Esés és eset

CLARENCE

Me thoughts I was imbarkt for Burgundy,
And in my company my brother Glocester,
Who from my cabbine tempted me to walke,
Vpon the hatches thence we lookt toward England,
And cited vp a thousand fearefull times,
During the wars of Yorke and Lancaster:
That had befallen vs…

Shakespeare (1564 – 1616): King Richard III (c. 1592), I / 4[1]

CLARENCE

Ugy rémlett, hogy a Towerből kiszöktem
S Burgundia felé hajóra szálltam
S velem volt a fivérem, Gloster is,
S kabinomból a fedélzetre hívott
És onnan néztünk Anglia felé
S a York s Lancaster közti háborúkból
A régi nehéz időket idéztük,
Melyekben részünk volt.

III. Richárd. Vas István (1910 – 1991) fordítása[2]

Az indoeurópai dhewgh- gyök jelentése „előállítani”, „erővel bírni” (az előállításhoz).[3] Leszármazotti sora értelemszerűen kiterjedt. Mi egyetlen fejlődési vonalával kezdjük mai körbetekintésünket. Az előhellén tukhán keresztül jutunk az ógörög τυγχάνειν, tynkhanein, „megtörténni”, „megesni” szóhoz, mely már véletlenszerű árnyalatot hordoz, és így jutunk el a másik ógörög leszármazotthoz, a τύχη, tykhe, (jó vagy rossz) „szerencse” szóhoz, mely a sztoikusok közömbös tartományából átcsúszott a rosszba.[4] A συντύχη, syntykhe szó többször is felbukkan az Újszövetségben. Az előtaggal együtt az efféle balszerencsék együttesére utal, ami fokozó erejű.[5] Sok más szóval együtt, melyet Szent Lukács evangelista († 84?) is használt, a korhoz közeli orvosi szövegekben is megtalálták, ami fontos alátámasztásul szolgál a megállapításhoz Lukács orvosi hivatásáról.[6] Ebből az ógörög szóból fejlődött ki az azonos értelmű ószláv сълѹчаи, amiből pedig többek között a szerb слу̏ча̑j, a szlovén slučȃj, a bolgár слу́ча́й, valamint az ukrán és orosz случай, „eset”.[7] (Innen adódik egy lehetséges magyarázata a случиться, „történni” szó eredetének.[8]) Legalábbis ami a messzi indoeurópai eredetet illeti, az „eset” szó szláv változatai erőtől duzzadnak. Ez a legkevésbé sem mondható el nyugati „esetekről”.
Az indoeurópai kad-, „ejteni”, „esni” gyök keleti (örmény, szanszkrit) leágazásai mellett fontos megemlíteni a latin cadere, „esni” szót, amely befejezett alakjából alakult a casus, „esemény”, „lehetőség”. Mert ami történik velünk, az mintegy „ránk esik”, „ránk zúdul”. Az ebből alakult ófrancia cas, „esemény”, „helyzet” már a XIII. században bekerült az angol nyelvbe. A case a XIV. századtól már „példa” értelemben is feltűnik, majd mint nyelvtani „eset” a század végétől, a jogban a XVI., a gyógyászatban a XVIII. századtól.[9] Ugyanakkor egy másik indoeurópai gyök, a (s)pol- is jelenti az „esni”-t, amiből többek közt az ógörög σφάλλειν, sfallein, „lerombolni” szó is származik, valamint az előgermán fallaną, „esni” szón keresztül a legkülönfélébb germán nyelvek szava is az „esni”-re, így az angolban a to fall, a németben a fallen. Az angolban a fall mint főnév egy-egy birodalom alkonyát, bukását, leszálló szakaszát jelöli, vagy, a XVI. századi fall of the leaves, „lombhullás” fordulat lerövidülésével (szintén fall) az őszt. A német Fall azonban „esetet” jelöl jogi, logikai, nyelvi értelemben véve egyaránt.[10]

Vrancx (1573 – 1647): Az évszakok allegóriái (1608) – Ősz

A magyar „esik” szó végső visszavezetésben az előuráli ećɜ-, „esni” gyökből származik[11], de későbbi finnugor nyelvek sokaságából közvetlenül kimutatható. Például a vogul esz „madár leszállását” jelenti.[12] Az 1902-ben kiadott Az 1902-ben kiadott magyar nyelvujítás szótára a kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével  című gyűjteményében id. Szily Kálmán (1838 – 1924) szép példáit mutatja fel, a latin mintára hogy alakították ki nyelvújítóink nálunk is a megfelelő magyar fogalmi kört az „esésből” az „eseményre”. Magát az „esemény” szót Szily megállapítása szerint a korai nagy etimológus, Kresznerics Ferenc esperes-plébános (1766 – 1832) említi elsőként, de Fogarasi János (1801 – 1878) is felveszi Zsebszótár. Legújabb helyesirás szerint, s az újonnan alakított fölélesztett szókkal bővitve öszveirta alsó-viszti Fogarasi János című kiadványába. Az „esetileget” is (ami később, jelentésváltozással, „esetlegessé” alakult) ő javasolja a megfelelő latin accidentaliter, illetve német zufallig helyett. Az „esély” eredetileg tőzsdei esés, baisse; mai értelemben Jósika Miklós báró (1794 – 1865) használta elsőként. Szily megemlíti még az „adoma” helyettesítésül hiába ajánlott „esetke” szót.[13] Az „esemény” ma már magában hordoz valami izgatott várakozást, ami korábban csak a „rendkívüli eseményt” övezte. A jelző lekopott, az izgalom megmaradt. A valószínűség-számításban a szó azonban tovább viszi eredetileg érzelemsemleges jelentését.


[1] https://books.google.hu/books?id=ITIDwWChalkC&pg=PA171&lpg=PA171

[2] Shakespeare összes művei

[3] dhewgh-

[4] https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7

[5] συντύχη

[6] Szent Lukács evangelista orvosi kifejezései

[7] случай

[8] случиться

[9] case

[10] https://en.wiktionary.org/wiki/fall

[11] https://en.wiktionary.org/wiki/esik#Hungarian

[12] http://www.szokincshalo.hu/szotar/?

[13] A magyar nyelvujítás szótára

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s