Simeon hálaéneke

A szent hagyomány szerint 2015 éve a mai napon ezek történtek a Templomban:

22Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.

25És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta.
26És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.
27És ő a Lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek,
28Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda:
29Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben:
30Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet,
31Amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára;
32Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.
33József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak.
34És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, akinek sokan ellene mondanak;
35Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.

Továbbá:

36És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt, miután az ő szűzességétől fogva hét esztendeig élt férjével,
37És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
38Ez is ugyanazon órában oda állván, hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták.
Luk2[1]

1 Rembrandt

Rembrandt (1606 – 1669) három feldolgozása Simeon hálaénekéről (1627-28, 1631, 1665-69)

A másik három evangélium nem említi az esetet, ám ez nem jelenti azt, hogy nincs egyéb forrásuk is. A II. században íródott Tamás Első evangéliuma a Gyermekkorról, nem összetévesztendő Tamás Evangéliumával[2], melyhez leginkább abban hasonlít, hogy ezt sem Tamás apostol (†72) írta, hanem egy magát „zsidó filozófusnak” nevező szerző. A kor keresztényeinek szomját próbálta enyhíteni más, hasonló apokrifek módjára: Jézus személye, életének részletei iránt akkora volt az érdeklődés, hogy egyre színesebb, „nem sugalmazott” művek láttak napvilágot a szófukarabb evangéliumok „hiányosságainak” pótlására.[3] A mű számos legendát sorol fel. A Szent Család egyiptomi menekülése során Egyiptomban bálványok omlottak le. Sozomenos (400? – 450?) azt mondja, erről megbízható kútfők számoltak be neki. Egy szikomorfánál ruhamosás céljából keltett forrás nyomán utóbb balzsam fakadt.

2 Matarea

Jacques Lefèvre d’Étaples (1450 – 1536) Peter Martyrra (1457 – 1526) hivatkozva[4], nyomukban Martin Chemnitz (1522 – 1586) azt állítja, Kairótól tíz mérföldnyire van a hely, Matarea (az ősi Heliopolis helyén), melynek lakosai örökmécsest égetnek Jézus egykori ott-tartózkodásának emlékére. Egy kert is található ott balzsamfákkal, melyeket a gyermek Jézus ültetett. A reformátor Peter Martyr ugyan nem volt vértanú, de számos vértanút hívtak Péternek, köztük a III-IV. század fordulóján élt alexandriai érseket.[5] Forrásunk sajnálatosan összekeveri (718. oldal) az ókeresztény vértanút a jó ezerkétszáz évvel később élt reformátorral. A könyvet egyes feltételezések szerint Mohamed próféta (570? – 632) is ismerte.

3 Aleixo_de_Menezes

Aleixo de Meneses (1559 – 1617)

Az indiai nesztoriánus és magukat tamási hagyományúnak valló szír rítusú keresztények elhajlásán elszomorodott Aleixo de Meneses portugál alkirály, Goa érseke zsinatokat hívott össze, így 1599-ben Diamperben is, ahol nyugati érdekeket szolgáló személycserék mellett[6] egyebek között eretneknek nyilvánították ezt az apokrifot is. A brémai Henry Sike (1669 – 1712) 1697-ben angolra fordította és kiadta a művet. Ennek második fejezetében Simeon történetéről és hálaénekéről a következő színes beszámolót olvassuk:

valaszto

6Azokban az időkben az agg Simeon látta őt fényoszlopként ragyogni, amikor szülőanyja, Szűz Mária a gyermeket a karjaiban hordozta, és ennek látványa Simeont a legnagyobb boldogsággal töltötte el.
7És angyalok állták őt körül, mintha király őrei lennének, és imádták őt.
8Akkor Simeon kitárt karral közelebb lépve Szűz Máriához, így szólt az Úr Jézushoz, „most, ó, Uram, szolgád békében távozik, szavad szerint;
9Mivel szemeim meglátták irgalmadat, melyet minden nép üdvözülésére készítettél elő; a fényt minden népnek és népednek, Izraelnek dicsőségét.

Majd:

10Hanna prófétanő szintén jelen volt, közelebb lépett, dicsérte Istent és ünnepelte Mária boldogságát.[7]

4 Udayamperoor

a Szent Sebestyén (†… 288?) – templom Diamperben (ma: Udayamperoor)

A Lalitavistara, mely szanszkrit nyelven annyit tesz, A Játék részletes elbeszélése, Buddha életének epizódjait mondja el. Keletkezésének pontos ideje bizonytalan, de feltételezik, hogy Kr.e. 308-ban készült róla egy kínai fordítás.[8]

5 Queen_Maya_Borobudur

a Lalitavistara-fríz Borobudurban – a Buddhával várandós Maja a nepáli Lumbiniba, Buddha szülőhelyére utazik

6 AsitaEbben azt olvassuk, Asita, a hinduk szent hegyén, a Himavaton (Himalája, „Havas otthon”) élő aszkéta, aki a nyolc varázslóképesség birtokában képes a mennybe tekinteni, egy ilyen alkalommal (Krisztus születése előtt mintegy öt és fél évszázaddal) mennyei szellemek (devaták) seregétől arról értesül, nagyhatalmú Buddha született a világba. Körbepillantva isteni erejű szemeivel India királyságán, tekintete megnyugszik Kapilavastu hatalmas városán, melyben Suddhodona az úr. A kisded tündöklése kiárad a világba. Az égi seregek és mennyei szellemek Buddha himnuszát zengik. Ekkor Asita, lejővén a szent hegyről, látogatást tesz a királynál. Karjába veszi a gyermeket, szeméből könny folyik. „Mivégre e könnyek, szent ember?” – kérdi a király. „Sírok, mert ebből a gyermekből lesz a nagy Buddha, amit én már nem érek meg” – feleli Asita.[9]

7 Himavat

szent hegyek: Himavat, Sion

A szembeötlő különbség mellett (Asita sajnálja magát, Simeon hálát ad sorsáért, és elbocsátását maga kéri) a hasonlóság sokkal feltűnőbb. Az epizód a keresztény és buddhista hagyomány vitán felül egyik legszebb összetalálkozása. Nem véletlen, amint már láttuk, hogy Buddhát beügyeskedték a keresztény szentek közé.


Simeon hálaénekének zenés feldolgozásait már a IV. századtól kezdődően éneklik, hangulatához illően, esti istentiszteleteken.[10] A Vulgata szerinti kezdő szavainak megfelelően (Nunc dimittis, Most bocsásd el) a reneszánsztól önálló műfajként tűnik fel.

A mottónkban idézett Bach (1685 – 1750)-mű, a Mária megtisztulásának ünnepére (katolikus szóhasználatban: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére) 1727-ben írt, Ich habe genug (Elegem van, BWV82) kezdetű kantáta hálaénekének szövege (költője ismeretlen):

Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!
Welt, ich bleibe nicht mehr hier,
Hab ich doch kein Teil an dir,
Das der Seele könnte taugen.
Hier muß ich das Elend bauen,
Aber dort, dort werd ich schauen
Süßen Friede, stille Ruh. [11]

Szunnyadjatok, megtört szemek,
Csukódjatok szelíden és boldogan!
Világ, nem maradok tovább benned,
Nincs már többé részed bennem,
Ami lelkemet zavarja.
Ez itt a gyötrelmek háza,
De odaát meglátom az
Édes békét, nyugodt csendet.

Az ária először Anna Magdalena Bach (1701 – 1760) 1725-ös második kottáskönyvében jelenik meg.


 [1] http://biblia.hit.hu/bible/21/LUK/2

[2] Tamás evangéliuma

[3] Tamás Első evangéliuma a Gyermekkorról

[4] Peter Martyr

[5] Alexandriai Szent Péter

[6] http://www.britannica.com/event/Synod-of-Diamper

[7] Simeon hálaéneke Tamás zsidó filozófus szerint

[8] http://www.britannica.com/topic/Lalitavistara

[9] Lalitavistara

[10] http://www.britannica.com/topic/Nunc-Dimittis

[11] Ich habe genug

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s