John Wycliffe címkéhez tartozó bejegyzések

Széna, szalma vagy faltörő kos?

PYRGOPOLINICES
Quid ea? ingenuan an festuca facta e serva liberast?

Plautus (Kr.e. 254? – 184): Miles gloriosus[1] (A hetvenkedő katona), IV/1

PYRGOPOLINICES
Szabad volt, vagy szolgalányból vessző által lett szabad?

Devecseri Gábor (1917 – 1971) fordítása[2]

1-orias-csenkesz

óriás csenkesz

Devecseri Gábor fordítása szó szerint szabad, vagy inkább szabados, de Plautus gondolatvilágának mély ismeretéről tanúskodik. A rabszolgák felszabadítása nemes szertartásának kellékei között volt az, hogy az eljárást felügyelő egyik hivatalos személy, a lictor a praetor által felszabadítandó rabszolga fejére egy pálcát helyezett. A pálca neve vindicta, eredeti jelentése és működése szerint „vendetta”, azaz „bosszú”, mely később a „jóvátétel” szava is lett, és így, végül, a legnemesebb aktus eszközévé vált. Plautus azonban, amint mottónkban is látjuk, a festuca szót használja a vindicta helyett[3], amely inkább vessző vagy nyaláb, mint pálca vagy bot. Ehhez meg kell vizsgáljuk, mi is a festuca.

Mielőtt ezt tisztáznánk, nézzük görög megfelelőjét, a καρπίς-t (karpis) vagy καρφίς-t (karfis). Ebből származik a „rabszolga-felszabadító” görög neve, a καρπιστής, karpistes.[4]  Bővebben…

A pokol lepkéi és egy kis katarzis

1 kenkoAz Úr haragjának látványos megnyilatkozásával már foglalkoztunk:

És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.[1]
1Móz19:24

A Vulgata megfogalmazásából világos, hogy a „kénkő” ként jelent, nyilvánvalóan vulkánkitörést idézve szemünk elé:

Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino de caelo:[2]

John Wycliffe (1320 – 1384) bibliafordításában (egybevetve két különböző változatot):

Thanne (Therfor) the Lord reynede (vp)on Sodom and Gomor(re) brenstoon (brynston)[3] and fier, fro the (Lord fro heuene,)[4]

Amit ebben a rövid bevezetőben kiemelünk, az a brenstoon (brynston), vagy mai angol nyelven brimstone, azaz „kénkő”. A különféle alakváltozatok első szótagja a burn, „ég” szóból ered. A brimstone-t régebben terméskén megnevezésére használták, ma már csak biblikus értelemben (de fulmináns erkölcscsőszök stílusára ma is alkalmazzák a biblikus brimstone and fire kifejezést). Az azonosan képzett óskandináv brennusteinn és a német Bernstein [5] „borostyánkövet” jelentenek. A német szó bekerülésével a magyar nyelvbe már szintén foglalkoztunk. Bővebben…