Michiel Arnoud Cor de Vaan címkéhez tartozó bejegyzések

Veréb

…Az ébredő kert harmattól vizes.
Veréb csiripel a szemét fölött,
alatta rongyos, véres sebkötők.

S a szűk lépcsőn, hová a sok beteg
remegve vet sötét tekintetet,
a hajnali árnyban valaki les.

Kosztolányi (1885 – 1936): Kórházból – 1. Nyolc óra tájt (1907)[1]

A II. századi Diogenianos Grammatikos[2] nagyszabású Λέξις παντοδαπή-je (Lexis pantodale), azaz Összefoglaló szótára több hasonló görög szótár kompilációja. A mű alapul szolgált az V-VI. században élt Alexandriai Hesykhios Συναγωγὴ Πασῶν Λέξεων κατὰ Στοιχεῖον, Synagoge Pason Lexeon kata Stoikheios, Minden szó ábécésorrendben című, nagyzolónak ható című, de valóban roppant (ötvenezernél is több szócikket tartalmazó) főművéhez.[3] Ezeknek a szavaknak egy része Alexandriai Hesykhos idejére már kikopott a használatból. A szótárat lapozgatva a következő, szívünkhöz közel álló szóba ütközünk:

robillos: basiliskos ornis

Bővebben…

A munkakezdés eltorzulása

Inchoate

Perhaps I confounded myself,
The me inching towards you,
The me inching away from you,
And standing betwixt the two of me,
Trying to pull myselves back together.

Miles Jaye[1]

Bevégzetlenül

Lehet, néha összezavarodom,
Én, hozzád araszolva,
Én, tőled araszolva,
Ott állva két énem között,
Mindkettőt próbálva visszahúzni.

Balbus János (†1298?) genovai grammatikus és dömés pap világos szavaival a latin cohum, magyarul „vonószíj” nem más, mint corrigia, qua jugum ad temonem religatur[2] (heveder, amellyel a jármot a rúdfőhöz rögzítik). (Ha az iga egyes részeinek mibenléte már homályba veszett emlékezetünkben, itt felfrissíthetjük ismereteinket.[3]) Bővebben…

Antifrázisok

Ám hire járt, sarjak kelnek majd trójai vérből,
Így hallotta, akik megdöntik a tyrusi várat;
És hogy a
párkák azt szőnék: ez a harcra kiváló,
Szélesen országló faj egész Libyát leigázza.

valaszto

Vergilius (Kr.e. 70 – Kr.e. 19): Aeneis, I.

Lakatos István (1927 – 2002) fordítása[1]

valaszto

1-karpati

kárpáti hiúz

A hiúzok Lynx nemét Robert Kerr (1755 – 1813) 1792-ben vezette be a taxonómiába[2] a fenséges macskaféle latin neve alapján, mely a görög λύγξ, lynx szóból ered. Id. Plinius (23 – 79) ismertetőjével és ettől eltérő szóhasználatával a büdösbencéről szólva már találkoztunk. Az általunk már vizsgált indoeurópai lewk- gyök („fény”) leágazásaival már szintén foglalkoztunk. Villogó szemei alapján, továbbá a sötétben látási képessége miatt azt feltételezik, a hiúz görög-latin neve is ennek az indoeurópai gyöknek a szülötte.[3] Chaucer (1343? – 1400) szavaival az 1374 körül írt Boece-ban:

 valaszto

If that men hadden eyghen of a beeste that highte lynx, so that the lokynge of folk myghte percen thurw the thynges that withstonden it. valaszto

Ha az embernek olyan bestiaszeme lenne, mint a hiúznak, akkor keresztülláthatna minden akadályon.valaszto

Mindezek dacára az általunk is sokszor idézett nagy kutató, az „indoszkeptikus” Robert Stephen Paul Beekes hangtani alapon elveti a nyelvfejlődésnek ezt a lehetséges vonalát. A latin megnevezéssel egybeesik a mai angol szó, de másfele Európában kisebb-nagyobb változásokon ment keresztül. Az ófelnémetben például luhs, a litvánban lušis.[4] De a latin-angol lynxet is a lox szó előzte meg.(A mi „hiúz” szavunk eredete ismeretlen.[5]) Ha tehát Beekes álláspontját fogadjuk el, a lynx magyarázata a luxból elhibázott. De még mindig kevésbé abszurd, mint a lucus a non lucendo. Bővebben…

Széna, szalma vagy faltörő kos?

PYRGOPOLINICES
Quid ea? ingenuan an festuca facta e serva liberast?

Plautus (Kr.e. 254? – 184): Miles gloriosus[1] (A hetvenkedő katona), IV/1

PYRGOPOLINICES
Szabad volt, vagy szolgalányból vessző által lett szabad?

Devecseri Gábor (1917 – 1971) fordítása[2]

1-orias-csenkesz

óriás csenkesz

Devecseri Gábor fordítása szó szerint szabad, vagy inkább szabados, de Plautus gondolatvilágának mély ismeretéről tanúskodik. A rabszolgák felszabadítása nemes szertartásának kellékei között volt az, hogy az eljárást felügyelő egyik hivatalos személy, a lictor a praetor által felszabadítandó rabszolga fejére egy pálcát helyezett. A pálca neve vindicta, eredeti jelentése és működése szerint „vendetta”, azaz „bosszú”, mely később a „jóvátétel” szava is lett, és így, végül, a legnemesebb aktus eszközévé vált. Plautus azonban, amint mottónkban is látjuk, a festuca szót használja a vindicta helyett[3], amely inkább vessző vagy nyaláb, mint pálca vagy bot. Ehhez meg kell vizsgáljuk, mi is a festuca.

Mielőtt ezt tisztáznánk, nézzük görög megfelelőjét, a καρπίς-t (karpis) vagy καρφίς-t (karfis). Ebből származik a „rabszolga-felszabadító” görög neve, a καρπιστής, karpistes.[4]  Bővebben…

A lárva és alakváltozatai

1-rhynchophorus-ferrugineus

vörös pálmazsizsik

Az ormányosbogár-félék családjának pálmafúrók nemzetségébe tartozó pálmazsizsikek lárvái nagy hasznot hajtanak az embernek: Nigéria, Pápua Új-Guinea, Malajzia lakói előszeretettel fogyasztják, ízük a nyers kókusz és a főtt szalonna ízére emlékeztet.[1] Ám ugyanennek a családnak egy másik nemzetsége, a gyalogormányosoké (nevük előtagját röpképtelenségükről kapták), nagy csapás az emberre: dísz- és kultúrnövények károsítói, például, mint némely fajuk neve, a „vincellérbogár” mutatja, a szőlőé, bár a fő ellenség, a barázdáshátú vincellérbogár és lárvája étrendje történetesen más.[2]

2-vinceller

barázdáshátú vincellérbogár

Mindebből következően a „lárva” néveredetét vizsgáljuk meg kicsit közelebbről. Bővebben…

Termésneveinkről

A magyar nyelv sokkal szebb és izgalmasabb neveket adott növények terméseinek, mint például az angol, amely lényegében a latin szavakat használja. Nem lehet célunk valamennyi termésnév eredetének kinyomozása, nemcsak a sokaságuk miatt, de sokkal inkább azért, mert számos közülük magától értetődő, mint például a „hüvelyes” vagy a „felfújt bogyó”. Ugyancsak nem lehet célunk a termések részletes leírása, hiszen az erre illetékes „szakférfiak”, újabb kori nevükön szakemberek ezt közkinccsé tették. Ezért a leírásban különösen mértéktartók leszünk. (A legszebb összefoglalóval itt találkoztam.[1]) Ugyanakkor megvizsgáljuk a tudományos (latin) nevek eredetét is. Bővebben…