Rubens címkéhez tartozó bejegyzések

A tóbiáshal és Schrödinger Schopenhauere

Istennek köszönjük, hogy miénk volt
és az maradt, mert aki szeretettel szívünkben él,
nem hal meg, csak távol van.[1]

Nehezen meghatározható, hogy a katolikus és ortodox Ószövetség részét képező, de a zsidó és protestáns szent hagyományban nem szereplő Tóbiás könyve mikor íródott. Annyit tekintenek biztosnak, hogy valamikor Kr.e. 200 és Kr.e. 50 között. A 397-es Karthágói Zsinat a kánonba helyezte[2], és a doctor gratiae (a kegyelem doktora), Szent Ágoston (354 – 430) műve, A keresztény tanításról II. kötete 8. fejezetének 13. szakasza is a Szentírás részének tekinti.[3] A kegyes, „utaztató” történet főszereplője, a jámbor Tóbiás mindent elkövet látását elvesztett idős atyja, Tobit sorsának jobbra fordításáért. Hosszú útján maga Rafael arkangyal segíti. Különösen „zamatos” epizódot olvashatunk Tóbiás és Rafael nem rövid kalandjáról a Tigris partjainál, melynek azonban egyetlen betűjét sem lenne célszerű kihagynunk. Bővebben…

A kétféle barna

Angliában a „barna”, brown csak a XIII. századtól jelent színt (azt a színt, amilyennek ma ismerjük), az óangol brunból kifejlődve, amely az előgermán brunazból vette át. A szó megjelenik az óskandinávban (brunn), az ófelnémetben (brun) és más északi nyelvekben. Angliában a színmegjelölés előtt „sötétet”, „szürkületet” jelentett. Más népeknél már régóta szín: neve az indoeurópai bher-, „fénylő”, „barna” gyökre vezethető vissza. Az indoeurópai bheros „sötét állat” jelentésű, mely az ógörögben φρύνος-szá, frynosszá, „barna állattá”, röviden „varanggyá” alakult. A beaver, magyarul „hód” szintén ebből az indoeurópai szóból származik[1], sőt, végső visszavezetésben, a bear, „medve” is (az előgermán beronon keresztül[2]). Az állatvilág fejlődése feltartóztathatatlan: az ugyaninnen származó szanszkrit बभ्रुक, babhruka egyidejűleg jelenti a barna színt és egy másik barna színű állatot, az ichneumon egy fajtáját.[3]

1 barna allatok

barna állatok, szó szerint

A magyar „barna” szó az erdélyi szász broη-on keresztül került a nyelvünkbe. Az angol gondolkodásmódhoz hasonlóan régen nálunk is „sötétséget” jelentett.[4]  Bővebben…

A bűnös játéktól a bemattolhatatlan Királyig

A sakkozás bűnös mivoltának történeti ismertetésekor esik túlzásba az a színes összefoglaló, amelybe nemrég ütköztem bele. Betűhíven: Bővebben…

Lactatio

1 Pompei_-_micon_e_peroQuae parvis mater natis alimenta parabat
Fortuna in patrios vertit iniqua cibos.
Aevo dignum opus est. Tenui cervice seniles
asp[ice, ia]m ut venae lacte me[ante micant.
Adrnoto]q(ue) simul voltu fri(c)at ipsa Miconem
Pero: tristis inest cum pietate pudor.

Az anya tápláléka, melyet gyermekének szánt,
Balsors rendeltéből atyja eledelévé vált.
Méltó tett az öröklétre. Vén erek a vékony nyakban,
Lásd, amint felélednek az átszaladó tejtől,
Közben Pero maga Micont arcával simítja,
Orcáján kegyes, de tartózkodó bánat.

(Felirat egy pompeii freskón)

Kimon és Pero, avagy a római könyörületesség – a legalább kétezer éves történetnek előbb az ősforrásaiig kell visszamennünk. Kimont apja nem szabályos eltemetéséért éhhalálra ítélik, de megengedik, hogy alaposan átvizsgált leánya, Pero meglátogassa. Egyszer a gyanakvó őr észreveszi, hogy a lány atyját tulajdon tejével táplálja. A meghatott prefektus szabadon engedi az öreg Kimont. Széles körben elterjedhetett a történet, ha Pompeiiben több példányban is falra festették – azonos elrendezésben -, és egyiken még elégikus leírás is olvasható, amint a mottónkban láthatjuk. Bővebben…

Vörös poszt

bordeaux

A vörös – eredetileg veres – a finnugor (vogul vur, finn veri stb.) vér szóból ered. Élenkebb változata, a piros a pirításból, melyből közvetlenül fakad nemcsak a pír, de a pirkad, pörsenés, perzsel, pörköl, pirongat szavak is. Ezek apró “kalandok”, alapszavak történeteiben nagy csodákra ne számítsunk.
Csak az árnyalatokban. Bővebben…

Livorno

Livorno városa nemcsak az életerős, hatalmas fehér tyúkjairól nevezetes.

Rubens ismert remekműve:

Susanna_Lunden_paille

Susanna Lunden

Bővebben…