Saul lecsillapítása

Akkor elővevé Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére tölté, és megcsókolá őt, és monda: Nem úgy van-é, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége felett?
1Sám10.1

Alexandriai Filon görög nyelven író zsidó bölcselő volt, aki lenyűgöző ószövetségi jártasságát céltudatosan ötvözte a görög sztoikus, keresztényi erényeket megelőlegező filozófiájával.

1 Alexandriai Filon (Kr.e. 25k - 41)

Alexandriai Filon (Kr.e. 25? – 41)

Az Ál-Filon szigorúan véve nem ember, hanem könyv. A Talmud-szövegek két alaptípusa közül a halaha szigorú törvényismertetés és -értelmezés, az agada asszociatív, olykor játékos értelmezése szent és kegyes történeteknek. Egy Kr.u. I. századi héber nyelven írt szertartásgyűjtemény ez utóbbi típust képviselve tekinti át, látja el kommentárjaival és írja át néha nagyon csavarosan az Ószövetséget Saul történetéig bezárólag. A gyűjtemény eredeti címe Régiségek, és feltehetőleg a reneszánsz korban egészült ki a “Bibliai” előtaggal.  Mivel latinra Alexandriai Filon műveivel egy kötetben fordították, de hamar kimutatták, hogy a teljes mű nem származhat Filontól, szerzőjeként a fiktív Ál-Filont jelölték meg. A pszeudonimizálás (név mögé bújás) amúgy a könyv keletkezési százada körül nem volt példa nélküli.

2 Vermes Geza (1924 - 2013)

Vermes Géza (1924 – 2013)

Mint az oxfordi professzor, Vermes Géza A kereszténység kezdetei Názárettől Nikaiáig (Kr.u. 30 – 325) című kötetében  ismerteti, az Ál-Filon közli annak a dalnak a szövegét, amellyel Dávid (Kr.e. 1040? – 970) csillapítja a háborgó lelkű Saul királyt (Kr.e. 1079 – 1007):

A világ teremtése előtt sötétség volt és csend,
és a csend szólt, és a sötétség világossá lett.
És akkor teremtetett a te neved…
És most ne légy bajkeverő…
Emlékezz a Tartaroszra, ahol jársz…
Az új méh, amelyből születtem, utasítson rendre,
amelyből idővel megszületik az ágyékomból származó,
aki megfékez majd benneteket.

(Nagy Mónika Zsuzsanna fordítása)

Mindjárt jegyezzük meg, hogy az utolsó három sor profétikus szavai, vagyis az utalás az eljövendő Messiásra Dávid törzséből jól ismert ószövetségi hagyomány. Dávid apja, Isai vagy Jessze lesz a törzs, mely kivirágzik. Ézsaiás (Kr.e. VIII.sz.) hosszabb költői látomását, bár kitérő, nem nélkülözhetjük:

1És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.
2Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.
3És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:
4Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent.
5Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.
6És lakozik a farkas a báránynyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;
7A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik;
8És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét:
9Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.
10És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.
Ézs11

3 Hicks (1780 – 1849) The Peacable Kingdom

Hicks (1780 – 1849): A békességes királyság

4 jesse

Jessze törzse kivirágzik

5 Gyongyospata_Jekse_oltar

A gyöngyöspatai Kisbodogasszony-templom Jekse-oltára

Az ószövetségi leírás azonban nem emlékezik meg a dal szövegéről:

14És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett.
15És mondának Saul szolgái néki: Ímé most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged!
16Parancsoljon azért a mi urunk szolgáidnak, kik körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, aki tudja a hárfát pengetni, és mikor az Istentől küldött gonosz lélek reád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj.
17És monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek tehát számomra olyan embert, aki jól tud hárfázni, és hozzátok el hozzám.
18Akkor felele egy a szolgák közül, és monda: Ímé én láttam a Bethlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van.
19Követeket külde azért Saul Isaihoz, és monda: Küldd hozzám a fiadat, Dávidot, ki a juhok mellett van.
20Isai pedig vőn egy szamarat, egy kenyeret, egy tömlő bort és egy kecskegödölyét, és elküldé Saulnak az ő fiától, Dávidtól.
21Mikor pedig Dávid elméne Saulhoz és megálla előtte, az igen megszerette őt, és fegyverhordozója lőn néki.
22És elkülde Saul Isaihoz, mondván: Maradjon Dávid én nálam, mert igen megkedveltem őt.
23És lőn, hogy amikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát és kezével pengeté; Saul pedig megkönnyebbüle és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozék tőle.
1Sám16

A Kr.e. XII-XI. század fordulóján élt Sámuel könyvének tanúsága szerint Saul királyt három lélek uralja. A sajátján kívül egy isteni, prófétai – ami nem véletlen, hiszen Saul Sámuel prófétafia, az ő köreiből lép elő királlyá – , és mikor az Úr lelke eltávozik tőle, az Úr szabad utat enged egy gonosz léleknek. A leegyszerűsítő hajlamú modern ember a három helyett egyetlen, de nem kiegyensúlyozott lélekről beszélne. (A lelki egyensúlyvesztések ellenszeréül a zene olykor hatásos, olykor teljesen hatástalan.)

6 Dore_Samuel_Blesses_Saul (1832 - 1883)

Doré (1832 – 1883): Sámuel megáldja Sault

7 Rembrandt_(1606 – 1669)Saul_and_David

Rembrandt (1606 – 1669): Saul és Dávid

Händel (1685 – 1759) Saulról írt oratóriumában (1738) Dávid megnyugtató, hárfakíséretes éneke eltér az Ál-Filontól:

O Lord, whose mercies numberless
O’er all thy works prevail…

Charles Jennens (1700 – 1773)

Ó, Uram, irgalmad örök,
Minden művedet eltölt…

Annál meglepőbb, hogy – noha a szövegíró, Jennens bizonyára nem ismerte az Ál-Filónt – a dalt szinte közvetlenül megelőző accompagnatóban a főpap szavai nagyon is emlékeztetnek arra, amit az Ál-Filón közöl:

By Thee this universal frame
From its Almighty Maker’s hand
In primitive perfection came,
By Thee produc’d, in thee contain’d:
No sooner did th’eternal word dispense
Thy vast mysterious influence,
Than chaos his old discord ceas’d.
Nature began, of labour eas’d,
Her latent beauties to disclose,
A fair harmonious world arose;
And though, by diabolic guile,
Disorder lord it for a while,
The time will come,
When nature shall her pristine form regain,
And harmony for ever reign.

Tőled a világ kerete
Mindenható, erős kezed
Ősi forrásából ered,
Teáltalad, Tebenned,
Hatásodra, csak örök szavadra,
Szűnt meg a káosz zűrzavara.
Terhétől szabadon kezdte
A természet kibontani
Lappangó, rejtett szépségét,
És, bár most, ördögi daccal
Szépségen zűrzavar ural,
Jő az idő,
És a világ a régi formát ölti,
Összhang az úr örökké.

A két részlet közelségére tekintettel egyetlen kattintással is meggyőződhetünk erről:

Reklámok

2 responses to “Saul lecsillapítása

  1. Nekem most valami erőltettnek tűnik (az összeállítás gyönyörűségén kívül, persze), de legyen ez számomra jobb időkre házi feladat.

    Kedvelés

  2. Visszajelzés: Kacsák és ellenkacsák | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s