Hulla- és dögvirágok

ragacsos nektárt nyalogatok
elűzöm az ártó szándékú rovarokat
fejem rothadó bőrdarabra hasonlít
hamarosan elpusztulok
bűzlök
akár egy csillag alakú dögvirág

L. Simon László: NEM LOKALIZÁLHATÓ (2003)
nehezen értelmezhető[1]

Már találkoztunk sir Thomas Stamford Bingley Raffles (1781 – 1826) nevével: tudósokból álló expedíciója pillantotta meg először fehér emberek közül a cibetmacskafélék családjába tartozó binturongot. Nem ez volt Raffles életének egyetlen kimagasló pontja. A lex soli elve alapján választhatta volna a jamaicai állampolgárságot is, hiszen Jamaica felségvizein látta meg a napvilágot egy olyan hajón, melyen apja, Benjamin Raffles (1739 – 1811) volt a kapitány. Mindamellett megmaradt a brit korona alattvalójának. A Kelet-Indiai Társaság tisztviselőjeként Malajzia Pineng szigetére küldték. (Nagy erővel kezdett hozzá a nyelvtanuláshoz. Nyilvánvalóan felismerte, hogy a maláj egy hatalmas keleti régió lingua francája is, azaz leegyszerűsített alakjában sok más nép egymás közti érintkezési nyelve.) Kikötőket érintő ügyekben olyan meggyőzően érvelt, hogy fiatal kora dacára felfigyelt rá India brit főkormányzója, Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, Minto earlje (1751 – 1814), röviden Lord Minto is. (A lord atyai nagyanyjától, Grizel Kynynmoundtól származó vezetékneve sokak érdeklődését felkeltette. Részletes elemzést kapunk a polihisztor Michael Rubytól: a név végső visszavezetésben egy skót marhafajtával hozható összefüggésbe.[2]) Lord Minto két hónapra Calcuttába, Brit India fővárosába hívta Rafflest, aki meggyőzte őt Jáva elfoglalásának fontosságáról és lehetőségéről. Ekkor Jáván a hatalmat a napóleoni Franciaországhoz (1794 óta) hű hollandok gyakorolták francia katonai „támogatással”. Titkos megbízatással (formálisan maláj főkormányzói ügynökként) Raffles készítette elő a sikeres 1811-es fegyveres inváziót. (A sziget 1816-ban békés úton került vissza Hollandiához.)[3] Így nem csoda, hogy amikor 1819-ben Szingapúr szigetén járva felismerte annak stratégiai fontosságát, a malajziai Dzsohor szultánság uralkodója, Hussein Mua’zzam Shah ibni Mahmud Shah Alam (1776 – 1835) biztosabbnak látta hozzájárulni a mai Szingapúr kisállam megalapításához.

Szingapúr: 1890-es évek – 1990-es évek

A klíma azonban kedvezőtlenül hatott Rafflesre és családjára. Öt gyereke közül négy kis korában meghalt, köztük Leopard (1819 – 1821) és „Flóra Csalogány”, Flora Nightingale (1823 – 1823)[4]. De Raffles egészségi állapota is olyan mértékben megromlott, hogy 1823-ban kénytelen volt benyújtani lemondását. Otthon rögtön jogosulatlan pénzek felvételével vádolta meg a Kelet-Indiai Társaság. Az évekig elhúzódó ügy lezárásaképpen az igazgatóság jókora summa visszatérítésére támasztott igényt. A határozat kézhez vétele után néhány hónappal Raffles szélütésben elhunyt.[5]

hármaslevelű kúszóka

hármaslevelű kúszóka

A precíz feljegyzéseknek hála, ismerjük Raffles akkori szumátrai kormányzónak a szigeten tett expedíciójának azt a napját, 1818. május 19-ét, amikor rábukkantak a ma rafléziának mondott nemzetség egy példányára az esőerdőben.[6] Ennek a különleges növénycsoportnak se gyökere, se levele, se szára, csak egy hatalmasra megnövő virága és néhány szálacskája van. Utóbbival tapad áldozatához, amely mindig a szőlőfélék családjába tartozó kúszóka (más szóval futóka, délszőlő vagy cisszusz) nemzetség valamely példánya, és abból vizet és tápanyagokat szív el.[7] Raffles visszaemlékezéseiből közöl részletet 1830-ban a New Monthly Magazine (Új Havilap), melyben szerzője (ott hibásan nyomtatott helyesírással) azt a fajt is néven nevezi (az angustifoliát magyarul bizonyára „keskenylevelűnek” fordítanák), amelyből kisarjadni látták a vörös virágot. Ugyanebben az évben legalább két másik, távoli forrás is ismerteti a részletet, az Allgemeine Oesterreichische Zeitschrift für den Landwirth, Forstmann und Gärtner (Mezőgazdák, Erdőkerülők és Kertészek Egyetemes Osztrák Lapja)[8] és az Ausland (Külföld)[9]. Ugyanitt Raffles azt is elmondja, a növényt a szumátrai őslakosság petimum sikinlilinek, „az ördög bételes szelencéjének” hívja. Ezzel állhat kapcsolatban az az elszólás, hogy a gazdanövény neve mellé az azt rendszerező William Roxburgh (1751 – 1815) sebész és botanikus nevének szokásos Roxb. rövidítése helyett (ő vagy a szedő) Boxot írt („doboz”).[10]
Indonézián kívül a raflézia nemzetség fajai Malajziában, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken élnek.[11]Körülbelül” 13 fajt sorolnak ide, ami nem az összeszámlálás, hanem a dinamikusan változó besorolás nehézségeire, sőt, új felfedezésekre utal. Egyetlen eddig ismert fajának, a fülöp-szigeteki Rafflesia baleteinek a virágai kétivarúak, azaz egyszerre tartalmaznak bibét és porzót, a többi faj virága kétivarú. Bár korábbi, meseszerű elképzelések szerint a beporzást elefántok végzik, valójában nem véletlenül terítik messzire oligoszulfidjaik dögszagát[12] a talán éppen ezért óriási virágok (Ekkora méretre élősködésből szert tenni különben sem annyira megerőltető, mint „önerőből”). A beporzók vagy döglegyek[13], vagy fémeslegyek. (Közülük némelyek éppen az elefántok élősködői.) A virág nem „egyszerűen”, hanem „bonyolultan” nagy: csapdába ugyan nem ejti a beporzóját, de irányító szőrökkel, peremekkel tereli (saját) jobb sorsa felé, és olyan járatokba kényszeríti, amelyekből csak erős hozzádörgölődzéssel szabadulhat.[14] De a raflézia élete sem könnyű. A szőlőfajta szárában másfél éven át építgeti kapcsolatait. A kitüremkedő kis barnás bimbónak bő fél évre van szüksége a teljes kifejléshez, az abból kialakult óriásvirág néhány napig aktív élettanilag, utána összeomlik. Az a kisebb elvi probléma, hogy fotoszintézis híján tekinthető-e növénynek egyáltalán. Mint megállapították, a raflézia nemcsak a táplálékát köszönheti a gazdanövénynek, de génállományának akkora részét magáévá teszi, hogy bízvást tekinthető „vérrokonának” is, azaz megkérdőjelezhető, hogy valóban külön faj-e.[15]

rafléziák: keithii, arnoldii, kerrii, cantleyi, hasseltii, baletei, pricei

rafléziák: keithii, arnoldii, kerrii, cantleyi, hasseltii, baletei, pricei

A rafléziák fajnevei rendszerint botanikusok neveit őrzik, mint például a

  • Rafflesia keithii. Henry George Keith (1899 – 1982) Észak-Borneón dolgozó botanikus, növénygyűjtő volt.[16]
  • Rafflesia arnoldii. James (egyes vélemények szerint Joseph[17]) Arnold (1782 – 1818) Raffles szumátrai expedíciójának botanikus szakértője (és sebész) volt. A rendszertani besorolást Robert Brown (1773 – 1858) végezte el, és mivel ez a Rafflesia szó első előfordulása, ő a nemzetségnév alkotója is.[18]
  • Rafflesia kerrii. Arthur Francis George Kerr (1877 – 1942) orvos-botanikus Észak-Thaiföldön folytatott gyűjtéseket.[19] Ennek a fajnak magyar nevet is adtak: „óriás bűzvirág”. (A kifejlett virág átmérője az 1 métert is megközelíti.)
  • Rafflesia cantleyi. Nathaniel Cantley (1847? – 1888) a Szingapúri Füvészkertet igazgatta. (Megbetegedése miatt neki is haza kellett térnie Angliába.)[20]
  • Rafflesia hasseltii. Sebek gyógyítására is használták.[21] Johan Conrad van Hasselt biológus[22] és aktív leletgyűjtő (1797 – 1823) Jáván szerzett betegségében halt meg fiatalon.
  • Rafllesia baletei. A fülöp-szigeteki faj felfedezőjéről, Danilo S. Balete mammalógusról kapta nevét.
  • Rafflesia pricei. A hatvanas években fedezte fel a fajt Észak-Borneón az akkor a nyolcvanas éveiben járó William Price (1880? – ?) angol műkedvelő botanikus.[23]

A vernakuláris nevekkel azonban nehézségek adódnak. A szintén egy méteres átmérőket elérő arnoldii angol neve corpse lily, „hullaliliom”[24] vagy corpse flower, „hullavirág”[25]. Hasonlóan nevezik a tamilok is a rafléziákat: a dallamos பிணவல்லி, pinavalli elnevezés[26] a zordabb பிணம், pinam, „hulla”[27] és வல்லி, valli, „kúszónövény”[28] összetétele.

titánbuzogány

titánbuzogány

Csakhogy a nevet a keresztségben (méltán) kiérdemelte a rafléziákkal csak nagyon távoli rokonságban álló, a kontyvirágfélék családjának óriáskontyvirág (Amorphophallus, „alaktalan fallosz”) nemzetségébe tartozó, szelídebb nevéhez hűen valóban óriási titanum, titánbuzogány is. Élőhelyén a maláj-központi indonéz nyelv is bunga bangkainak[29], „hullavirágnak” mondja, teljes összhangban a magyar társnévvel is. A magyarban a „dögvirág” név is felbukkan. Az impozáns növényt a kipusztulás réme fenyegeti őshazájában, Szumátrán.[30] Tovább kuszálja a képet egy, a meténgfélék családjába tartozó, Dél-Afrikában őshonos, világszere népszerű nemzetség, a tudományosan a holland botanikusról, Jan Bode van Stapelről (1602? – 1636?) elnevezett Stapelia[31], angolul carrion flower, vagyis, megegyezően a magyar névvel, „dögvirág”[32].

dögvirág


[1] http://mek.oszk.hu/03700/03744/03744.pdf

[2] Kynynmound

[3] https://someinterestingfacts.net/british-invasion-of-java-1811/

[4] a Raffles család

[5] https://biography.yourdictionary.com/sir-thomas-stamford-raffles

[6] raflézia

[7] a raflézia mint élősködő

[8] Allgemeine Oesterreichische Zeitschrift

[9] Das Ausland

[10] New Monthly Magazine

[11] http://www.rafflesiaflower.com/Rafflesia-Facts.html

[12] oligoszulfidokkal az új generációért

[13] http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:316069-1

[14] a raflézia beporzása

[15] génparazitizmus

[16] http://oakbaychronicles.ca/?page_id=1628

[17] Arnold mint Joseph

[18] Rafflesia

[19] http://apps.kew.org/herbcat/gotoKerr.do

[20] Nathaniel Cantley és hazatérése

[21] raflézia: fontos tények

[22] Jáva édesvízi halai

[23] https://books.google.hu/books?id=Yvhpup91aFUC&pg=PA24

[24] corpse lily

[25] corpse flower

[26] பிணவல்லி

[27] பிணம்

[28] வல்லி

[29] https://www.bbc.com/indonesia/majalah-45954322

[30] http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=10175

[31] https://www.merriam-webster.com/dictionary/stapelia

[32] https://citygreen.hu/dogvirag-stapelia-sp-gondozasa/

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s