Állat- és embersereglet a porcelánkereskedésben

1 bika…Novissime indignata, dum vult validius
inflare sese, rupto iacuit corpore.

Phaedrus (Kr.e. 15? – Kr.u. 55?): Rana rupta et bos[1]

Még egyszer nekiveselkedett, és csak fújta, fújta magát egyre erősebben, de a nagy erőlködésben egyszer csak megpukkadt, mint egy hólyag.

Phaedrus: A felfuvalkodott béka.[2] Gáspár János (1816 – 1892) fordítása

Mai megemlékezésünket rövid etimológiai körbetekintéssel kezdjük, majd sietve rátérünk az elefánt és a porcelánkereskedés speciális kapcsolatának kivizsgálására. A két rész közötti összefüggés laza. „Bika” szavunk honfoglalás előtti török jövevényszó, a türk nyelvben például buga alakban bukkan fel.[3] Az előtürk bukáig sikerül visszavezetni. A török boğa egyidejűleg jelenti a bikát mint állatot és csillagképet (utóbbit nagy kezdőbetűvel).[4] Az azeri öküz „bikát” is, „ökröt” is jelent – a mi „ökör” szavunk a türk öküzből ered –, a csillagképre a latin Taurust használják. Angol megfelelője, a bull az előgermán bullonra vezethető vissza, mely, egy feltételezés szerint, az indoeurópai bhel-, „dagad” gyök folytatása.[5] Ilyenképpen az idézett Phaedrus-idézet magára az utánozni kívánt ökörre jobban illene. A „labda” angol megfelelője, a ball, amint már láttuk, ugyancsak a bhel- gyökre vezet vissza. A „bulla” szó eredete hasonló[6] (mint „labda alakú pecsét”), a szó angolul szintén bull. Ezt a leágazást már tárgyaltuk. A „dagadás” a növényvilágban is megteremtette a maga szavait, ilyen a görög φύλλον, fyllon, „levél”, az angol bole[7], „fatörzs”. (Már láttuk, hogy a φάλαγξ, falanx szó számos jelentése között a „pók” és a „fatörzs” is ott van.) A latin folium a görög φύλλον-ból fejlődött, de az, hogy a „virág” latin szava, a flos is, vita tárgya. Az alternatív magyarázat egy másik, igaz, hasonló indoeurópai gyökre, a bhleh-re („virágozni”) vezeti vissza.[8] Kész „regény” a későlatin phallus története, mely ugyan viszonylag kézenfekvő módon származik a görög φαλλός, fallos szóból (nem keverendők a penisszel: a szavak a megnövekedett példányt jelölik). Lehetséges ugyanis, hogy az indoeurópai eredet közvetettebb, és a szó elsődleges forrása az adott összefüggésben álomképnek tűnő φάλ(λ)αινα, fal(l)aina, „bálna” – a kérdést már érintettük –, ám egyáltalán nem kizárt, hogy ez a szó viszont a bhel- gyökre megy vissza.[9]


A rövid áttekintés után semmi akadálya az „elefánt a porcelánkereskedésben” kifejezés vizsgálatának, mely az angolban „bika a porcelánkereskedésben”, bull in a china shop. Az Oxford Angol Szótár szerint (nomen est omen: az Oxford szó jelentése „ökörgázló”) a kifejezést először Frederick Marryats (1792 – 1848) használta 1834-ben a Jacob Faithful (Hűséges Jákob) című regényében[10], melynek egyik szereplője szobája „értékes” kacatjai közt kifakad: I’m like a bull in a china-shop, „Olyan vagyok, mint elefánt a porcelánkereskedésben”. Nos, ez már a múlt. Michael Quinion rátalált egy korábbi megjelenésre. Ehhez kis előtanulmányok szükségeltetnek.

2 Aulnoy

Marie-Catherine Le Jumel de Barneville / Madame d’Aulnoy / Aulnoy „grófnő” (1650? – 1705)

Aulnoy bárónője, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, ismertebb nevén Madame d’Aulnoy vagy Aulnoy „grófnő” híres volt tündérmeséiről, melyek, különösen a fehér macskáról  szólók, jóval halála után is nagy népszerűségnek örvendtek. Angliában is se szeri, se száma nem volt a feldolgozásaiknak.[11] The White Cat, or Harlequin in Fairy Land (A fehér macska, avagy Harlekin Tündérországban) címmel mutattak be 1812-ben Londonban egy pantomimet. (Harlekin maga is különösen népszerű volt azokban az időkben.[12])

3 White Cat

A fehér macska, avagy Harlekin Tündérországban. Heath (1795 – 1840): A két clown, Kirby és Chatterley, egyikük nőnek öltözve

4 Kirby

Kirby

A pantomim szerzője annak egyik szereplője, a kor híres és kedvelt clownja, Kirby volt.[13] (A clown akkoriban mást jelentett, mint manapság: nem bohócot, hanem sokoldalú komikus színpadi játékost.) Quinion megtalált egy kritikát az előadásról. Egy szaklap, The London Review and Literary Journal (Londoni Szemle és Irodalmi Folyóirat) 1812. januárjában jelentette meg a beszámolót a színházi rovatban (Theatrical journal):

The extraordinary spectacle of a Bull in a China Shop afforded great entertainment; and an artificial elephant introduced, was welcomed with loud plaudits.

Egy különleges látványosság, egy bika a porcelánkereskedésben pompás szórakozást nyújtott; és egy behozott műelefánt kedvező fogadtatást kapott, sok tapssal.

Kényelmes megoldás lenne azt mondani, előttünk áll, miképpen vált a közönség egyik kedvence, a bika, a másikká, az elefánttá a szólásban. Ám a helyzet távolról sem ennyire egyszerű. Egy forrásunk állítja, a som en elefant i en porslinsbutik („mint egy elefánt a porcelánkereskedésben”) svéd mondás már a XVIII. század végén ismert volt.[14]

5 Urska_Valencic_Arh

Urška Valenčič Arh

Ráadásul Quinion munkáján is túltesz Urška Valenčič Arh oknyomozása, mely azonban Quinion megállapításait nem ismeri. Haladjunk itt is időben visszafelé. Isaac Cruikshank (1756 – 1811) 1808-ban készült metszete magáért beszél: egy Harlequin-pantomim bikajelenetéhez készített rajz.[15] A művész fia, George Cruikshank (1792 – 1878) szintén feldolgozta a témát.

6 Isaac Cruikshank

Isaac Cruikshank metszete

A London Packet (Londoni Esti Újság) 1773. március 17-ei száma ha nem is bika, de ökör támadásáról ír:

This morning an over drove bullock rushed into the china-shop of Miss Powell, opposite St. Andrew’s church, Holborn, where he frightened the lady into a hysterical fit, and broke a quantity of glass and china.[16]

Ma reggel egy túlhajtott ökör rontott Miss Powell porcelánkereskedésébe Holbornban, szemben a Szt. András-templommal, ahol is hisztériarohamba hergelte a hölgyet, és jókora tömeg üveget és porcelánt összetört.

Nem vizsgáljuk a történet hitelességét (bár szívesen megtennénk: az efféle „precíz” helymegjelölések ma már gyanút keltenek) – nyomozásunk szempontjából még használna is, ha kitalált lenne.
John Arbuthnot (1667 – 1735) Law is a Bottomless Pit (A törvény feneketlen verem) című 1712-es pamfletjének sikere után annak egyik szereplőjéről külön, több kötetes könyvet írt, még attól az évtől kezdődően The History of John Bull (John Bull története) címmel. Ennek egyik fejezetcíme How John came with his Constable’s Staff to rescue Nic.’s Daughter, and break the Esquire’s China Ware (Hogyan érkezett John kapitánya legénységével Nic lányának kiszabadítására és törte össze az uraság porcelánneműjét).[17] A szatirikus John Bull-történeteknek erős politikai áthallásai voltak, ez vezetett oda, hogy Nagy-Britannia jelképes figurájává emelkedjen – és nyomában majd Uncle Sam hasonlóképpen Amerikában. A Kelet-Indiai Társaság kínai kudarcaira tett célzásként értékelték ezt az epizódot, azaz a „John Bull a kínai áruk boltjában”-t.
Eleddig nem sikerült azonban régebbi szerzőt találni Aisoposnál (Kr.e. 620? – 564), aki a Ben Edwin Perry (1892 – 1968) jegyzéke szerinti 459-es, Egy szamár kukucskálása című fabulájában egy kíváncsi szamár dúlását meséli el, amint „beugrik” egy edényboltba. Ki tudja, talán ez az alaptörténet, amelyre az összes későbbi bikás-elefántos változat ráépült.
Urška Valenčič Arh ezzel Olga Trokhimenko kutatásait foglalja össze, ám tovább megy. Azt is vizsgálja, mi az első megjelenése a szólásban az elefántnak. Megállapítja, hogy német területen is sokáig bika vagy ökör a látogató, így Marryas művének 1835-től 1860-ig háromszor is kiadott különféle német nyelvű változataiban is.

7 Vanity-fair-wrapper

A hiúság vására

Ám Thackeray (1811 – 1863) Vanity Fairjének (A hiúság vására) fordításaival fordul a kocka. 1848-ban az eredetiben ez áll: Such a bull in a china shop I never saw (Soha ilyen bikát a porcelánkereskedésben nem láttam). Az 1851-ben létrejött, Christoph Friedrich Grieb (1810 – 1861) által írt német fordításában ökör szerepel, ám, figyelmeztet Urška Valenčič Arh, a Gutenberg Terv  keretében ezt „elefántra”[18] javítják. Sir Thomas Moore (1779 – 1852) 1817-es Lalla Rookh című keleti románcában már színtisztán elefántot vonultat fel, bár más környezetben (és amely elefánt marad az ugyanebben az évben készített német fordításban is)[19]:

In the next place, the elephant laden with his fine antique porcelain, had, in an unusual fit of liveliness, shattered the whole set to pieces.[20]

A következő helyszínen az elefánt, finom antik porcelánokkal megrakottan, szokatlanul életteli rohamában darabokra zúzza az egész készletet.

Német nyelvterületen tehát hosszú évtizedekig a „bikás” változat tartotta magát mindenféle fordításban, és angolban is hamarabb jelent meg az elefánt (bár, hangsúlyozzuk, nem átvitt értelemben), mint a németben.
A mesék, esti hírlapok tudósításai, szatírák, metszetek, pantomimok, regények után – sőt, dalok után is, melyekről nem szóltunk – ismerkedjünk meg azzal is, mit csinálnak a bikák a porcelánkereskedésben – a valóságban. Az Állítólag sorozat mítosz-bakói 2007-ben kísérletileg bizonyították be, hogy életerős bikák csoportosan sem tesznek kárt semmiféle porcelánkereskedésben: bámulatos ügyességgel szökellnek a gondolák között.

Nem ez az egyetlen kísérlet. New York belvárosának egy porcelánkereskedésébe James Sterling ”Jim” Moran (1908 – 1999) publicista egy bikát eresztett. A bika akkor sem okozott semmi kárt, ellenben néhány bámészkodó levert néhány porcelánedényt.[21] Ezek után fontoljuk meg a szólás átalakítását „ember a porcelánkereskedésben”-re.


[1] Rana rupta et bos

[2] A felfuvalkodott béka

[3] Etimológiai szótár

[4] https://en.wiktionary.org/wiki/bo%C4%9Fa

[5] bull

[6] https://en.wiktionary.org/wiki/bulla#Latin

[7] bole

[8] https://en.wiktionary.org/wiki/flos

[9] φάλ(λ)αινα

[10] bull in a china shop

[11] A fehér macska diadalútja Angliában

[12] Harlekin diadalútja ugyanott

[13] Kirby mint pantomimszerző

[14] váratlan svéd felbukkanás

[15] Isaac Cruikshank metszete

[16] a London Packet tudósítása

[17] http://www.fullbooks.com/The-History-of-John-Bull1.html

[18] az ökör elefántra javítva

[19] Urška Valenčič Arh nagyszabású összefoglalója

[20] Lalla Rookh

[21] http://www.worldwidewords.org/qa/qa-bul4.htm

5 responses to “Állat- és embersereglet a porcelánkereskedésben

  1. Visszajelzés: Farkasok, ökrök, kutyák étvágya: bűn vagy betegség? | SUNYIVERZUM

  2. Visszajelzés: Pár eruptív szó | SUNYIVERZUM

  3. Visszajelzés: A pockfa és rokonai | SUNYIVERZUM

  4. Visszajelzés: Kis tartalomjegyzék | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s