Az antimon diadalútja (Beni Hasanból a kocsmáig)

SONY DSC

Az 51. rendszámú elemnek, azaz a Mengyelejev (1834 – 1907) – féle periódusos rendszer pniktogén csoportjába tartozó félfémnek, az antimonnak négyféle allotróp módosulata is van. Rövidesen látható okból ehhez forrással nem szolgálhatok: ha sztibint, azaz antimonhidridet (SbH3) bontunk el, a hőmérséklettől függően -90o alatt sárga, -90o és -50o között fekete antimont kapunk. Ez utóbbi azonnal a fémes változattá alakul -50o felett (a félfémeknek mindig van legalább egy fémes változatuk). Végül a negyedik módosulat speciális körülmények között állítható elő, a robbanó antimon – egyedülállóan a nemradioaktív elemek körében az antimon elemnek robbanó módosulata is van, mely kis fizikai behatásra nagy hevességgel „robban át” a fémes változatba.

A csoport nevét Anton Eduard van Arkel (1893 – 1976) holland vegyész formálta az ötvenes évek elején a görög pnikta, fojtó szóból a nitrogén német nevének (Stickstoff) mintájára.[1]  A csoport további tagjai a jól ismert nitrogén, foszfor, arzén és bizmut, valamint a részecskegyorsítók homályában néhány nanoszekundumig tengődő ununpentium.  2 benihasanAz antimon egy fontos ásványát, a stibnitet vagy antimonitot (Sb2S3) ősi időktől használják szemöldök- és arcfestékként. Az egyiptomi Beni Hasan falfestménye Kr.e. 1890 körül, a megfejtett hieroglifák tanúsága szerint, ázsiai nomád népek stibnitbehozatalát is ábrázolja. A felirat, „Bevonulás. A sztibnit behozatala”, akár operajelenet címe is lehetne, és ha elnézzük a további átadott kincseket, megérezzük a stibnit kiemelt fontosságát.[2]

3 Double_cosmetic_tube_Louvre_IV sz

Stibnittartó kettős edény a IV. századból

A stibnit ilyenkénti felhasználása precízen nyomon követhető Görögországon, a Római Birodalmon át a középkoron keresztül mind a mai napig. Hű leírást ad róla Pedanios Dioskorides (40 – 90) De materia medica (Gyógyászati anyagok) című műve 5. könyvének 99. fejezetében, melyet teljes egészében ennek a témának szán[3], és id. Pliniusnak (23 – 79) A természet históriája című művének 33. könyve érintőlegesen, a 34. könyv 169. fejezete pedig behatóan is foglalkozik a témával.[4] Mindkét mű nagy súlyt helyez az antimon gyógyhatásainak felsorolására, melyek mai ismereteink szerint eltúlzott reménykedések, de kétségtelen, hogy antimonvegyületeket sokáig alkalmaztak a gyógyászatban, például a pentaszulfidot köptetőként[5], sőt, ma is, sejten belüli élősködők ellen.

4 Dioscorides_De_Materia_Medica_Spain_12th_13th_century

Pedanios Dioskorides: De materia medica (Gyógyászati anyagok). Spanyol arab fordítás a XII-XIII. századból

Mindamellett az antimon grammnyi mennyisége már határozottan káros, sőt halálos is lehet.[6] Ugyanakkor id. Pliniusnak egy elsietett megjegyzése (mely mindazonáltal világossá teszi, hogy korában már ismerhették az elemi antimont), amelyben közli, hogy hevítés hatására az antimon ólommá válik[7], hosszú időkön át a két elem összecserélésére vezetett. A nagy sienai metallurgusnak, Vannoccio Biringucciónak (1480 – 1539?) sikerült először tiszta alakban előállítani és megvizsgálni az elemi antimon fémes allotrópját az 1500-as évek elején.

5 TheodorKerckring (1638 – 1693) DoctorisMediciCommentarius_1671

Theodor Kerckring (1638 – 1693) kommentárjai Az antimon diadalszekeréhez,1671

1604-ben megjelent egy könyv Currus triumphalis antimonii, Az antimon diadalszekere (vagy diadalútja) címen. Szerzőjeként egy bizonyos bencés Basilius Valentiniust tüntette fel a kiadó, Johann Thölde alkimista (1565? – 1614?). A szerzetesnek nincs nyoma, valószínűleg nemcsak a könyve, de ő maga is a szerény alkimista elmeszüleménye.[8]
Büszkén olvashatjuk benne az antimontrioxid receptjének bevezetőjét: „Vedd a legjobb magyar antimont…” (azaz stibnitet). Előállítja a regulust, azaz a színfémet is.[9]  Mindenesetre a nemlétező szerzetesről nevezték el a valentinitet (Sb2O3).

6 Valentinite

valentinit

1707-ben jelent meg Nicolas Lémery (1645 – 1715) nagyszabású értekezése az antimonról. (Lémeryt olykor messzire ragadta fantáziája: a savak maró hatása mögött apró szilánkokat feltételezett.)[10]
7 ShrapnelHenry Shrapnel angol tábornok (1761 – 1842) célszerűnek látta olyan robbanó lövegeket bevetni, melyek belsejéből 10-20%-nyi antimonnal ötvözött, és így megkeményített ólomlövedékek vágódnak szerteszét.[11] A borzalmas hatású hadieszközt a tábornok 1803-ban találta fel, de az első világháborúban már mindegyik résztvevő fél bevetette.[12]
2009 -es adatok szerint a világ antimontermelésének kb. 90%-át egyetlen ország, Kína adja. A „legjobb magyar antimon” a „futottak még” rovatban sem szerepel.[13] Kínában a harmincas évek elején próbálkoztak az olcsó antimon felhasználásával pénzérmékhez. Egy-két éven belül bevonták: „nemtelen”, puha tapintása népszerűtlenné tette, és túl gyorsan is kopott. Ma a gyűjtők mesés árakat adnak érte.[14]


A szó eredete csavaros. A szemfestékként használt stibnitet az egyiptomiak – magánhangzók nélkül – stm-nek hívták. Ez a görögbe stimmi néven ment át, így ír róla Pedanios Dioskorides is, és ebből lett a latin stibium, szintén mint szemfesték.[15] Minden bizonnyal ebből emelték át az arabok az othmod szót, majd, névelővel, ebből lett az al-ithmid. A középkori alkímiában ennek „latinosított” változata lett az athimodium – atimodium – atimonium – antimonium. Így lett a latin stibiumból latin antimonium. A kedves népi etimológia az „anti-”, „ellen-” előtagra alapoz, melyet például a monos, „egyedüllét” szóval igyekszik társítani (minthogy az antimon nem található meg tiszta alakban a természetben), vagy a francia moine, görög monakhos, „szerzetes” szóval.[16] (Vagy a szerzetesek ellen vetették volna be, vagy a szerzetesek maguk kevertek mérgeket, netán ellenmérgeket.) A nyelvújításkori „dárdany” szavunk nem haditechnikai felhasználásra utal, hanem a stibnit dárda alakú kristályaira.

8 Stibnite

stibnit

(Érdemes megemlíteni, hogy az oroszban és sok, hozzá földrajzilag közel eső nyelvben az antimon neve szurma, mely a krími tatár sürmäból ered, a szó töve, sür festeni jelentésű.)
Váratlan meglepetésként az antimon szónak lehet köze az „alkohol”-hoz. A szót legkorábban Ramon Llullnál (1233? – 1315) találják meg, az alkohol nagy barátjánál. Az al nyilvánvaló módon az arab névelő, a „kohol”-ra viszont különféle találgatások vannak forgalomban, melyek közül a legelterjedtebb, hogy a kohlból ered, ami az arab kahala, „festeni” szó származékaként[17] magát a stibnitet jelenti, minthogy – úgymond – alkoholt lepárlással állítanak elő, a stibnitet pedig előszeretettel hevítik, hogy fémes antimonhoz jussanak.[18] (Sajnálatos módon a kohlnak a német Kohléhez, angol coalhoz semmi köze: az az indogermán g(e)ulo, eleven szén, parázs szóból származik.[19] Sajátságos módon azonban a shrapnel szó a szénből ered.)


[1] http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed086p1200

[2] http://www.sas.upenn.edu/~jtigay/nelc150slides/slide1.html

[3] Gyógyászati anyagok 5.99

[4] A természet históriája 34.169

[5] antimon-pentaszulfid

[6] http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/7167

[7] http://www.chemicool.com/elements/antimony.html

[8] http://periodusos-rendszer.krissz.hu/sb/antimon/

[9] http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/alkem/basilius.html

[10] http://www.chemicool.com/elements/antimony.html

[11] http://nobel.scas.bcit.ca/resource/ptable/sb.htm

[12] http://nagyhaboru.blog.hu/2010/08/03/a_zenelo_es_viragzo_srapnel

[13] http://www.indexmundi.com/minerals/?product=antimony

[14] antimon pénzérme

[15] antimony

[16] http://www.vanderkrogt.net/elements/element.php?sym=Sb

[17] alcohol

[18] http://www.drinkingcup.net/1232-1315-origin-of-the-word-alcohol/

[19] coal

Reklámok

One response to “Az antimon diadalútja (Beni Hasanból a kocsmáig)

  1. A shrapnel szó igazán szíven ütött, de szerencsére csak a szó.

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s