Szabó Lőrinc címkéhez tartozó bejegyzések

Szerencsétlen és szerencsés hajózások

Sőt a kétségbeesett hajómról is azt mondom: „glückliche Fahrt” – szerencsés utazás – és a kormányosnak egy jelzőt adok: „ruhige Bootsmann” – az én szenvedésem vonuljon szinte sejthetetlen és láthatatlan háttérbe: maradjon helyette a polgári „bon voyage”, hiszen a legnagyobb művészek úgyis tudják, hogy harmonikus műalkotás ennél többet nem bír el. Ha őszinte lennék: elnyelne a káosz, viszont a mélyérzésű olvasó a legszürkébb szavak mögött is sejti kedélyem legkeservesebb viharait.

Szentkuthy Miklós (1908 – 1988): Arc és álarc (1962),
Kilencedik fejezet[1]

Goethe (1749 – 1832) 1796-ban egy kisebb jelentőségű pályatársának, Friederike Helene Ungernek (1741? – 1813) meleg hangú levélben köszöni meg a tőle kapott Zelter (1758 – 1832)-dalokat, melyeket a zeneszerző az ő verseire írt, és hozzá is teszi, hogy ezek után nem tudja magát visszatartani dalok publikálásától az az évi, Schiller (1759 – 1805) által kiadandó Musenalmanachban (Múzsa-évkönyv).[2]

Bővebben…

Reklámok

Halak belső élete

Und als der Koch den Fisch zertheilet,
Kommt er bestürzt herbeigeeilet
Und ruft mit hocherstauntem Blick:
”Sieh, Herr, den Ring, den du getragen,
Ihn fand ich in des Fisches Magen,
O, ohne Grenzen ist dein Glück!”

Schiller (1759 – 1805): Der Ring des Polykrates (1798)

S a szakács, hogy felhasította
a halat, riadtan futott a
trónhoz, kiáltva boldogan:
„Nézd, uram, gyűrűd megtaláltam,
benne volt a nagy hal hasában,
óh, szerencséd határtalan!”

Polükrates gyűrűje. Szabó Lőrinc (1900 – 1957) fordítása[1]

Samos

A Kr.e. VI. századi perzsa belvillongások a birodalom határvidékén is kaotikus viszonyokat teremtettek. Az érdekszférában feléledtek a hatalom szerelmeseinek ambíciói. Bővebben…

Balzsamok és bergamaszkok

1 Bergamo 1450

Bergamo, 1450

A lendületes, vidám bergamaszk, bergomaszka vagy bergamasca XVI. századi eredetű, Bergamo környéki tánc, mely nemcsak a kor zenéjében jutott szerephez, de a kortárs irodalomban is:

BOTTOM

No assure you; the wall is down that
parted their fathers. Will it please you to see the
epilogue, or to hear a Bergomask dance between two
of our company?[1]

ZUBOLY

Nem a! kérem alássan. A fal, mely atyjaik telkét választá, le van dönte. – De nem méltóztatik megnézni az epelógust, vagy meghallgatni két emberünk bergomaszka táncát?

Shakespeare (1564 – 1616): Szentivánéji álom (1594 – 95), V/1. Arany János (1817 – 1882) fordítása (1863)[2]  Bővebben…

Az élet rövidségének hosszú útja

Horatius (Kr.e. 65 – Kr.e. 8): Thaliarchushoz

Ne bánd, a holnap mit hoz; akármire
ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak; és
ne vesd meg, ne kerüld, barátom,
a szerelem gyönyörét s a táncot,

míg rá nem őszül ifju fejedre a
mogorva vénség! Hívnak a versenyek,
s ilyenkor édes sugdolózni
titkon az alkonyi félhomályban…

Szabó Lőrinc (1900 – 1957) fordítása[1]

A De brevitate vitae (Az élet rövidségéről) című himnuszt kezdő soráról Gaudeamus igiturként (Örvendjünk hát) jobban ismerjük. És bár Seneca (Kr.e. 4 – 65) azonos című sztoikus, filozofikus művét forrásnak hihetnénk, erről szó sincs: az emelkedett gondolatokban bővelkedő Seneca-mű pontosan az ellenkező tanácsokkal szolgál.[2]1 graduates A himnusz sokkal inkább illik hangulatilag a mottóként idézett, Thaliarchushoz („az ifjúság vezéréhez”) írt horatiusi ódához. A fiatalság és öregség ilyen szembeállításából vonja le ugyanezt a következtetést. És, persze, „gondold meg, és igyál”: hol vannak, akik előttünk járták ezt a sártekét? Leszálltak a mélybe, vagy fel a magasba, ne velük foglalkozzunk. Éljen továbbá az akadémia, a tanárok, a diákok, a leendő diákok, valamint, mindükkel együttes terjedelemben a készséges, szép leányok, és még páran, például a köztársaság![3]  Bővebben…

Kényeskedtek? Egy XVII. századi izmus

Ki tud rendet teremteni ebben a világban? Albalat megpróbálta. Nem sikerült neki. Azt hitte, hogy az írók is úgy érkeznek meg, mint az utasok, akik megváltják a jegyüket, és puha pamlagon másodpercnyi pontossággal gördülnek be a villanyfényes állomásokra. A mi utunk azonban sötét. Nem intenek jelzőlámpák. Állomásainknak nincs neve. Megyünk előre vakon és bizonytalanul, céltalanul robogva, és nem tudjuk, mikor, hol és miért érkezünk meg.

Kosztolányi (1885 – 1936): Írók iskolája, A Hét, 1909. szeptember 12[1]

 0 Las_Soledades_(Gongora)

Bővebben…

Belize neve

NT

sir Walter Ralegh (1552? – 1618)

Our mother’s wombs the tiring-houses be,
Where we are dressed for this short comedy.

Sir Walter Ralegh: What is our life? 

Az anyaméh: öltöző, hol hiányos
jelmezt húzunk a gyors komédiához.

Színpad a világ – Szabó Lőrinc (1900 – 1957) fordítása[1]

 

A XVI-XVII. században a Karibi-térséget az angol-spanyol elkeseredett pozícióharc uralta a legalacsonyabb szintektől, azaz kalózok, martalócok küzdelmétől a legmagasabbakig: amikor ezeket az embereket koronás fők támogatták küzdelmeikben. Jellegzetes kalandora az időknek sir Walter Ralegh skót költő, felfedező, hadvezér és kalóz – a jeles El Dorado-kutatót I. Jakab (1566 – 1625) éppen azért nyakaztatta le, hogy megbékítse a kalóztámadása által felbőszített spanyolokat. Bővebben…

Az albatrosz és szigete

0 olive-wootton-instead-of-the-cross-the-albatross-about-my-neck-was-hung-b
Wootton (sz. 1968): “Instead of the cross, the Albatross About my neck was hung”

Ah! well a-day! what evil looks
Had I from old and young!
Instead of the cross, the Albatross
About my neck was hung.

Coleridge (1772 – 1834): Rime of the Ancient Mariner[1]
(Ének a vén tengerészről, 1798)

Óh jajj! hogy szúrta szemembe szemét
a fiatal s a vén!
– Nyakam körül az Albatrosz
csüngött a kereszt helyén.

Szabó Lőrinc (1900 – 1957) fordítása[2] (1920)

valaszto

1 Juan Manuel de Ayala (1745 – 1797)

Juan Manuel de Ayala (1745 – 1797)

Juan Manuel de Ayala hadnagy[3] hajójával, a Borromeói Szent Károllyal 1775-ben fedezte fel[4] a San Francisco-öblöt. Ennek közepén derűs szigetet találtak, melyet barna gödények, másik nevükön barna tengeri pelikánok rikoltása vert fel. Így aztán a szigetet a Pelikánok szigetének nevezte el, és a későbbiek folyamán a többes szám (Alcatraces) egyes számra rövidült: Alcatraz. Joggal vethető fel, hogy a spanyol alcatraz szó nem is pelikánt jelent, hanem szulát, ami kétségtelen – a mai spanyol spanyolban. Kubában[5] ma is alcatraz a pelikán. A sziget mai legfőbb lakója a nyugati sirály és a kaliforniai kárókatona.[6]

3 Pelican

4 szula

Western Gull with Chick -  Natural Bridges -  State Beach, Santa Cruz, Ca

Brandt's cormorants with chicks. Courtship behavior on Birdrock Point Lobos.

Bővebben…

Csak a derű óráit számolom

A napórák duplafenekű felirata: non numero horas nisi serenas – csak a derű óráit számolom. Bűn lenne túlmagyarázni. A serenus latinul a derű, szerenitás, olaszba mint „szabad” ment át, szabad levegő, természet értelemben, amikor egyáltalán érdemes fedél nélküli helyeken időt tölteni, és egy kicsit zenélni is hozzá, ha már olaszok vagyunk. Innen ered a szerenád. Este illik előadni, tiszteletben tartva a sera (este) szót és latin eredetét (jelentése: késő).

Bővebben…