A biológia és a Gazda

Marx, Engels, Lenin és Sztálin társadalomfejlődésről szóló tanításainak legmesszebbmenő következményei és előrejelzései kezdtek megvalósulni a szovjetek földjén.

Szergej Ivanovics Vavilov (1891 – 1951):
A szovjet tudomány harminc éve[1] (1947)

Cserenkov-sugárzás

A szovjet fizikai optika atyja, idézetünk szerzője Pavel Alekszejevics Cserenkovval (1904 – 1990) együtt egy radioaktív környezetnek kitett vizes palackban megfigyelték azt a sugárzást, melyet Oliver Heaviside (1850 – 1925) teoretikusan már 1888-ban előre jelzett, és amelyért aztán Cserenkov 1958-ban megosztott fizikai Nobel-díjat kapott Ilja Mihajlovics Frankkal (1908 – 1990) és Igor Jevgenyjevics Tamm-mal (1895 – 1971). (Az utóbbi két fizikus 1937-ben fogalmazta meg a tudományos magyarázatot.[2]) Az effektus alapját ma már kisiskolások tanulják: a radioaktív sugárzás során kiszabaduló nagy sebességű részecskék nem léphetik át ugyan a fény sebességét, de elég gyorsak lehetnek ahhoz, hogy sebességük meghaladja a fény sebességét valamely közegben, például vízben. Ilyen közegbe érkezve a közeg molekuláinak elektronjait aktivizálják, melyek alapállapotukra kék fény kibocsátásával térnek vissza.[3] (Helyileg olyan mikrokörnyezetet alakítanak ki, melyben a fény aktuális sebessége lehet nagyobb az alapközegben lehetségesnél, de éppen ennek az átalakulásnak a visszafordulása idézi elő a Cserenkov-sugárzást.)
Szergej Ivanovics Vavilov már 1932-ben tagja volt a Szovjet Tudományos Akadémiának. 1945-től haláláig annak elnöke is volt, Sztálin-díjat négyszer kapott: 1943-ban, 46-ban, 51-ben és 52-ben. Tudományos eredményein túl népszerűsítő tudománytörténeti írásai is megjelentek. Pályaívét nem roppantotta meg bátyjának, Nyikolaj Ivanovics Vavilovnak  tragikus sorsa sem. Vizsgáljuk meg ezt közelebbről.  Bővebben…

Reklámok

A keserű kóla tündöklése és bukása

1581-ben Aszkia Muhammad Bani (†1588), az akkor Kelet-Afrikáig benyúló hatalmas nyugat-afrikai Szongai Birodalom királya egy mecsetavatási ünnepségre ajándékul aranyat, kaurikagylót és kóladiót küldött. Azaz három fontos fizetőeszközt. Igen, a kóladió például Sierra Leonében is hagyományos fizetőeszköz[1], de Jean-Loup Amsellenek az is feltűnt, hogy az Egyenlítői Guinea – Mali – Elefántcsontpart határháromszöge régiójában, Wazuluban a kovácsok rendszerint kóladió-termesztők is, lévén a vas (a pénzérmék alapanyagaként is) és a kóladió hasonlóan fontos szerepet játszottak Szongai társadalmi életében. Itt azonban feltétlenül pontosítanunk kell.  Bővebben…

Hangok a vízben

Azok után, hogy nemrég alkalmat találtunk a pisztolyrákok fatális dörrentéseinek bemutatására, általánosabban is megvizsgáljuk élőlények víz alatti hangkibocsátásait. Természetesen, stílszerűen szólva, „cseppben a tenger”-szemlélettel, azaz önkényesen válogatott példákon és jelenségeken keresztül. Átfogó „tan” kidolgozása valószínűleg teljességgel reménytelen lenne.  Bővebben…

Ököl marok ellen

A kulák kulák marad, listával vagy lista nélkül.[1]

Rákosi Mátyás (1892 – 1971)
az MDP nagy-budapesti pártaktíva-értekezletén
(1953. július 11)

A Ludas Matyi karikatúrája 1949. szeptember 30-án. Sándor Károly (1915 – 1960) rajza

– Minden napra egy rémség – sóhajthat fel esetleges nyájas olvasónk a tegnapiak után. Ugyanis mára sem ígérhetünk vidámabbat. Kulákokról, társadalmi szintű -talanításukról mondunk pár szót rövid nyelvi vizsgálódásunk megkezdése előtt. „Társadalmi veszélyükre” mi sem jellemzőbb, mint hogy olyan országokban is, amelyekben irányító tömegben soha, de a harc tetőpontján szórványosan sem éltek, állandó beszédtémát adtak ők is, az ellenük folyó igazságos békeharc is. Rákosi Mátyás 1953-ban kiadott Válogatott beszédek és cikkek című gyűjteményes kötetének tárgymutatójában a „kulák” természetesen önálló címszó, de alá is bontják: „- elleni harc”. Jelezve, hogy fontos tudományos szocialista kategóriáról van szó.[2] Bővebben…

Vérfagylaló párhuzamok Csehországban

Eli Raphael Roth írta a forgatókönyvet a maga rendezte Hostelhez 2005-ben. A film majdani vezető producere, Quentin Tarantino beszélte rá az elkészítésre, a japán horroristára, Takashi Miikére mint elérendő célra és példaképre hivatkozva. A film óriási sikert aratott világszerte, nálunk 2006-ban mutatták be (Motel címmel)[1]. Két folytatás követte 2007-ben és 2011-ben, csökkenő bevétellel. A harmadik epizódhoz Rothnak már nem volt köze.
„Érinthetetlen”, beteg gazdagok egy csoportja úgy éli ki embertelen hajlamait, hogy az „iparágat” civilek egész légiója működteti. Egy különösen nyomasztónak lefestett cseh városban zajlódik, amely Közép-Európa egyik legszebb, legegységesebb megjelenésű városépítészeti remeke: a Moldva kettőskanyarjának partján álló festői Český Krumlov.

1 cesky-krumlov

Bővebben…

A nárd, a kapotnyak és a meztelen csiga

martilapu

Id. Plinius (23 – 79) A természet históriája XII. könyvének 27. fejezetében az asarumról ír. Antoine Laurent Apollinaire Fée (1789 – 1874) id. Plinius és görög szerzők tanulmányozása után arra a következtetésre jut, hogy a görögök az őszirózsafélék családjába tartozó martilaput a βάκχαρις, bakharis szóval jelölték, amelyet a rómaiak átvittek ugyanennek a családnak egy másik fajára, az erdei peremizsre, a martilapunak viszont az asarum nevet adták.

erdei peremizs

A szó maga is görög eredetű: a ἄσαρ̀ον, hasaronágnélkülit” jelent, melyet inkább „csökevényes szárúként” kellene felfognunk. A görögök ugyanezt az elnevezést egy igen távoli fajra, a farkasalmafélék családjába sorolt kereklevelű kapotnyakra alkalmazták.[1]
Id. Plinius tévesen jegyzi meg, hogy a martilapu kétszer is virágzik évente.[2] Abból az alkalomból hozza fel, hogy tulajdonságait hasonlónak tartja a loncfélék családjába tartozó, az előző fejezetben tárgyalt nárdhoz.

nárd

Ott ennek a himalájai növénynek egyetlen tulajdonságát emeli ki, azt, amely miatt az ókorban csillagászati összegekért cserélt gazdát: a rizómájából lepárolt[3] olaja illatát[4]. A nárdolajnak különösen jó híre volt az ókori írók körében. Amikor például Polybios (Kr.e  200? – 118?) Egyetemes története XXXI. kötetének 4. fejezetében kortársa, a pompakedvelő IV. Antiokhos Epifanes („isteni érkezésű”) királlyal (Kr.e. 215 – 164) szokásairól ír, felsorolja, hogy a tornajátékain fellépő ifjak miféle kenetekkel síkosították testüket. Bővebben…

Rosszkedvünk üres

Amint nemrégi bejegyzésünkben sejteni engedtük, ezúttal Shakespeare (1564 – 1616) legfrissebb és jelenleg legzajosabb lebukásáról írunk.  Bővebben…

Szerelem, epilepszia, bukás és felemelkedés

For this was sent on Seynt Valentyne’s day
Whan every foul cometh ther to choose his mate.

Chaucer (1342? – 1400): The Parlement of Foules (Parliamentum avium in die Sancti Valentini tentum, 1380-90)

Mert ekkor volt Szent Valentin napja,
Amikor minden madár várható.

Madárparlament (A madarak Szent Valentin napján tartott parlamentje)
Németh Gergely Dániel fordítása[1]

A szöveg szerint kicsit szabad, de jelentésében jól megragadott fordítás kihagyja azt a gondolatot, ami miatt a mai napon az angolszász világ széltében-hosszában idézi Chaucer sorait, szó szerint, döcögősen: „mert a mai napra küldték ki a tanácskozást, amikor minden szárnyas párt választ magának”. A kiválasztott rész kedves és beszédes, de hiszen a teljes nagyszabású költemény ekörül forog. A „meteolór” (a szót gyatra tükörfordítással képzem a weather lore-ból) úgy tartja, február 14-e a madarak társválasztásának napja. Márpedig, mint jóval később La Fontaine (1621 – 1695) A pacsirta és fiókáiban tanítja[2], ezzel nem jó késlekedni.  Bővebben…

Pisztoly és rák együtt

A latin cavitas, „üreg” szóból származó „kavitáció” szóval jelöljük azt a jelenséget, melynek során lökéshullám hatására folyadékban vákuumbuborékok képződnek.[1] Nagy sebességű áramlások alkalmával az alacsony, azaz a telített gőzét elérő nyomású helyeken a folyadék molekulaszerkezete felszakadozik, a részecskék között olykor szabad szemmel is látható rések jelennek meg. Önmagukban ezek a buborékok veszélytelenek lennének, de nullához közeli nyomásuk révén hajlamosak a rohamos sebességű összeomlásra, melynek következményei igen súlyosak lehetnek. Az üregekbe került vízgőz adiabatikus összenyomódásával több ezer fokos hőmérséklet áll elő, és tűszerű nyalábok indulnak el a hang sebességét megközelítő gyorsasággal.[2] Ez a közelben elhelyezkedő tárgyakra, például magát a folyamatot elindító turbinalapátra katasztrofális hatást gyakorolhat. Itt egy szelíd kísérletben figyelhetjük meg működését.
Mint a Kölni Egyetem munkatársai 1934-ben megfigyelték, hogy a kollapszust olykor nemcsak csattanó hang, de élénk fényfelvillanás is kíséri. A szonolumineszcenciának[3], azaz a gyors energiafelszabadulásnak ilyenkénti magyarázatát még kutatják, de azt a magabiztos elméletet, mely azt állítja, a rohamos összeomlás annihilációval, azaz anyag energiává alakulásával járna[4], a mesék birodalmába száműzhetjük. A tudomány hűvös, de megbízható világánál maradva Csanád Máté alapos diákköri dolgozatára érdemes felfigyelnünk, melynek szerzője egyebek között megállapítja, hogy sós vízben a hatás fokozottabb.[5]
Itt kezd el hiányérzet kerülgetni bennünket. Lehetséges, hogy a természet olyan hatékony csodái közül, mint amilyenek a bódító és mérgező anyagok és az áramütés, fájóan nélkülöznünk kell a kavitációt mint hatékony támadóeszközt? Erről szó sincs.  Bővebben…

Feromonok rejtélyei

Amint legutóbb láttuk, az élővilág illatkibocsátását nem elsősorban a mi orrunkhoz igazították. Különös erővel tapasztaljuk ezt a feromonok esetében.  Bővebben…

Búcsú a kumarintól

Négykézláb mászott, és kétségbeesetten habzsolva tömte a szájába mindazokat a gyógynövényeket, amelyeket felismert, vagy amelyeket felismerni vélt, egyetlen túlérett kalászt vagy hüvelyt, egyetlen fanyar, édeskés vagy nedvdús levelet, egyetlen kék, rózsaszín, sötétzöld, sárga, piros vagy fehér virágot se hagyott figyelmen kívül, mert nem tudhatta, melyikben is rejtőzik az a titok, amely majd megmenti. Kínokat és hányásra ingerlő émelygést érzett. De egyúttal örült is, mert a szájában képződött ízek között e pillanatban a legtermészetesebb formában ott volt a kumarin és a tannin, a szaponin és a glukozid, a klorofill, a fenolvegyületek és a szerves savak sokasága, meg a nyálka és az éterolaj, az arbutin, a cukor és még sok más föl nem fedezett kémiai vegyület, s e nyállal átitatott dolgok mindegyikétől azt várta, hogy majd összhangot és egymás közti kapcsolatot teremtve, egy új, csodatévő vegyületet hoz létre, amely talán egészen meggyógyítja.

Branimir Šćepanović: Földbe némult száj (Usta puna zemlje, 1974)
Szűcs Imre (1935 – 1991) és Dudás Kálmán (1912 – 1983) fordítása[1]

Baj van a fahéjjal, hírlik. Vagy talán mégsem. Ennek kell utánajárjunk.  Bővebben…

A bohóccsinálás tilalmáról

“Don’t get upset, Mr. Taber -”
“Upset? All I want to know, for the lova Jesus -”

“Well, I’ll be a sonofabitch. You mean to tell me that’s how you’re
gonna pull it? Count the votes of those old birds over there too?”

Ken Kesey (1935 – 2001):
One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Part 1[1]

– Ne izgassa föl magát, Mr. Taber …
– Mi, én föl vagyok izgulva? Ne csináljunk már Krisztusból bohócot!

– Nahát, ne tegyünk már a Krisztusból bohócot! Miért nem mondja, hogy ezt így kell megjátszani? Azoknak a lerobbant palimadaraknak is be kellene számítani a szavazatát?

Száll a kakukk fészkére, I. rész
Bartos Tibor (1933 – 2010) fordítása[2]

Hogy mi kapcsolja össze a Stabat mater költőjét, azaz a ferences Jacopone da Todit (1230? – 1306)[3], Luther Mártont (1483 – 1546)[4], Róma második apostolát, azaz Néri Szent Fülöpöt (1515 – 1595)[5], a luzerni Ernst Heller kálvinista lelkészt[6] és Kamarás István szociológust[7]?

Valamennyien Isten bohócai. De az esetleges éles szemű olvasó azonnal észreveszi a kakukktojást a felsorolásban, Néri Szent Fülöpöt. (Hogy máris elkezdjük utalásunkat a mottónkra.) Ő ugyan többször mutatkozott bohócruhában, táncot is lejtett[8] ebbéli minőségében, de ő nem magát nevezte Isten bohócának, a név rá ragadt. De térjünk át egy magyar szólásra, mely a bohócságot a legfelsőbb hatalmakkal köti össze.
A „ne csináljunk Krisztusból bohócot” mondás megfelelője nem ismert az angolban és az oroszban.

Feofan Grek (1340? – 1410?): Krisztus Pantokrátor a novgorodi Színeváltozás Krisztusa-templom freskóján (1378)

Bővebben…

Urio hallgatása közben

A Te Deum laudamus, Téged, Isten, dicsérünk igen régi, legalább a IV. századig nyomon követhető ókeresztény himnusz, melyet már 1000 körül kezdtek nemzeti nyelvekre fordítani.

A legrégebbi fennmaradt magyar változat 1526-ból való, a Peer-kódexben található. A kódex a nevét a régiséggyűjtő Peer Jakab (1750 – 1792) piarista áldozárról kapta, akinek 1787-ben a birtokában volt.[1]

Egyházi és világi ünnepléseknek egyaránt része volt a Te Deum eléneklése, és mind a mai napig ünnepek alkalmával adják elő.[2] Bővebben…

Nehéz futam

Bach (1685 – 1750) Weinen, klagen, sorgen, zagen (Sírni, keseregni, aggódni, csüggedni, BWV12) kezdetű kantátáját 1714 húsvét utáni harmadik vasárnapjára írta, tehát nem a húsvéti időszakra. A különféle szöveges forrásokból táplálkozó kantáta nyitókórusának versét Bach egyik legfontosabb szövegírója, Salomo Franck (1659 – 1725) költötte.[1]

A dallamvonalat Bach az 1724-től lényegében haláláig csiszolgatott h-moll mise (BWV232) Crucifixusában használja újra, azaz a húsvéti misztérium megjelenítéseként. Az ősforrásról azonban Bernhard Paumgartner (1887 – 1971) 1966-ban különös következtetésre jut. Bővebben…

Pan meghalt, de a mese él

De ím, a titkos hang az éjhomályba’
Harmadszor is Thamus nevét kiáltja.
»A földi hang embertől jő; ez égi.
Ki vagy? Mi kell?« – Thamus szepegve kérdi.
Harsány szózat zúg erre át a légen;
Meghallják lent is, a hajófenéken.
S ez íge hallik: Thamus, vén hajós,
Légy tudtodon kivűl ma jós.
Elérve Palodesz magaslatot,
Add hírűl: »A nagy Pán halott!«

És ím kelet felől, a hol pirosra
Leget, párát a hajnal fénye fest:
Az ég alján, a földdel összefolyva
Feltűnik a kereszt.

Reviczky Gyula: Változatok. Pán halála (1889)[1]

Pán halála című költeményében (1889), mely sokáig a magyar költészet egyik legnépszerűbb alkotása volt, azt a Plutarchostól eredő mondát dolgozza fel, hogy egy görög hajóst éjjel a tengeren egy láthatatlan lény felszólított, adja hírül a világnak: „A nagy Pán halott!”

Komlós Aladár (1892 – 1980): A magyar irodalom története. 57. REVICZKY GYULA (1855 – 1889). A lírikus[2]

Plutarkhos (46? – 127?) Περὶ τῶν Ἐκλελοιπότων Χρηστηρίων, Peri ton hekleloipoton Xrestetion című értekezésében, melynek címét Rakonczai János Az isteni bosszú késlekedése-ként fordítja[3], elsőként írja le Pan halálának történetét Filippos történész ismertetése alapján.  Bővebben…