az Escorial Szent Lőrinc Könyvtárában.[1] Az eset megér egy futó pillantást, a tegnapi beszámoló formájában: kis történeti háttér után rátérünk a szélhámos működésére, végül megnézzük, hogy hatott ez Voltaire-re (1694 – 1778). Bővebben…

VIII. Henrik örökségei

Akhab_Nabot

Akháb és Nábót

1532. március 31-én az obszerváns szerzetes, William Peto, a 16 éves Véres Mária gyóntatója, Greenwichben, eget-földet rengető húsvéti homíliájában Nábót szőlőjéről beszélt:
15 Mikor pedig meghallotta Jézabel, hogy megköveztetett Nábót és meghalt, monda Jézabel Akhábnak: Kelj fel és foglald el a Jezréelbeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart néked pénzért oda adni; mert nem él Nábót, hanem meghalt.

1 Chiostro_di_ognissanti_francescane_William_Peto

William Peto (1485? – 1559?)

16 És mikor meghallotta Akháb, hogy Nábót meghalt, felkelt Akháb, hogy lemenjen a Jezréelbeli Nábót szőlőjébe, és azt elfoglalja.
17 Akkor szóla az Úr Thesbites Illésnek, mondván:
18 Kelj fel, és menj Akhábnak, az Izráelbeli királynak eleibe, aki Samariában lakik, ímé ott van a Nábót szőlőjében, amelybe lement, hogy azt elfoglalja;
19 És szólj néki, ezt mondván: Így szól az Úr: Nemde megölted-é és nemde el is foglaltad-é? És szólj néki, mondván: Ezt mondja az Úr: Ugyanazon a helyen, ahol felnyalták az ebek Nábót vérét, ebek nyalják fel a te véredet is!

IKir.21[1]

Nem rejtette véka alá a párhuzamokat. Nábót a „szőlőjétől megfosztott” angol szerzetesség, Akháb († Kr.e. 845) VIII. Henrik, Jézabel (Kr. e. IX. sz.) Boleyn Anna (1501 – 1536), és ki más is lenne Illés (Kr. e. IX. sz.), mint ő maga. Bővebben…

Bartolomeo Scappi “operája”

1 vezetok

A képen látható szigorú, aszkétikus férfiak balról jobbra haladva:

  1. Lorenzo Campeggio bíboros (1471? – 1539)
  2. IV. Piusz pápa (1499 – 1565)
  3. V. Szent Piusz pápa (1504 – 1572)

A három kép közül az utolsó a legharsányabb színű és leghalványabb pszichológiájú, El Greco (1541 – 1614) atipikus festménye, a másik kettő szerzője ismeretlen. Bővebben…

Athanasius Kircher és következményei

1 Athanasius_KircherAthanasius Kircher (1601 – 1680) “százmester“, jezsuita szerzetes századának lenyűgöző “szerzete” volt: hieroglifákat fejtett meg, kínai nestorianusok nyomait tanulmányozta (helyesen), egyiptomi keresztényekről írt (helytelenül – de helyes volt feltárása az óegyiptomi és a kopt nyelvek rokonságáról), ószövetségi események tudományos magyarázatára törekedett, teóriát dolgozott ki a Földgolyó belső hőforrásairól, mondott ezt-azt a gravitációról, szerelemről, jeles biológus volt. Bővebben…