Az első lengyel tragédia és nyelvi vizsgálódások

Lengyelország, amint erről már megemlékeztünk, a XVIII. század elejére belpolitikai anarchiába süllyedt. Ez felerősítette az előző századból eredő porosz akvizíciós reményeket. Ausztria és Poroszország a török birodalom sorsfordulói kiváltotta változó külpolitikai környezetben különféle részeket ígért egymásnak a jogilag független Rzeczpospolitából, azaz a lengyel-litván államszövetségből. II. Nagy Katalin cárnő (1729 – 1796) eleinte hevesen ellenezte a tervet, majd kiegyezett II. Frigyes Vilmos porosz királlyal (1744 – 1797), aki előszeretettel jellemezte Lengyelországot articsókaként, melynek leveleit egymás után kell elfogyasztani. A nagyhatalmi döntés Lengyelországnak súlyos területi veszteséget okozott. Mária Terézia (1740 – 1780) tépelődve „Ausztria katolikus nővére” elleni jogtalanságként jellemezte a döntést, melyet természetesen aláírt – a később ezért általa szemrehányásokkal illetett – Franz Moritz Lacy gróf, tábornok (1725 – 1801) biztatására. Valójában Poroszország megerősödésétől tartott. II. Frigyes Vilmos átlátott a szitán. Az osztrák területi igények láttán keserű gúnnyal így fakadt ki: „De jó étvágyuk van!… Katalin és én egyszerűen kalózok vagyunk; de arra kíváncsi lennék, hogyan tudta elrendezni a királynő az ügyet gyóntatójával… Sírt, amikor happolt; és minél inkább sírt, annál többet happolt.” 1773-ban az ezért busásan megjutalmazott Adam Poniński marsallt (1732 – 1798) bízták meg a formális elfogadtatással a szejmben. Nem volt könnyű dolga. Tomasz Sołtyk (1732 – 1808) szenátor kijelentette, inkább a kezét vágják le, de nem írja alá. Tadeusz Rejtan ruháit megtépve a földre vetette magát, és úgy könyörgött képviselőtársainak a ratifikálás elutasításáért. (Nem sokra rá megőrült és pár év múltán öngyilkos lett.)

Matejko (1838 – 1893): Rejtan (1742 – 1780) a szejmben, 1773

De mindezek nem használtak. Ez volt a Lengyelország első feldarabolása néven emlegetett tragikus történelmi esemény. A whig párti ír származású politikus és politikai gondolkodó, Edmund Burke (1729 – 1797) – a koncból kimaradó britek örök szabadságpártiságával, tehetjük hozzá malíciózusan – 1774-ben azt írta Adrian Heinrich von Borcke (1715 – 1788) porosz tábornoknak, Poland was but a breakfast, and there are not many Polands to be found. Where will they dine?[1] (Lengyelország csak a reggeli volt, de nem sok Lengyelország van. Hol fognak ebédelni?)
De ekkor még maradt Lengyelországból. A feldarabolás második szakaszára azok után került sor, hogy II. Poniatowski Szaniszló Ágost (1732 – 1798) lengyel király meggyőzése után a szejm reformszellemű alkotmányt léptetett életbe. Egy szuverén országban. A jobbágyokat érintő kedvezmények miatt a cárnő jogosnak tartotta közbeavatkozni. Formailag a sértett érdekű lengyel főnemesek 1792-ben orosz támogatással, majd közvetlen részvétellel létrehozták az „atamánpártot” és a targowicei konföderációt. Orosz katonai segítséggel támadtak a Rzeczpospolitára.

id. Jan Chrzciciel Lampi (1751 – 1830): Vaszilij Sztyepanovics Popov tábornok, cári lengyelügyi tanácsos (1743 – 1822); Norblin (1745 – 1830), az 1794-es lengyel nemzeti felkelés szemtanúja: Az árulók in effigie felakasztása Varsó Régi piacterén

A támadást Józef Antoni Poniatowski (1763 – 1813) herceg és Kościuszko Tádé tábornok (1746 – 1817) nem tudta feltartóztatni. Az újabb területi elcsatolások ellen ők ketten nemzeti felkelést robbantottak ki. „Az utolsó szikrát”, de „az utolsó fellobbanás lehetőségét” is elfojtani iparkodó II. Nagy Katalinnal II. Ferenc római császár (1768 – 1835) is egyetértett, emiatt az ideológiai problémákkal nem küszködő II. Frigyes Vilmos igyekezett döntő részt vállalni a felkelés leverésében, hogy ki ne maradjon a körvonalazódó harmadik, végérvényes osztozkodásból, melyre 1795-ben került sor.[2] Lengyelország ezzel 1918-ig eltűnt Európa politikai térképéről.

Lengyelország tragikus századának történetéből egyetlen kis epizódot emelünk ki ezúttal: a targowicei konföderációt. Targowice, lengyelül Targowica ma Ukrajnához tartozik, neve Торговиця. A торговиця szó jelentése „vásárhely”, elsősorban marhavásároké.[3] Vásárhelyekkel, „bazárokkal”, kapcsolatukkal a „pazar” szóval már foglalkoztunk. A ma Ukrajnához tartozó Targowice neve az ószláv tъ̑rgъ, tyrgy, előbb „áru”, majd „piac” jelentésű szó, melyet vannak, akik a „keres” megfelelő ószláv alakjára vezetnek vissza, ilyenképpen hasonló fogalmi átalakulást állítva, ami a magyar „keres” és „kereskedelem” között fennáll. Ez utóbbiról már írtunk. Az ószláv szó eredete ma még bizonytalan, de kétségkívül ott zsibongott a Földközi-tenger partjain. Az illír –est végződés előtti részt Trieszt latin nevében, a Tergestében ezzel magyarázzák. Már a Kr.e. 100 körül élt efezosi Artemidoros is említi.[4] És bár nem árt óvatosan kezeljük kijelentéseit, mert mint Luciano Canfora meggyőző érveléssel kimutatja, a neki tulajdonított papirusz hamisítvány, feltehetőleg az ebben a „művészetben” virtuóz Konstantinos Simonides (1820? – 1890?) koholmánya[5], még ez a szöveg is fellelhető más forrásban is. Leginkább Strabon (Kr.e. 64? – Kr.u. 24?) támaszkodik rá lépten-nyomon, és ő a főműve, a Γεωγραφικά ὑπομνήματα, Geografika hypomnemata, azaz Földrajzi feljegyzések VII. könyve „Európa többi részéről” szóló (5.) fejezetében (de másutt is) többször említi Tergestét.[6]
Az ókeleti szláv търгъ, tyrgy közvetítésével alakult ki a „piac” mára már archaikussá vált orosz szava, a торг, de a ma is használatos lengyel targ és valószínűleg a román târg is az előszláv eredetre megy vissza. Egy pápai dokumentum 1332-ből nyugtázza egy pap negyven dénáros befizetését. A pap Novum Forum Siculorumban („A székelyek Újhelye”) dolgozott – ez az első ismert említése Marosvásárhely latin nevének, mely a románban előbb Târgul Nou al Secuilorrá („A székelyék Vásárújhelyévé”) bővül.[7] (A német megnevezés Neumarkt am Mieresch, „Marosmenti Újváros”.) Az előszláv tъ̑rgъ, tyrgy elterjedését nagyszabású tanulmányában vizsgáló Sorin Paliga, miután megemlíti Bedřich Hrozný (1879 – 1952) elméletét a szó származásáról a hasonló értelmű asszír-babiloni tamgaruból, további feltételezésekkel él a „vásár” megjelenéséről régi városnevekben: a horvát Trogirt, a lengyel Toruńt és a finn Turkut hozza fel.[8] Ám Trogir (Trau) neve az ógörög Τραγούριον, Tragurion városnévből származik, melynek jelentése „kecskelegelő”.[9] Toronya lengyel neve, Toruń lehetséges néveredetéről hosszúlistát állítottak fel, de ebben nem merül fel a „vásár” lehetősége, pedig a fantázia ugyancsak elszabadul, Thor isten nevével ugyanúgy eljátszanak, mint a kökény lengyel szavával, a tarninával.[10] Teljes a siker viszont a legrégibb finn város, Turku nevének esetében: ez valóban a „vásár” nevéből származik.[11]

vásárhelyek: Targowice, Trieszt, Marosvásárhely, Turku; nem vásárhelyek: Trau, Toronya

Talán meglepő, de a jelek szerint a hasonlóan csengő angol trade, „kereskedelem” nem erre az előszláv szóra megy vissza, hanem a középholland vagy óalnémet trade, „(hajó-) útvonal” jelentésből ment át Hansa-kereskedők közvetítésével.[12] Az angol tread („taposás”, „átkelés” értelemben) az előgermán tred- leszármazottja, és így összefügghet a trade-del is. A végső eredet így az indoeurópai der-, „lépni”, „futni” gyök lenne.[13]

Köszönettel tartozom tisztelt N. barátomnak, hogy a nyelvi kérdésekre irányította a figyelmemet.

[1] Edmund Burke megjegyzése

[2] Lengyelország a XVIII. században

[3] торговиця

[4] tъ̑rgъ

[5] Konstantinos Simonides: a gyanú árnyéka

[6] Földrajzi feljegyzések, VII / 5

[7] Novum Forum Siculorum

[8] a tъ̑rgъ nyomában

[9] http://lexikon.katolikus.hu/T/Trau.html

[10] http://www.leki17.hu/ebook/pdf/vajdasag_kjavia_pomerania.pdf

[11] https://en.wiktionary.org/wiki/Turku#Finnish

[12] trade

[13] tread

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s