Táj kategória bejegyzései

Fehér út

Cseres-tető és az Éles-kövek a Fehér útról

Cseres-tető és az Éles-kövek a Fehér útról

A pesti Kőbánya eredeti neve Kőérként szerepel IV. Béla (1206 – 1270) 1244-es oklevelében. Később az ott bányászott kő adta újabb nevét. Az oda vezető utat fehérre színezte a kőszállító kocsikról lehulló mészpor. Ez a mai Fehér út nevének eredete.[1]


Egy másik Fehér út, mely Perbált köti össze Nagykovácsival, még régebbi: a római korban építették ki. Színe az itteni kövektől fehér.[2]

Fehér út

Fehér út

3pont2


[1] http://fovarosi.blog.hu/2011/03/12/kobanyai_pincerendszer

[2] http://nagykovacsi.hu/nagykovacsirol/

Észak-pilisi körülnézés

Borostyánkő-túraút

Borostyánkő-túraút

3pont2

Paprikák és csillagok

Gyakran neveznek el fákról tájegységeket: közéjük tartozik a Jegenye-völgy is.

Felső-Jegenye-völgy a Kovácsi-erdőföldekről

Felső-Jegenye-völgy a Kovácsi-erdőföldekről

Jól elkülönülő három szakaszából a „Felső” a Kovácsi erdőföldek oldalában futó, nehezen észrevehető horhos, a „Középső” a Kerek-hegy oldalában éri el a Les-hegy lábát Budapest és Solymár határában (a híres Shell-kútnál).

Középső-Jegenye-völgy

Középső-Jegenye-völgy

Az „Alsó” pedig Solymár határában futó lenyűgöző természeti szépség, „babakocsis” nehézségű kirándulóúttal, ha leszámítjuk a „sziklavárat”, gyerekek kedvelt kalandtúra-helyét.

Alsó-Jegenye-völgy

Alsó-Jegenye-völgy

Bővebben…

Gercse

Kemény Keve ott a vezér

Arany János (1817 – 1882): Keveháza (1853)[1]

A „Gercse” tag különféle magyar helységnevekben felbukkan. Ugyanígy a Várvidéken (Burgenlandban) is, ahol Gritsch magyar neve Gercse.

A Gercse (Gritsch) Várvidéken (Burgenlandban)

A Gritsch gyakori osztrák vezetéknév, és nem valószínű, hogy a nehezebb kiejtés érdekében az osztrákok kivettek volna egy magánhangzót a már létező magyar szóból. Bővebben…

Kisebb kirándulások 2016-ban

Rövid összefoglaló kisebb idei utakról.

3pont2

Budai hegyvidék a térképen


Köszönöm szeretett I. barátom nélkülözhetetlen útbaigazítását.

Kevély-gerinc

Kevély-gerinc

Remete-hegy a Dr. Pápa Miklós emlékútról

Remete-hegy a Dr. Pápa Miklós emlékútról

Sorrento (Budakeszi felségterületén)

Sorrento (Budakeszi felségterületén)

Bia a Szarvas-hegyről

Bia a Szarvas-hegyről

Farkas-völgy az Ördög-oromról

Farkas-völgy az Ördög-oromról

Róka-hegy

Róka-hegy

Vadász-hegy

Vadász-hegy

A dzsumbuj és a Dzsumbuj

A „dzsumbuj” kétjelentésű szó: jelent egyrészt városszéli telepet, másrészt (talán nem tévedünk: ezzel összefüggésben) zűrzavaros helyzetet. Széles a tábora azoknak az óvatos etimológusoknak, akik arra teszik voksukat, hogy a szó eredete ismeretlen.[1] Ugyanakkor vannak nyelvészek, akik nem tudnak szó nélkül elmenni a tény mellett, hogy az angol jumble jelentése hasonló: „zavaros kupac”, „zűrzavar”[2], majd, bővülve az árnyalatokban, „közösülés[3]. „Innen a konyhából” kísérletet teszünk rá, hogy egy harmadik motívummal gazdagítsuk a találgatást. Bővebben…

Lombardiai kis körút

Urio

Urio

Urio a Comói-tó partján. A közelben található Erba is. Urio (1631 – 1719) és a nála kevésbé jelentős, Händel (1685 – 1759) előtt szűk emberöltőnyivel aktív Erba zeneszerzők is bőséges forrásul szolgáltak Händelnek. Händel elvakultabb hívei diadallal mutattak a térképre: Urio és Erba nem is két zeneszerző, hanem két városka! – Is… – mondanák nálunk szakavatottabbak. Érdemes összehasonlítani Urio Te Deumának bevezetését Händel Saul (HWV53) című oratóriumának harangjátékával. Ez utóbbi komponálásának idején Urio már tizenkilenc éve halott volt.


Liszt-emléktábla Bellagióban

Liszt-emléktábla Bellagióban

A Bellagio-félsziget Comói-tóra néző partközeli szállodájában született Liszt (1811 – 1886) és Marie d’Agoult (1805 – 1876) grófnő leánya, Cosima (1837 – 1930) 1837 szentestéjén. A szállodáról még meg-megemlítik, hogy ugyanakkor Liszt döntő fontosságú műve, a Dante-szonáta (S161) nem ott született, a kegyes emléktábla bejelentése dacára sem, összefüggésben talán azzal, hogy Liszt és Marie nem tekintették zarándokhelyüknek a Villa Melzi kertjét, ahol újra meg újra megpihentek a Beatrice vezeti Dantét szobor alatt, egy másik kegyes leírás szerint. Mindössze egyszer jártak a kertben.

3pont2

A Csúcs-hegy és környéke

Solymár a Mátyás-dombról

Solymár a Mátyás-dombról

A képen mintha egy tavat és egy folyót látnánk. Pedig csak tavaszodik Solymáron. A folyó növényekből van.

3pont2

Perbál és vidéke

Meszes-hegy

Meszes-hegy

A népi emlékezet szerint Perbál neve Szent István (969? – 1038) Perbaldus nevű rejtélyes gyóntatója emlékét őrzi, aki ott élte remeteéletét.[1] TörténészekAdy (1877 – 1919), majd nyomában Karinthy (1887 – 1938) szavát alkalmazva: álom-bakók – más névadó személyeket vizionálnak.[2]


[1] http://www.tabulas.hu/cedrus/2001/10/talpala.html

[2] http://perbal.hu/perbal-tortenete/

3pont2

Zöld, kék, fekete lyukak

Venezuela és Guyana jellegzetes hegyformációja a táblahegy vagy tepui. Ezek a lapos tetejű, rendszerint 1000 és 3000 méter közötti magasságú alakulatok voltaképpen „fordított völgyek”: az egykor roppant kiterjedésű homokkő platók eróziója nyomán a keményebb anyagú tömbök maradtak meg.[1]  Bővebben…

Kisebb kirándulások 2015-ben

Kis-Ördög-árok

Kis-Ördög-árok

Rövid összefoglaló kisebb idei utakról.

3pont2

A Vihar-hegy és környéke

Vihar-hegy

Vihar-hegy

A Vihar-hegy a Hármashatár-hegytől észak-keletre emelkedik, még domb (452 m), de tanulságos.

3pont2

Róka, Kő, Ezüst

Óbuda a Róka-hegyről

Óbuda a Róka-hegyről

A Róka-hegyhez a Kő-hegy és az Ezüst-hegy nagyon közel van, ráadásul Békásmegyer szelíd hátsó dombsága köti össze őket.

3pont2

Dél-pilisi körülnézés

Ziribár

Ziribár

3pont2