Coleridge címkéhez tartozó bejegyzések

Händel első lépései Londonban

1 London 1710

London, 1710

Händel (1685 – 1759) londoni bemutatkozásának politikai hátteréről már beszámoltunk; ezt értelemszerűen ki kell egészítenünk a korai londoni zeneszerzői termés hozzávetőleges bemutatásával, annak a rövid korszaknak az ismertetésével, mely a fiatal Händel egyik legkiemelkedőbb csúcsteljesítménye, az 1711. február 24-én bemutatott, nagy sikerű Rinaldo (HWV7a) első változatát előzi meg.[1] Bővebben…

Reklámok

Bandák szövevénye

And patient Folly who on bended knee
Gives back the steel that stabbed him…

Coleridge (1772 – 1834): Religious Musings: A Desultory Poem Written On The Christmas Eve Of 1794[1]

Csitult Szeszély, térdet hajtva,
Sebző kardját visszaadja…

  Áhítatos tűnődések: szertelen költemény 1794 szentestéjén


Amikor a közelmúltban a banditákkal foglalkoztunk, világossá igyekeztünk tenni, hogy a szónak semmi köze sincs a bandához. Ennek eredete, fejlődése teljesen eltérő utakon jár. Bővebben…

Az albatrosz és szigete

0 olive-wootton-instead-of-the-cross-the-albatross-about-my-neck-was-hung-b
Wootton (sz. 1968): “Instead of the cross, the Albatross About my neck was hung”

Ah! well a-day! what evil looks
Had I from old and young!
Instead of the cross, the Albatross
About my neck was hung.

Coleridge (1772 – 1834): Rime of the Ancient Mariner[1]
(Ének a vén tengerészről, 1798)

Óh jajj! hogy szúrta szemembe szemét
a fiatal s a vén!
– Nyakam körül az Albatrosz
csüngött a kereszt helyén.

Szabó Lőrinc (1900 – 1957) fordítása[2] (1920)

valaszto

1 Juan Manuel de Ayala (1745 – 1797)

Juan Manuel de Ayala (1745 – 1797)

Juan Manuel de Ayala hadnagy[3] hajójával, a Borromeói Szent Károllyal 1775-ben fedezte fel[4] a San Francisco-öblöt. Ennek közepén derűs szigetet találtak, melyet barna gödények, másik nevükön barna tengeri pelikánok rikoltása vert fel. Így aztán a szigetet a Pelikánok szigetének nevezte el, és a későbbiek folyamán a többes szám (Alcatraces) egyes számra rövidült: Alcatraz. Joggal vethető fel, hogy a spanyol alcatraz szó nem is pelikánt jelent, hanem szulát, ami kétségtelen – a mai spanyol spanyolban. Kubában[5] ma is alcatraz a pelikán. A sziget mai legfőbb lakója a nyugati sirály és a kaliforniai kárókatona.[6]

3 Pelican

4 szula

Western Gull with Chick -  Natural Bridges -  State Beach, Santa Cruz, Ca

Brandt's cormorants with chicks. Courtship behavior on Birdrock Point Lobos.

Bővebben…

Báthory Erzsébet szerepében: Zápolya János

Raab Kiuprili.

…enforce the last commands of royal Andreas
And shield the Queen, Zapolya: haply making
The mother’s joy light up the widow’s tears.

Ahmed Köprülü.

…szerezzünk érvényt a királyi András utolsó parancsainak,
És védjük meg a királynét, Zápolyát: hogy
Az anya öröme bízvást átragyogja az özvegy könnyeit.

1 Samuel_Taylor_Coleridge_portrait

Coleridge (1772 – 1834)

Nem, nem őrültem meg. Talán inkább Coleridge  “tavi költő”, a Zápolya, karácsonyi rege két részben (1815 – 16) című dráma szerzője, vagy bírálói, aki Coleridge magyar vonatkozások tömegével megterhelt színdarabjának történeti abszurditásait Coleridge korának nevetségesen hiányos, zömmel konstantinápolyi látogatások alkalmával török zsibárusoktól szerzett álismereteivel magyarázzák. Mert ha Coleridge megáll azon a ponton, hogy Báthory (Báthori) Erzsébet  alakját beleolvasztja Zápolyába, ezt még tarthatnánk a tájékozatlanág dübörgő ünnepének, de ha megnézzük és megfejtjük az első rész szereplőlistáját, rájövünk, hogy Coleridge csavarásai tudatosak. Az “advertisment“-ben, azaz ajánlásban Shakespeare (1564 – 1619) Téli regéjét jelöli meg mintadarabul, vagyis Shakespeare kicsavart “történelemszemléletét” veszi fel.

2 Lakeland_View

Lake District, a tavi költők kiránduló-, részben lakhelye is

Bővebben…