Charles du Fresne címkéhez tartozó bejegyzések

Kémény: az érvek keményednek

De a kéményen volt valami más, dacos vonás, valami ismeretlen íz. Ez a kémény kicsit oldalt dőlt. Olyan volt, mint a vidéki lányok kontya vasárnap, a pállott, fanyar délutánban. Eh, ostobaság, mondta magában, már egy kicsit régi.

Karinthy Frgyes (1887 – 1938): Így írtok ti (1912).
Kosztolányi Dezső: A véres kémény[1]

Folytatjuk elmélkedésünket a kéményről. Már írtunk a Szarvas Gábor (1832 – 1895) és Simonyi Zsigmond (1853 – 1919) által útjára indított Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektöl a nyelvújításig című nagyszabású vállalkozásról. Itt a kémény címszó alatt a következőket találjuk (a példák többségét leszámítva, melyek között szerepel a tegnap általunk már említett első előfordulás is az 1395 körül írt 1316 szócikkes Besztercei szójegyzékből)[2]:
Itt a MA. Szenczi Molnár Albert (1574 – 1634) – egy téves szómagyarázatával már találkoztunk – 1604-es kiadású magyar-latin szótárát rövidíti. A PPB. rövidítés Pápai Páriz Ferenc (1649 – 1716) 1708-ban kiadott latin-magyar szótárának[3] Bod Péter (1712 – 1769) által bővített 1767-es változatára utal. „A kémény sátora[4] a füstök, gőzök keletkezési helye felett kialakított építmény, mely a távozásra bírandó égéstermékek összegyűjtését szolgálja[5]. Figyelemre méltó a latin megnevezések költőisége: papilio („pillangó”), velum („fátyol”), cortina („függöny”). Magának a kéménynek a latinban a füstből származó szóalakjával már foglalkoztunk. A számunkra itt új elem a caminus. Ennek legvalószínűbb eredete az előszláv kamy, „kő” szó beszivárgása az előgörögbe. Valószínűtlennek tartják, hogy az így kialakult κάμινος, kaminos, „kályha”, „kemence” szó a  καμάρα, kamara, „boltíves helység” fejleménye lenne.[6] Ez utóbbi nézetet Charles du Fresne, Cange sieurje (1610 – 1688) képviselte.[7] Hozzánk szláv, feltehetően szlovén közvetítéssel érkezett a görögből.[8] Bővebben…

Boa: kisebb meglepetések

Legutóbbi, Ghánával foglalkozó rövid összefoglalónkban érintettük, hogy a független köztársaság atyái, a nyelvtudós Nana Joseph Kwame Kyeretwie Boakye Danquah (1895 – 1965) és az első elnök, Kwame Nkrumah (1909? – 1972) az egyes becslések szerint a 830 és 1235 között virágzó egykori Ghánai Birodalomról[1] nevezték el a korábbi Aranypartot (melynek nincs közvetlen területi és kulturális kapcsolódása a mai Ghánához). Danquah megállapítja, hogy a birodalom neve az őslakos szoninke nép nyelvéből ered, a gajanŋa szóból[2] (melynek jelentése szövegösszehasonlító megfejtéssel talán „terület”[3]). Mai nyelvészek egyetértenek abban, hogy az ország nevében a -na végződés jelentése „király”, de a gha- előtag jelentését egyesek a föld, város, mások a harcos fogalmaival hozzák kapcsolatba.[4] A ma mintegy kétmillió-nyolszázezer lelket számláló szoninke nép nyolc országban szóródik szét Afrika Szahara alatti övezetében.[5]
A birodalom alapítási legendája annak megemlítésével indul, hogy az ősatya atyja, Dinga valahonnan a Közép-Keletről érkezett. Talán ezzel magyarázhatjuk a családban történteket azok után, hogy megöregedett és megvakult. Ahogy egy másik „keleti” történetből tudjuk,

Oda méne tehát Jákób Izsákhoz az ő atyjához, aki megtapogatván őt, monda: A szó Jákób szava, de a kezek Ézsaú kezei.
1Móz27:22[6]

Ugyanis Dingának is volt két szép szál fia, Khiné, és ennek öccse, Diabe Cissé, és Diabe Cissé is csellel nyerte el az elsőszülötti jogokat. Atyjuk halála után azonban haragos bátyja erőre kapva elűzte otthonukból. Új hazát keresve Diabe Cissé egy kúthoz, más változatokban barlanghoz érkezett, melyben egy óriáskígyó, Bida tanyázott, nyilvánvalóan egy ott élő pitonféle.

királypiton

Ebből Diabe Cissé víz jelenlétére következtetett, de itt véget is ér a józan ész fennhatósága alá rendelhető szövegrész. A „kisebb fiú” alkut kötött Bidával: az óriáskígyó megengedi, hogy letelepedjen, mi több, bő esővel fogja öntözni a földet, arannyal is ellátja, sőt továbbra is meg fogja védeni, feltéve, hogy minden évben megkapja a vidék leggyönyörűbb szűzét. Itt alapította Diabe Cissé a leendő Ghánai Birodalom majdani fővárosát, Kumbi Saleh-t. A birodalmat Wagadunak is nevezték. Az arisztokráciát ugyanis wagónak mondták, az ő országuk a wagadugu, és a Wagadu név ebből a köznévből rövidült.[7] Bida a szoninke nép tiszteletében kígyószellemként él tovább, neve Uagadu-Bida[8], a „birodalmi piton” (a betűzési apróbb eltérésnek nincs jelentősége). Az ugyanúgy ejtendő Ouagadougou nevet ma a Vörös- és Fekete-Volta, azaz a Volta felső folyása körül kialakult, országgá szerveződött kiterjedt kultúra, Burkina Faso[9] fővárosa viseli. Az írásmód a francia gyarmati kort idézi. Ez a hely legfeljebb az egykori birodalom keleti csücskében terülhetett el, de nem közvetlenül erről kapta nevét. A Volta aló folyásánál, azaz a Fehér-Volta körül Burkina Faso mai déli szomszédja, Ghána területén kialakuló moszi kultúra észak felé terjeszkedve, betörve Felső-Voltába, királyságokat alakított ki (sokkal a Ghánai Birodalom felbomlása után, kb. 1500-tól kezdődően), melyek egyike szintén a Wagadugu névre hallgatott.[10]
Ha esetleges tapasztaltabb nyájas olvasóim arra a következtetésre jutnak, hogy mindebből a továbbiakban Uagadu-Bida kígyószellem foglalkoztat bennünket, neki is elsősorban az utóneve, megéreztek valamit egy másik szellem, a blog szelleme működéséből. Bővebben…

Városokról és kelmékről

1 Ankyra_Augustus

Augustus temploma Ankyrában

Az angóraipar, mely nemesített angórakecskék szőrét dolgozza kelmévé, hosszú időn át virágzott az ősi Ankyrában, vagyis a mai Ankarában, ahonnan neve is származik. Minden kétséget elűz az angórakecske török neve: Ankara keçisi. Angórakecskéket a XVI. században hoztak át Európa nyugatibb régióiba. Bővebben…