Brahms Mikronéziában

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Пушкин (1799  – 1837): Кинжал (1821?)[1]

Kit Vulkán edzett jó előre
S a Nemezis kezébe tett:
A bosszú kése vagy szabadság titkos őre,
Bírák bírája bűn és jogtiprás felett!

Puskin: A tőr
Franyó Zoltán (1887 – 1978) fordítása (1949)[2]

Puskin a versben Kotzebue (1761 – 1819) gyilkosának, a vers írásakor már kivégzett Karl Ludwig Sandnak (1795 – 1820) állít emléket. A költő és drámaíró Kotzebue-t Beethoven (1770 – 1827) lángelmének tartotta.[3] Mint erről már írtunk, a Pesti Német Színház 1812. február 9-ei megnyitására komponált két fontos kísérőzenéjének, a Magyarország első jótevőjének – Szent Istvánról (967? – 1038) – (op.117) és az Athén romjainak (op.113) a szövegét Kotzebue írta.

A diplomata Kotzebue különös életének és halálának rövid felvázolásával kezdjük mai kis összeállításunkat.
A weimari születésű, Jénában jogot tanuló Kotzebue első művei után bejáratos lett a weimari irodalmi körökbe, ám 1781-ben távozott. Egyes vélemények szerint civakodó természetével boldog-boldogtalant magára haragított[4], mások azt mondják, tisztázatlan körülmények között száműzetésbe kényszerítették. Akár így, akár úgy, 1783-ban Szentpéterváron állt az orosz cári udvar szolgálatába. Csakhamar, 1785-ben, „megnemesedve”, az Észt Tartomány elöljáróságának feje lett. Ám egy bécsi látogatásából visszatérve, I. Pál cár (1754 – 1801) minden látható ok nélkül Szibériába száműzi. Aztán éppoly gyorsan elmúlik ismeretlen eredetű haragja, Lívföldön, azaz a Balti-tenger menti Livóniában birtokot adományoz neki, és a Szentpétervári Német Színház intendánsává teszi. 1801-ben visszatér Weimarba, de ott összerúgja a port Goethével (1749 – 1832) Egyéb forrásokból nem megerősítetten szerinte Goethe a nővérének, Johanne Karoline Amalie von Kotzebue-nak (1757 – 1844) csapta a szelet. Így aztán 1806-ban ismét Oroszországban találjuk. I. Sándor cár (1777 – 1825) 1817-ben különleges megbízatással küldi Németországba követségbe: írjon jelentéseket a nyugati eszmékről politikában, pénzügyekben és az oktatásban. Megpecsételi sorsát, hogy küldetésének célja kipattan. A diákság köreiben hatalmas a felzúdulás: Kotzebue ellenük kémkedik! Ekkor éri Karl Ludwig Sand halálos tőrdöfése.[5]


Ekkortájt német földön számos Burschenschaft, diáktestvériség működött, melyek nemcsak általános szellemi megújulást sürgettek, de a „kis német utat”, a német fejedelemségek egységes állammá egyesítését is.[6] A teológiát hallgató Karl Ludwig Sand a jénai diáktestvériség tagja volt.[7] És noha a német egységnek híre-hamva sem volt még, most a Római Császárság bukása után, az 1814-15-ben megtartott Bécsi Kongresszuson életre hívott, máskülönben laza és kevéssé hatékony Német Szövetség[8] fellépése ezúttal azonnali és határozott volt. A politikai „szürkezónában” otthonosan mozgó Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg zu Beilstein grófot és herceget (1773 – 1859), röviden tehát Metternichet kérték fel rendteremtésre, akinek egyik intézkedése a diáktestvériségek betiltása volt. Ekkor Karl Ludwig Sand jénai iskolatársa, Ágost Dániel, Binzer szabadura (1793 – 1868), a későbbi kiemelkedő költő, saját állítása szerint egy türingiai népdalra verset komponált Wir hatten gebauet ein stattliches Haus (Államházat építettünk) kezdettel. Az első verset, amelyben a német trikolór színei – akkor még álomként – szerepelnek.

Binzer a 48-as forradalmak idején harciasabb szövegre váltott, de ez a verzió sosem lett népszerű[9], ellentétben Hans Ferdinand Maßmann (1797 – 1874) szövegváltozatával.

Heine (1797 – 1856) Maßmann elleni masszív ellenszenvével már foglalkoztunk. Az új változat szövegkezdete Ich hab mich ergeben (Átadom magam – természetesen a haza iránti szeretetnek).[10]

A kollegialitás egy egészen más megnyilatkozásában, a végül magyarrá vált Kohász-himnuszban világosan felismerhető a dallam:

Az ősváltozat 1852-ben született Selmecbányán. Magyarul és ebben a formában csak 1933-tól ismert, miután, így forrásunk, Ruzsinszky László (1909 – 1949) két német kohászdalt lefordított és „egybeolvasztott”.[11] Különös módon az emlegetett két német kohászdal a lefordítástól függetlenül is összeolvadt, és emlékeztet is Ruzsinszky változatára, abban nem lelhető fel a türingiai népdal vonulata.[12] Erős a gyanú, hogy azt maga Ruzsinszky iktatta bele a himnuszba.


Természetesen az, hogy minden egyes nyájas olvasóm ismeri a dalt, Brahmsnak (1833 – 1897) köszönhető. Az 1880-ban komponált Akadémiai ünnepi nyitány (op.80) rövid bevezetője utáni legelső dallamról van szó:

A darab hangszerelését Brahms janicsárosnak mondta[13], máskor Suppé (1819 – 1895)-egyvelegnek, tekintve, hogy ismert diákdalokból állította össze, kevés összekötő saját anyag felhasználásával. Egy magát „Suppé-egyvelegként” hirdető válogatásban halljuk az 1864-ben komponált Pikk dáma nyitányát, benne a következő árulkodó részlettel. Brahms vajon erre célzott?

Történt, hogy Brahms barátja, a karmester és zeneszerző Scholz (1835 – 1916) kijárt neki egy boroszlói (wrocławi) egyetemi díszdoktori címet, majd amikor ezt a mindenféle ceremóniától és öntömjénezéstől idegenkedő Brahms egy udvarias levélben köszönte meg, finoman éreztette vele, hogy ez most kevés lesz, szíveskedjék egy darabbal köszönetet mondani.[14] Ám Brahmsnak, ha már diákságról van szó, egyben visszaemlékezve a maga meglehetősen eseménydús fiatalkorára, eszébe sem jutott ünnepi művet írni (általános professzori megrökönyödésre). A cím ugyan „ünnepélyességet” ígér, a tartalom csak áttételesen az: az ifjúság és élet általános ünnepét halljuk. Nem véletlen a provokáció sem. A nyitány élén álló Wir hatten gebauet ein stattliches Haust in statu nascendi betiltották a Német Szövetségben, és bár ez a tilalom, a kis német út létrejötte után, teljességgel értelmét vesztette, és a legtöbb egykori fejedelemségben meg is szüntették, a kis német út vesztes fővárosában, Bécsben, ahol Brahms a művet befejezte, még mindig életben volt. A hatóságoknak erre hivatkozva sikerült is két héttel elodáznia a bemutatót.[15]
A négy évvel korábban elkészült Első szimfónia (op.68) finaléjának fő témája tudatosan emlékeztet Beethoven Örömódájára („ezt minden szamár észreveszi” – közölte a szerző[16]),

egy kis rokonság ehhez a diákindulóhoz is fűzi:

De ha ez erőltetett belemagyarázásnak is tűnik, azt azonnal észrevesszük, hogy Mahler (1860 – 1911) 1893 és 96 között komponált Harmadik szimfóniájának nyitó dallama mintha e kettőből lenne összekovácsolva:

Van azonban egy egészen váratlan feltűnése a türingiai népdalnak a világ egy olyan pontján, ahol a legkevésbé sem számítanánk rá. Szeretett I. barátom mutatott rá, hogy Kotzebue Otto (1787 – 1846) nevű fia, a neves felfedező volt az első fehér ember a Marshall-szigetekhez tartozó Bikini-atollon.[17]

Bikini-atoll

Helyi viszonyok között az atoll és a Mikronézia közötti mintegy ezer kilométeres távolság csak egy ugrásnak mondható. Mikronéziát az egyesült Németország a súlyos külpolitikai vereségeket elszenvedő Spanyolországtól 25 millió pesetáért vásárolta meg (mai pénzen mintegy 30 milliárd Ft-ért[18]). Viszonylag kedvező helyzetet teremtett számára, hogy a szomszédos Marshall-szigetek felett már fennhatóságot gyakorolt.[19] Japán 1914-ben kaparintotta meg a szigetvilágot, amit az amerikaiak koboztak el a császárságtól 1945-ben, de meglepően hosszasan vonakodtak függetlenséget adni a szigetcsoportnak.[20] 1986-ban lettek önállóak.

Mikronézia, Pohnpei

Első himnuszuk a Preamble címet viseli, mivel, ökonomikusan, az alkotmány preambulumát zenésítették meg[21]:

Bailey Olter (1932 – 1999)

A föderáció harmadik elnökének, Bailey Olternek hivatali ideje alatt azonban döntő fordulat állt be. 1991-ben elrendelték, hogy az új himnusz a Patriots of Micronesia (Mikronézia hazafiai) néven ismert dal legyen. A megfogalmazás világossá teszi, hogy egy akkor már ismert dallamról van szó, tehát nem ebből az alkalomból komponálták.[22]

Jól halljuk a türingiai népdalt. Hogy a német idők emléke-e, és hogy a német és mikronéz szövegek hasonlósága mennyire perdöntő, élénk vita tárgya, amelybe nem szólhatunk bele.[23] Kívánjuk, hogy az olimpián mihamarabb felcsendüljön, ahol Mikronéziának mindezidáig nem sikerült érmet szereznie.[24]


Van azonban egy másik ország is, melynek himnusza a türingiai népdal Maßmann-féle változata, legalábbis kis híján. Sohasem ismerték el hivatalosként. Nyugat-Németország használta 1949 és 1950 között.

1950 és 1952 között lett hivatalos nyugatnémet himnusz Reutter (1900 – 1985) kompozíciója:

Ez azonban nem vált népszerűvé, így 1952-ben Konrad Hermann Joseph Adenauer kancellár (1876 – 1967) hozzájárult a Haydn (1732 – 1809)-himnusz visszaállításához, csakhogy az eredeti Fallersleben (1798 – 1874)-vers harmadik versszakával.[25]


[1] Кинжал

[2] A tőr

[3] http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag075.htm

[4] a civakodó természetű Kotzebue

[5] Kotzebue élete és halála

[6] Burschenschaft

[7] http://gutenberg.spiegel.de/autor/august-von-kotzebue-341

[8] https://www.britannica.com/topic/German-Confederation

[9] Wir hatten gebauet ein stattliches Haus

[10] Ich hab mich ergeben

[11] http://notaskonyv.zsx.hu/index.php?nota=01_kohasz_himnusz

[12] összeolvadt dalok

[13] janicsáros hangszerelés

[14] Suppé-egyveleg

[15] https://www.britannica.com/topic/Academic-Festival-Overture-Op-80

[16] Első szimfónia

[17] Bikini-atoll

[18] http://www.historicalstatistics.org/Currencyconverter.html

[19] Német Mikronézia

[20] https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-15519757

[21] himnuszok

[22] http://www.fsmlaw.org/fsm/code/title01/t01ch08.htm

[23] http://www.nationalanthems.us/forum/YaBB.pl?num=1098732357

[24] http://www.olympiandatabase.com/index.php?id=28412&L=1

[25] http://www.nationalanthems.info/frg-52.htm

4 responses to “Brahms Mikronéziában

  1. Visszajelzés: Testvériség és viszály (Kotzebue) | SUNYIVERZUM

  2. Visszajelzés: Tartalomjegyzék | SUNYIVERZUM

  3. Visszajelzés: Brahms, Mahler és az utolsó örvény Bad Ischlben | SUNYIVERZUM

  4. Visszajelzés: Pusztaityúkok, Bruckner, sziklárok és futárok | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s