Karinthy Frigyes címkéhez tartozó bejegyzések

Polgárokat pukkasztani, bugrisokat elképeszteni

Az első szál…
Az indoeurópai pent-, „út-” gyökre vezetik vissza az angol find, „talál”[1] és path, „út”, „útvonal”[2] szavakat. Ugyanezt valószínűsítik, előgermán közvetítéssel, a francia patte, „mancs”[3] mögött is (de az angol paw, „mancs”[4] és a magyar „pata[5] mögött nem). A „bepancsolhoz” hasonló, nálunk nem létező „bemancsol” épater alakban meghonosodott a franciában, jelentése: „megszédíteni”, „megdöbbenteni”[6]. (Ez utóbbi azonban nem utal a test „természetes rázkódtatásaira”: hangutánzó eredetű.[7]) Aristippe Bernier de Maligny (1798? – 1864) „új” színjátszáselméleti kézikönyve 1854-es új kiadása mint „új” szóról emlékezik meg róla, hozzátéve, hogy gyorsan terjed.
A második szál: bourgeois, a francia „polgár”, mármint nem a „jó”, az „öntudatos”, a „civil”: a citoyen, hanem akit anyagi helyzete alapján neveznek annak – húzza alá Vitányi Iván (1925 – 2021) 2002-ben[8]. A bourgeois, „polgár” az ófrancia borc, más alakban burc, „város” leszármazottja[9], és hogy ennek vizsgálata milyen messzire vezet, megtapasztalhatta az esetleges ny. olvasó.

Bővebben…

II. (Nagy) Kurus. Hajótörés és marcipán

Ha az 1818-ban bemutatott Mosè in Egitto (Mózes) 1827-es átdolgozását, a Moïse et Pharaon, ou Le Passage de la Mer Rouge-t (Mózes és Fáraó, avagy Az átkelés a Vörös-tengeren) és a befejezetlenül maradt, javarészt elveszett, 1824-ben elkezdett Ugo, re d’Italiát (Hugó, Itália királya) is beszámítjuk, akkor Rossini (1792 – 1868) ugyanúgy negyven operát írt[1], mint Händel (1685 – 1759). Az újrahasznosítás módszerével ugyanúgy élt, mint elődje, de odáig nem ment, hogy saját „jobb kezei közé” rendezze más szerzők műveit.

Bővebben…

A rókabőrbe bújt Dionysos

A szerző hosszan foglalkozik a kérdéssel, s a végén megállapítja, hogy egyetlen védekezést tud a szemveréssel történő megvakítás ellen, de ez is csak akkor hat, ha az áldozat észreveszi a pillanatot, amikor a szemverés történik, s a szemveréstől számított három másodpercen belül ideje van kimondani ezt a három szót: Alopex, lopex, opex” háromszor egymás után. Utána macskaszőrrel kell megdörgölni a szemet.

Karinthy Frigyes (1887 – 1938): Két hajó (1915).
Titokzatosság. „Azoknak, akik hisznek a misztikumban”[1]

Bøgh (1827 – 1893): Róka lesben (1870)

Bøgh (1827 – 1893): Róka lesben (1870)

Tisztelt T. barátomnak a kertjébe szelídült rókáról szóló képes beszámolója és az ahhoz fűzött megjegyzése keltette fel érdeklődésemet a téma iránt, amit ezúton köszönök neki, álságosan, hiszen nem fog tudomást szerezni róla. Más okból Herodotos (Kr.e. 484? – 425) sem fogja tudni fogadni köszönetemet. A napjainkig méltán nagy becsben álló Történelme IV. könyvének 192. fejezetében olvasni: κατὰ τοὺς νομάδαςἀλλ᾽ ἄλλα τοιάδε, πύγαργοικαὶ βασσάρια[2] (kata tus nomadasall’ halla toiade, pygargoikai bassaria), azaz

edmi gazella

edmi gazella

A nomádok országában … azonban vannak, egyébiránt, edmi gazellák (?) … és rókák. (A felsorolásból temérdek emlőst kihagytam.) A rókára az ógörögök két szót használtak, az egyik a bizonytalan eredetű ἀλώπηξ, alopex, a másik az itt olvasott βᾰσσᾰ́ρᾱ, bassara.[3] Gyanítom, „atyánk” itt nem véletlenül használta a kevésbé gyakran feltűnő szót. Bővebben…

Így nem búj szuhart a szuharbújó

szuharbújó

szuharbújó

A szuharbújókkal már találkoztunk, amikor különleges hangzású magyar madárnevek forrásait kutattuk. Tegnapi rövid szuhar-észrevételünkben ígéretet tettünk rá, hogy a szuhar  „bújóival” is foglalkozni fogunk.
A szuharbújók nemének 62 faja (és számtalan alfaja) közül egyikük neve kiemelkedik csodálatos tömörségével: szuharbújó. Mint a képen félreérthetetlenül látható, rovarokkal táplálkozik[1] (nemtársaival együtt). Ibériában, Olaszországban, Észak-Afrikában és a szubszaharai területeken, Dél-Ázsiában és Észak-Ausztráliában elterjedt, veszély szerencsére nem fenyegeti a jövőjét.[2] Az egész nem természetesen jóval nagyobb területet belakik, például Ausztráliában, de az Amerikákra még így is csak szórványosan jutnak.[3]
A név története kalandos. Bővebben…

Széljegyzet

„Pászmába gyűrte létem porát bősz idő.” Miért iszonyú ez a képzeletbeli verssor? Kezdjük a bírálatot színtisztán értelmi alapon! A „létünk” mint olyan, tanultuk, lehet „ontologikus”, azaz együtt mozgó, a világra reflektáló, és lehet „ontikus” – itt valamiért szegény követ hozzák … Bővebben…

Királyok két gyümölcse: mangosztán és mangó

Szentatyám, gyerünk, ne zavarjunk össze mindent. Vörösmarty kristálytiszta szavakkal elkérte Guttmanntól a gumiguttit. 

Karinthy (1887 – 1938): Tanár úr kérem (1916). Elkéstem[1]

Angkor romjai szerzetesekkel

Ian Nathaniel Lowman tanulmányában Kambodzsa korai történetének elemzésekor rámutat arra, hogy az Angkor központú kulturális-politikai közösség uralkodói a IX-XV. század között az isteni és emberi vonásokkal egyaránt felruházott mitikus hős, Kambu leszármazottainak tekintették magukat, országukat pedig ennek megfelelően Kambu leszármazottainak földje, azaz Kambujadesa néven emlegették.[2] Hosszú út végállomásaként a portugál Camboja és francia Cambodge alakok közvetítették az eredeti szót a mai országmegnevezésekhez.[3] Az ördögfűfélék családjába tartozó mangosztán nemzetség egyes fajainak, így a festő mangosztánnak vagy a malajálam മുണ്ട്, muntu neve alapján „mundunak” nevezett faj[4] narancssárgás-barnás gyantáját származási helyéről, Kambodzsáról nevezik gamboge-nak.[5] A faj tudományos neve Garcinia xanthochymus. A fajnév jól felismerhetően a görög ξανθός , xanthos, „aranysárga” és χυμός, khymos, „folyadék” összetételeként áll elő.[6] A buddhizmus egy ősi ága, a théraváda, szanszkritül स्थविरवाद, sthaviravada (a स्थविर , sthavira, „idős” és वाद , vada, „tan” összetételeként: „az idősök tana”, „az idősöktől tanult tan”[7]) Buddha szavai közül a középutat teszi meg tanítása legfontosabb elemének: azt a középutat, mely egyaránt távol tartja magát a túlzott élvezetektől és az önsanyargatástól.[8] Ez a középút egyben „arany középút” is: a théraváda szerzetesei köntösüket a gamboge meleg aranysárga színével színezik.

gumigutti és pora

De a gumiguttafa, a Garcinia gummi-gutta vagy újabb nevén Garcinia cambogia[9] gyantájából, a gumiguttiból (szó szerint  a latinból: „gumicsepp”) ugyancsak kivonnak sárga festékanyagot (és lakkot is készítenek belőle).[10] Egy forrásunk szerint (tévesen) a két név két külön fajt takar.  Bővebben…

A vadmacska hasznáról

SHYLOCK

Snaile-slow in profit, but he sleepes by day
More then the wilde-cat

Shakespeare (1564 – 1616): The Merchant of Venice, II / 5 (1605), Folio 1, 1623[1]

SHYLOCK

Dologra csigarest, – s vadmacskaként
Alszik naponta is.

A velenczei kalmár, II / 5. Ács Zsigmond (1824 – 1898) fordítása (1886)[2]

Térdepelek holdfény-hímezte párnán:
oltáromon vadmacska, páva, bárány.

Takács Zsuzsa: Weöres-szonettkoszorú XI. (1998)[3]

A vadmacska az óvilág sikeres ragadozója. Rengeteg alfajából az öt legelterjedtebb is szépen beteríti a térképet. A macskafélék családjáról Feketetigris (Carsi) nagy fáradsággal átfogó, igényes listát készített, mely olvasmánynak is gyönyörködtető, de a honlapon feltüntetett számos figyelmeztetés miatt nem merek hivatkozni rá. Bővebben…

Perbál és vidéke

Meszes-hegy

Meszes-hegy

A népi emlékezet szerint Perbál neve Szent István (969? – 1038) Perbaldus nevű rejtélyes gyóntatója emlékét őrzi, aki ott élte remeteéletét.[1] TörténészekAdy (1877 – 1919), majd nyomában Karinthy (1887 – 1938) szavát alkalmazva: álom-bakók – más névadó személyeket vizionálnak.[2]


[1] http://www.tabulas.hu/cedrus/2001/10/talpala.html

[2] http://perbal.hu/perbal-tortenete/

3pont2

Álljunk meg egy szóra!

1 disputation

Raffaello (1483 – 1520): Az Oltáriszentség vitája (1509-10) a Stanzák freskóiból

Igen szépen megmagyarázza pedig Szent Ágoston, minémű volt az régi pogányok bálványozása; elő-hozván az régi Mercurius Trismegistus írását. Azt itílték, úgymond, az pogányok, hogy az látható ábrázatok nem egyebek, hanem a láthatatlan isteneknek testi. Ezekbe azért az testekbe oly lelki állatokat  ismértek, mellyel mind árthatnak s mind használhatnak azoknak, kik isteni tisztelettel illetik őket.

Pázmány Péter (1570 – 1637): Egy kereztien predikatortul S.T.D.P.P. (Szent Teológiának Doctora Pázmány Péter) az cassai nevezetes tanitohoz, Alvinczi Peter uramhoz iratot eot szep level. Nyomtattatott Pozsonyban MDCIX. Első levél az pápisták bálványozásárúl. Az ékesen szóló és szokatlan bölcsességgel tündöklő, böcsületes Alvinci Péter uramnak adassék[1]

Az indoeurópai sta-, „áll” gyök pályafutása tündökletes és szerteágazó, Karinthy (1887 – 1938) megállapításának megfelelően: „A világ formája a mozgás – lényege a nyugalom”[2]. Ebből ered a latin stare, „állni” és status, „állapot”, „állomás”, mely a mi nyelvújításunkban a „státus”-ból „álladalommá”, „állammá” vált, ahogy az angol state is jelent államot. (Az „állapot” közvetlenül az „áll” ige származéka.) Bővebben…

Holmi Coliber nevü apró madaratskák

”Hallo!” said Piglet, ”what are you doing?”
”Hunting,” said Pooh.
”Hunting what?”
”Tracking something,” said Winnie-the-Pooh very mysteriously.
”Tracking what?” said Piglet, coming closer.
”That’s just what I ask myself. I ask myself, What?”
”What do you think you’ll answer?”
”I shall have to wait until I catch up with it,” said Winnie-the-Pooh. ”Now,
look there.” He pointed to the ground in front of him. ”What do you see there?”

A. A. Milne (1882 – 1956): Winnie-The-Pooh – Chapter 3

…IN WHICH POOH AND PIGLET GO HUNTING AND NEARLY CATCH A WOOZLE[1]

0 menyet– Halló – mondta Malacka -, mit csinálsz?
– Vadászom – mondta Micimackó.
– Mire vadászol?
– Lábnyomokra – mondta Micimackó rejtélyesen.
– Miféle lábnyomokra? – mondta Malacka, és lemászott hozzá.
– Én is ezt kérdezem magamtól.
– No és mit gondolsz, mit fogsz felelni a kérdésedre?
– Kitérő választ fogok adni egyelőre – mondta Micimackó. – No most idenézz! – Egyenesen lemutatott a földre, lába elé. – Mit látsz itt?

Micimackó. Harmadik fejezet, amelyben Micimackó és Malacka vadászni mennek,  és kis híja, hogy menyétet nem fognak

Karinthy Frigyes (1887 – 1938) fordítása[2]


A kolibrifélék családja (Trochilidae) háromszáznegyvenegy fajt számlál.[3] Valamennyien az amerikai kontinensen élnek. Egyes fajaik ötvenszer képesek verni szárnyaikkal másodpercenként[4], ami jól hallható, mély zümmögés – ez adja angol nevüket, a hummingbirdet („zümmögő madár”). A család neve a τροχίλος, trokhilos ógörög szóból származik, melynek jelentése kismadár.[5] Az újgörögben az ökörszem társneve.

1 tuzestorku

Bővebben…

Futólag az impaláról

A kibicnek két keze és hat lába van: alsó teste székszerű nyúlványban van kiképezve, mellyel a földhöz rögzíti magát. Arcát kivéve, egész teste bőrrel van borítva, mint az eredeti K.-nak, a mimikri alapján gyakran még ál-erszénye is van. Csontjaiból enyvet főznek, húsa némely K. szerint ízletes

Karinthy (1887 – 1938): Együgyű lexikon (Magyar Enciklopédia) – KÁRTYÁS, KÁRTYÁSOK (vö. kártya) [1]

1 impala

Zulu nyelven a „gazella” impala – a tudomány azonban szembeszegül a zuluk nyelvi pongyolaságával. A rendszertan ugyanis a gazellát (mellyel már foglalkoztunk) a tülkösszarvúak családjában a gazellaformák alcsaládjába, míg az impalát (kitaláljuk-e?) az impalaformák alcsaládjába sorolja. Azaz a gazella és az impala testvérek a tülkösszarvú családban. Az egyik arab név az impalára pala, talán ez a korábbi magyar „pála” elnevezés alapja. Bővebben…

Hogy is állunk az eszterággal?

1 fules keselyu Torgos tracheliotus

Füles keselyű (Torgos tracheliotus)

A mi falunkból…

A mi falunkból jött az üzenet
Áll még a gólya eszterág felett,
Nő még a fű a zöld domboldalon
És bent az udvaron.

2 Szabolcska Mihaly utca

Budapest, Szabolcska Mihály utca

Karinthy (1887 – 1938): Szabolcska Mihály (1861 – 1930) – A mi falunkból…[1]


A gólya szavunk eredete bizonytalan, a hangutánzást tartják lehetségesnek a tájnyelvi gagó, gagólya és hasonló szavak alapján. (Az ifjú egyetemista azért gólya, mert a hazatérő és fészket rakó gólyák között sok az újonc.)[2] A szerencse általános megtestesítőjéből vált a legnagyobb „szerencse” reszortosává (pars pro toto), a gyermekáldásévá[3], ám a komor nyelvelemzés azt mutatja, éppen ellenkezőleg, a terméketlenséggel áll titkos kapcsolatban. Esetleg szintén hangutánzó eredetű a gólya másik neve, a cakó keleti nyelvjárásokban. Irányítsuk azonban figyelmünket a hangzásában mindkettőnél szebb „eszterágra”. Közvetlenül délszláv átvételünk: horvátul a gólya štrok, szlovénül még szebb: štrk, ezekből az alakokból magyaros betoldásokkal kapjuk az „eszterágot”. Bővebben…