Legalább három Ézsaiás

És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen.
Ézsaiás (Ézs1:31)

Ímé, én teszlek éles, új cséplőhengerré, amelynek két éle van; hegyeket csépelj és zúzz össze, és a halmokat pozdorjává tegyed.
Deutero-Ézsaiás (Ézs41:15)

Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.
Tritio-Ézsaiás (Ézs58:1)

1 king-uzziah

Rembrandt (1606 – 1669): Uzziás (Kr.e. 808? – 740?)

Uzziás 42 évig uralkodott Júdeában. Hosszú királysága alatt katonai sikereket aratott az ősellenség filiszteus és ammonita csapatok ellen. Maga akarta kezébe venni az áldozatbemutatást: ám ennek büntetése lepra volt.

valaszto

Dávid (Kr. e. 1040? – 970) egyik főembere, a rokon nevű Uzza, kísértetiesen hasonlóan járt:

9Mikor pedig jutottak a Kidon szérűjéhez, Uzza reá tevé kezét a ládára, hogy megtartsa, mert az ökrök félre tértek vala.
10És az Úrnak haragja felgerjede Uzza ellen, és őt megveré, hogy reá tevé kezét a ládára, s meghala ugyanott az Isten előtt.
(1Krón13)

3 Ezsaias

Michelangelo (1475 – 1564): Ézsaiás

Uralkodása utolsó évében kezdődtek a nagy próféta és költő, Ézsaiás látomásai:

2 Benjamin West Isaiah_s_Lips_Anointed_with_Fire 1782

West (1738 – 1820): Ézsaiás ajkainak felkenése tűzzel

1Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;
2Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orcáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;
3És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!
Ézs6

Húsz évre működése megkezdésére az Újasszír Birodalom trónját elfoglaló, expanzív III. Tukulti-apil-Esarra (Tiglát-Piléser) a Közel-Keletet veszélyeztette. Akház (Kr. e. 752? –  716), Júdea királya, önmagában érthetően, békés megoldásra törekedett, csak ennek súlyos ára volt: konfliktusba keveredett Izraellel, és a békét csak úgy tudta megvásárolni az asszíroktól, hogy átadta nekik a templom kincseit. Ezzel kihívta Ézsaiás haragját, aki a diplomáciai háttéralkukat megvetette. Az arameusokkal kiegészült asszírok hatalmas dúlást vittek végbe Izraelben, de Júdeát megkímélték.

4 Tilglath_pileser_iii

III. Tukulti-apil-Esarra ( †… Kr. e. 727)

(III. Tukulti-apil-Esarra harci szekereinek kerekeire éles vágófelületeket szereltetett, és ezekkel rontott az ellenség sorai közé. Ez lehet a bibliai “boronába vetés” jelentése.)

5 Shalmaneser_VA következő júdeai király azonban, Ezékiás (Kr. e. 739? –  687) kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekedett Egyiptommal (már láttuk, hogy később, a babiloni fogság idején, ez a motívum szintén döntő volt a történtekben), és ez felbőszítette az asszír V. Sulmanu-asaridut (Salmanassár, †… Kr.e. 722?), aki rátört immár Júdeára is, és a térségből többszáz ezer kézművest és az elit tagjait Asszíriába hurcolta.
Manassé (Kr.e. 709? – 643) júdeai király a zsidó hittől elfordulva a tulajdon gyermekét is Molochnak áldozta (eleven elégetés). Az ellene félelem nélkül felszólaló Ézsaiást megölette (a rabbinikus hagyomány szerint kettéfűrészelték).


Az erőteljes stílusáról híres Ézsaiás-könyvnek azonban csak az első 39 fejezete származhat a prófétától – sőt, még ott is gyanakodnak kései betoldásokra: a zsidó népbe erőt és bizakodást öntő humanista, Jósiás (Kr.e. 649? – 609) király idején kerülhetett erre sor.
D. Christian Albrecht Döderlei és Johann Gottfried Eichhorn a XVIII. század végén tárta fel, hogy a 40. fejezettől kezdődő stiláris, tartalmi és célkizűzésbeli eltérések más szerzőt valószínűsítenek.
A könyv folytatója, Deutero-Ézsaiás nem kisebb költő a prófétánál:

3Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
4Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává.
5És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
6Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!
7Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.
8Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
Ézs40

Deutero-Ézsaiás Kr.e. 522 körül térhetett vissza Jeruzsálembe babiloni fogságából. Ahogy Ézsaiás könyvének első fele, úgy az övé sem teljesen egységes, és további betoldásokról árulkodik. Történt ugyanis, hogy Kr.e. 539-ben II. Nagy Kyros (Kr.e. 600? – 530)  ellenállás nélkül bevonult Babilonba. Ezt a fogságban senyvedő zsidóság nagy várakozásokkal fogadta, erre vonatkozó jóslatokat írt Deutero-Ézsaiás, sőt, Kyrost az Úr felkentjének mondja:

1Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak;
2Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vas-zárakat.
Ézs45

Ám a várakozásokkal ellentétben Kyros nem bocsátja haza a zsidóságot; erre I. Dárius (Kr.e. 550 – 486) Kr.e. 522-es betöréséig várni kell. (Azonban felmerül, hogy a hazabocsátást még Kyros rendelte el, csak nem hajtották végre.) Betoldásra utal, hogy emiatt mind azt a jót, ami jövendölésként Kyrosra vonatkozik, átvitték I. Dáriusra is.
Bernhard Lauardus Duhm a XIX. század végi elemzéseiben azt is kimutatja, hogy az 56. fejezettől kezdődő befejező szakasz egy harmadik szerző, Tritio- (vagy Trito-) Ézsaiás műve kell legyen. Újabb hangulatváltásként a rommá vált templom feletti bánat, egyben bizakodás hangja csendül ki a könyvnek ebből a szakaszából:

És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
Ézs57:12


A bibliai idézetek forrása: http://biblia.hit.hu/

Reklámok

4 responses to “Legalább három Ézsaiás

  1. Valahogy nekünk itt mindenből és mindenkiből egy kicsit több van, mint az átlagembernek… 🙂

    Kedvelés

  2. A kanonizálás során a stílus huszadrangú volt, pedig milyen leleplező.

    Kedvelik 2 ember

  3. Visszajelzés: A békesség fejedelme | SUNYIVERZUM

  4. Visszajelzés: Byrd és böjt | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s