Leonardo da Vinci címkéhez tartozó bejegyzések

Egy cseh-német-magyar család a Szepességből

Nagy ember volt és nagy tudós, aki fényt és dicsőséget hozott a bécsi egyetemre, Akadémiára, de magára Bécs városára is, mivel Bécset tette meg a fényképezés világközpontjává.

Karl Lueger (1844 – 1910), 1905

A csehországi Loděnice szülötte, Ján Křtitel Pecival (1775 – 1852), bízvást mondhatjuk, Leonardo da Vinci (1452 – 1519) reinkarnációja volt. Apja is tanító volt, ő is az lett Szepesbélán az evangélikus iskolában. A templomban orgonált és kórust vezetett (olykor pizsamában). Tehetséges zeneszerző volt, zongorákat is készített, a magyar királyi hadsereg számára nyerget tökéletesített.

A Perpetuum nevű korai repülőszerkezeten is dolgozott.[1] 1824-ben Lőcsén két szabadalmát fogadták el: egy ingaóra-tökéletesítést[2] és az írógépgyártás korai szakaszában mérföldkőnek számító Polygraph nevű gépet[3]. De ne szaladjunk ennyire előre! 1801-ben feleségül vette a helyi származású német Susanna Kreutzmant[4]. Mint Konkoly Péter írja, a helybéliek közmegelégedésére: korabeli kifejezéssel a házasságkötést közel egy évig tartó (bár eljegyzést követő) vadházasság előzte meg. A házasságon kívül született fiuk, Gustáv Adolf (1800 – 1803) azonban nem sokra rá meghalt. Még három lányuk, egy szintén korán elhalt fiuk és két igazi hírességgé váló gyermekük született. Bővebben…

Reklámok

Csigavíz

She is older than the rocks among which she sits; like the vampire, she has been dead many times, and learned the secrets of the grave; and has been a diver in deep seas, and keeps their fallen day about her; and trafficked for strange webs with Eastern merchants: and, as Leda, was the mother of Helen of Troy, and, as Saint Anne, the mother of Mary; and all this has been to her but as the sound of lyres and flutes, and lives only in the delicacy with which it has moulded the changing lineaments, and tinged the eyelids and the hands.

Walter Pater (1839 – 1894): The Renaissance (1893)[1]

Idõsebb a sziklánál, amelyek között ül, miként a vámpir, sokszor meghalt, és megtanulta a sír titkait, mély tengerek búvára volt, s elmerült napjaik maga köré gyûjtötte, különös kelmékre alkudott Kelet kalmárjaival, mint Léda, anyja volt a trójai Helénának, és mint Szent Anna, anyja volt Máriának, s mindez neki annyi volt, mint a lantok és fuvolák hangja, s nem él, csupán az élveteg finomságban, mely formába öntötte a változó vonalakat, s a kézre és szemhéjra színt lehelt.

Vajda Endre (1914 – 1987) fordítása[2]

Egy megfejthetetlen azonosságú, WM-ként ismert szerző (annyit sem tudunk, több más hasonló témájú mű ilyen megjelölésű szerzőjével azonos-e[3]) 1671-ben zamatos stílusú könyvet tett közzé A QUEENS Delight; OR, The Art of Preserving, Conserving and Candying. As also A right Knowledge of making Perfumes, and Distilling the most Excellent Waters, azaz KIRÁLYNŐI Gyönyör, AVAGY A Tartósítás, Konzerválás és Kandírozás Mestersége. Továbbá Parfümök készítésének és a Legkiválóbb (illatos) Vizek Lepárlásának helyes Tudása címmel. Ebben szerepel The admirable and most famous Snail Water, azaz A bámulatos és leghíresebb Csigavíz ismertetése. Bővebben…

Más testek teológiája

Az egyik, az ősibb, Uranosz anyanemszülte leánya, akit mi „az éginek” tisztelünk; a másik Zeusz és Dioné leánya, akit „közönségesnek” hívunk.

Platon (Kr.e. 427 – 347): Lakoma
Jánosy István (1919 – 2006) fordítása[1]

1-sodoma

Aldegrever (1502 – 1561?): Lót megakadályozza, hogy a szodomaiak erőszakot tegyenek az angyalokon (1555)

Perintfalvi Rita teológus egy vele készített interjúban, mely nyilvánvalóan nem hagyományos terepe a hitvitáknak és nézetek kifejtésére csak töredékesen alkalmas, a homoszexualitás bibliai elítélésével – el nem ítélésével összefüggésben megemlíti Szodoma és Gomora példáját a Teremtés könyvének 19. fejezetéből. A két bűnös város lakóira az Úr kénköves esőt bocsát, melyet a hosszú bűnösséget követően közvetlenül az előz meg, hogy a Lótnál megszállt küldötteit a Lót háza előtt összeverődött ellenséges tömeg brutálisan bántalmazza. A kérdések, melyeket az epizód felvet: a város lakóinak eredeti bűne a homoszexualitás volt-e, az erőszak, amelyet elkövettek az Úr küldöttein, szexuális természetű volt-e, egyáltalán: biblikus értelemben bűnként emlegethetjük-e a homoszexualitást, végezetül: egyetérthetünk-e a teológusnő megállapításával arról, milyen vélemények, reprezentációk alakultak ki az itt leírtakról. Bővebben…

Vér a szemöldökfán

1 chateau_amboise_accueil

az Amboise-i kastély

7 És vegyenek a vérből és tegyenek belőle a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokon a házakon, ahol elfogyasztjátok.[1]

2Móz12

A kivonulástörténet egyik drámai csúcspontján bárány vérével jelöli meg a választott nép a saját otthonát, hogy azt az öldöklő angyalok elkerüljék, és az Úr tizedik csapását, az elsőszülöttek megölését az egyiptomi népre zúdítsák. Az egyszerűségük miatt világos jelképek sokaságát kínálja az epizód, például a tilalom, hogy a megjelölést követő reggelig nem hagyhatják el otthonukat, a halál kapujának önkéntes átlépését is tiltja, a véres művelet a biztonság és a túlélés súlyos árát szimbolizálja, önmagában a bárányvérben a kései egzegéták Jézus áldozatának előképét látták.

2 Milano_San_Ambrogio

A milánói Szent Ambrus – templom főkapuja (a Megváltó bárány képében, szaszanida motívumok közt)

A racionális, bár kissé gyerekes ellenvetésre, hogy a mindentudó Úrnak és küldötteinek mi szüksége volna külső jelekre, azt felelhetnénk, nem szabad a változhatatlan Istent összekeverni az Isten-kép változásával az Ószövetség hosszú ideje alatt; a megjelölés (más jelekhez hasonlóan) nemcsak az isteni kapcsolódás, hanem az összetartozás lelki élményét is megszilárdította. Kevésbé drámai, de hasonlóan véres eseményeknek későbbi szemöldökfák is tanúi voltak.


Bővebben…