Iosephus Flavius címkéhez tartozó bejegyzések

Csak a méreg Pannóniában

Uralkodókról szóló kisebb belső és csak lazán összefüggő sorozatunkban ezúttal I. Valentinianus római császárról (321 – 375) lesz szó. Róla legutóbb akkor beszéltünk, amikor elődje, Iovianus (331 – 364) rejtélyes halálát vizsgáltuk (és abban ártatlannak találtuk). I. Valentinianus, mint írtuk, feddhetetlen erkölcsű és erényes uralkodó volt, de most, amikor uralmát és szintén nem közönséges halálát egy kicsit közelebbről is megvizsgáljuk, ezt a tömör megállapítást ha vissza nem is vonjuk, valamelyest árnyaljuk. Fő forrásunk ezúttal is Ammianus Marcellinus (330?  – 400?) Római antikvitásai. A XXVIII. könyv első két fejezete foglalkozik a császár uralmával.  Bővebben…

Reklámok

Napfivér, Holdnővér: búcsú a ptolemaidáktól

Többször is foglalkoztunk Nagy Sándor (Kr.e. 356 – 323) hadvezérének, a későbbi I. Ptolemaios Soternek („Megváltó”, Kr.e. 367 – 282) egyiptomi rezidenciájú, Egyiptom területét sokszor túllépő dinasztiájával, így talán nem érdektelen áttekintenünk a ptolemaidák végső felszívódását, eltűnését a történelemből. Bővebben…

Van-e szirup Gileádban?

”… Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!”
Quoth the Raven “Nevermore.”

Poe (1809 – 1849): The Raven (1845)[1]

„… Van…van balzsam Gileádban?…mondd meg!…lelkem esdve vár!”
S szólt a Holló: „Soha már!”

Poe: A Holló. Tóth Árpád (1886 – 1928) fordítása (1923)[2]

Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 5. szám

1 gileadensis

Commiphora gileadensis

A héber בָּשָׂם, basam, azaz „fűszer”, arámi משב, busma, arab البلسم, albilsum, azaz „fűszer”, „balzsam” szavak közös területen egymást alakították. Belőlük származik a görög βάλσαμον, balsamon, abból a latin balsamum, azaz „balzsam”.[3]  Bővebben…

Meglepő oratóriumok

A XX. század legszörnyűbb sorscsapásainak összevetésekor fel-felmerülő szempont a „nyugati”, illetve „keleti” típusú önkényuralmi rendszerek összehasonlítása. Hogy menyire összetett a helyzet, jól illusztrálja a náci elnyomás egy inkább „keletiesnek” ható megoldása, a kultúrterror egy különösen primitív megnyilvánulása. Megemlékeztünk már Beethoven (1770 – 1827) op.80-as Karfantáziája szövegének manipulációjáról a sztálini időkben. Ugyancsak írtunk már, biztatóbb összefüggésben, Händel (1685 – 1759) Judas Maccabaeus (HWV63) című oratóriumáról, mely az 1746-os cullodeni diadalt követő ünnepléssorozat legmaradandóbb alkotásának bizonyult az azóta eltelt századokban. 1941-ben a prágai Neue Tag (Új Nap)[1] nagy eseményről tudósít. Mint megállapítja Thomas Morell tiszteletes (1703 – 1784) eredeti librettójáról – melynek fő forrása a kb. Kr.e. 100-ban írt Makkabeusok I. könyvének 2-8. fejezete, amibe beleszőtte Iosephus Flavius (Joszef ben Mattitjahu, 37? – 100?) A zsidók története című alapvető munkájának részleteit –, a fülledt erotikájú, keleties különcség, a faji gondolat XVIII. századi hiányosságai folytán, éles ellentétben áll Händel önmagában is beszédes, az északi-germán spiritualitás tiszta levegőjébe emelkedő zenéjével. Stb. Így aztán A tábornok címmel új, zsidótlanított szövegkönyv készült, ily módon feloldva az ellentmondást. Elnéző megértéssel kell fogadjuk, hogy a Neue Tag számait még nem digitalizálták, a tudósításra azonban rögtön felfigyelt a JTA (Jewish Telegraphic Agency, Zsidó Hírügynökség), rövid közleményben beszámolt róla, és ez hozzá is férhető.[2] A hírt aztán felkapta a világsajtó.[3]

1 cikk

Nyilvánvalóan nem feladata a tudósító hírügynökségnek a cikk pongyolaságának kiigazítása. Kíséreljük ezt meg mi magunk. Bővebben…

Hanuka ünnepére

A hanuka, felszentelés ünnepe idén december 16-án, sötétedéskor kezdődött és 24-éig tart. Az ünnep történeti alapja a zsidó nép hősies szembefordulása a templomgyalázó IV. Antiokhos Epifanes királlyal (Kr.e. 215 – 164), aki a szeleukida birodalom megrendülő hatalmát próbálja drákói parancsokkal védelmezni, és elődei viszonylagos vallási türelmét nem felvéve a hitükből nem engedőkkel szemben különös erőszakkal lép fel. Az istenfélő zsidók nem tűrik Zeus szobrának elhelyezését a templomban, spontán ellenállásuk végül kiterjedt szabadságharcba, csodával határos győzelembe és az ezt követő, 101 évig tartó függetlenségbe fordul. Az így létrejött hasmoneus királyságot a rómaiak olvasztják be Siria provinciába. Maga a hanuka a templom újraszentelésének ünnepe. A hanukai gyertyagyújtás eredete a hagyomány szerint az a csoda, amikor a felszenteléskor talált, egy napra elegendő kóser olaj nyolc álló napon égett. Bővebben…