Égi hierarchiákról

Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek

Kol1:16

1 Botticini_-_The_Assumption_of_the_Virgin

Botticini (1446 – 1497): A Szent Szűz mennybevétele

Folytatjuk barangolásunkat a nem ismert tartományban, melyből nem tér meg utazó. Az előzmények:

https://sunyiverzum.wordpress.com/2015/02/09/2-3-areopagita-denes/

Amennyire bizonytalan volt Ál-Areopagita Dénes a maga nevében, olyan bizonyos tudása volt az Ég függelmi viszonyairól. Szent Pál apostol (5? – 67) idézett levélrészletére támaszkodva érthetően vette magára a Pál által megtérített Areopagita Dénes nevét. Ha valóban a monofizitizmus egyik nagy korai szentje, Ibériai Péter (411? – 491) áll a név mögött, akkor újabb csavar van az idáig sem egyszerű történetben: az orthodox kalkhedoni – konstantinápolyi ág “bekapta a horgot”, és tekintélyi alapon, Areopagita Dénesnek gondolván fő-fő ellenfelük művének szerzőjét, a legnagyobb tisztelettel vették át tanításait. És Johannes Scotus Erigena (815 – 877) latin fordítása alapján a teljes nyugati kereszténység is sok évszázadig, ezzel alapot teremtve a nyugati angyalábrázolásoknak.
Az iratok egyik legvilágosabb könyve az Égi és egyházi hierarchiákról, annak is különösen az első, a mennyei felépítményről szóló fele.
(A “hierarchia” szót angolban is, magyarban is gyakran rosszul fordítják. Ál-Areopagita Dénes könyvében ez a szó nem magának az alá-fölérendeltségnek a fogalmát jelöli, hanem egy-egy ilyen feljebbvalósági főcsoportot.)
A csoportosítás ötlete, úgy tűnik, Ál-Areopagita Dénestől származik, de az angyalok különböző fajtákba sorolása már az első századtól szokásban volt, nem is beszélve az ószövetségben már emlegetett angyalnemekről. Átlagember nem gondolná, hogy a fenti újszövetségi idézetben a két szféra, a földi és mennyei közül éppen az utóbbihoz tartozna Pál felsorolása. I. Szent Kelemen pápát (35? – 97?) azonban nem lehetett megtéveszteni. Felismerve, hogy Pál itt égi szellemeket emleget, tizenegy angyaltípust hoz köztudatba az Apostoli Konstitúciók (375-380?) néven ismert gyűjtemény neki tulajdonított fejezetében; ám akkor is, ha mint alappal felmerült, ez az akkoriban kizárólag keleten ismert gyűjtemény valójában hamisítvány, jó száz évvel előzi meg Ál-Areopagita Dénest, akinek kategóriái kísértetiesen hasonlítanak I. Szent Kelemen állítólagos típusaihoz. I. Szent Kelemen angyaltípusai: szeráfok, kerubok, eonok, seregek, uraságok, hatalmasságok, fejedelemségek,  trónusok, arkangyalok, angyalok, erősségek. Ugyancsak megelőzi hasonló elnevezéseivel Ál-Areopagita Dénest az Apostoli Konstitúciókat bizonyosan nem ismerő Szent Ambrus (340? – 397), Milánó püspöke, a Dávid próféta védelmében című írásban, melynek ő vélhető szerzője, továbbá Szent Jeromos (347? – 407?). Ál-Areopagita Dénest követően szinte minden nagy egyházi tanító foglalkozott a problémával. Veszélytelenül megtehették azok után, hogy Dialógusíró I. Nagy Szent Gergely pápa (540? – 604) egy szentbeszédében egyetlen átsorolással megismételte Ál-Areopagita Dénes felsorolását, és így mintegy hivatalos rangra emelte azt.
Ál-Areopagita Dénes az angyalok gyülekezetét, a Synaxist három hierarchiába, és mindegyik hierarchiát három-három kórusba osztja. Így jön létre a kilenc angyali rend. A rangokat az adja, melyik csoport milyen távol áll Istentől, de itt ne fizikai távolságra gondoljunk – a fizikai értelemben legközelebbi csoport a harmadik helyre szorult. (Ahogy egy titkár rangban a miniszter alatt áll.) Ez Origenes (182? – 254) nézeteit juttathatja eszünkbe az Isteni Fényről, mely bővebben éri az Atyához közelebb állókat, vagy még korábbról a kabbalisztikus emanáció-tant.


 Az első hierarchia kórusai:

2 Seraphim_Cherubim_Cathedral_of_Cefalu

A cefalùi katedrális mennyezetmozaikja: alul-felül szeráfok, balról-jobbról kerubok

 • Szeráfok. Ézsaiás leírásában hatszárnyú lények, és számos biblikus utalás szerint az isteni közelségtől tűzhöz hasonlóak. (A héber lángoló a szó eredete.) A tűz, nem kell mondanunk, az isteni szeretet tüze.
 • Kerubok. Az isteni tudás járja át lényüket. Nevük héber eredete: a bölcsesség kiáradása.
 • Trónusok. Az Úr trónusa körül szolgálnak, avagy, az Úr, szellemi értelemben, rájuk támaszkodik. Így Isten hordozójaként is emlegetik őket. Az evilági hatalmasságokat segítik a helyes ítélkezésben. Isteni segítségnyújtóként ofanoknak is nevezik őket, és azonosítják őket az Ezékiel próféta látomásában feltűnő kettős kerékkel. Képünkön megfigyelhetjük a látomás másik jelenését is, melyről Ezékiel sem tudta megállapítani, szörny-e vagy angyal. Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) mindenesetre megkérdezi, ha efféle dolgok vannak a mennyben, vajon mi várható a pokolban. Idézi: Borges (1899 – 1986), Képzelt lények könyve.
3 Ezekiel_s_vision

Ezékiel látomása: balról az ofanok, jobbról a szörnyszerű angyali jelenés

A második hierarchia kórusai:

 • Erősségek. 4 erossegErejük van a hierarchikusan alattuk álló égi szellemek felett, és minden szolgalelkűség nélkül, vidáman és erővel szolgálják az Urat. Az érzéki csábítások legyőzésében segítenek.valaszto
 • 5 urasagUraságok. Urak a gonoszság felett, akár a gonosz kísértő, akár ártó cselekedeteiről is legyen szó. Egyúttal a nemes elhatározások, munkák segítői, és a gonosszal folytatott küzdelmekben a jók oldalára állnak.
 • 6 Archai_principalityFejedelemségek. A csodákat igazgatják, az isteni kegy közvetítői. Bátorságot, lelkierőt öntenek belénk.

valaszto

A harmadik hierarchia kórusai:

 • 7 Exusiai_hatalmassagokHatalmasságok. Az alacsonyabb rendű angyaloknak ők közvetítik az isteni parancsot. Ők szorgoskodnak mind a fizikai világ, mind a társadalmak helyes működtetése körül. Dialógusíró I. Nagy Szent Gergely pápa nekik tulajdonítja a képességet a felsőbb hatalmak által hozott döntésekbe belenyugvás elősegítésében. Ugyancsak ők gondoskodnak az arra érdemesek megfelelő társadalmi pozíciókba juttatásáról.
8 Luca Giordano archangel_michael_overthrows_the_rebel_angel

Giordano (1634 – 1705): Szent Mihály arkangyal legyűri a lázadó angyalt

 • Arkangyalok. A legdicsőbb, legjobb hírek hozói. Az Írás helyes megértését segítik. Dialógusíró I. Nagy Szent Gergely pápa úgy találja, a hitben erősítik a gyengülő, gyarló embert. A szent hagyomány nemcsak az egyes felekezetek által magával Jézussal azonosított Szent Mihály, továbbá Gábriel és Ráfael arkangyalról, de további kilencről is tud, leszámítva magát a lázadó Lucifert, akit némelyek eredetileg ebbe a kórusba soroltak (Satanael).
 • Angyalok. A tulajdonképpeni angyalok óriási sereget alkotnak, hiszen közéjük tartoznak az őrangyalok is. Isten különféle híreit hozzák, és támogatják az embert mindennapos viszontagságaiban.
9 Cortona_Guardian_Angel 1656

Cortona (1596? – 1669): Őrangyal (1656)

Az alábbi XVIII. századi görög orthodox ikonon az angyali synaxist kissé kevert sorrendben ábrázolták:

10 Synaxis_of_the_Bodiless_Powers

szeráfok – trónusok – erősségek / uraságok – kerubok – fejedelemségek / hatalmasságok – arkangyalok – angyalok

Reklámok

15 responses to “Égi hierarchiákról

 1. “Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) mindenesetre megkérdezi, ha efféle dolgok vannak a mennyben, vajon mi várható a pokolban.” Zseniális!! 🙂

  Kedvelés

 2. Irodalomtanításhoz nélkülözhetetlen angyal enciklopédia. Kérjük a pokolbélieket is!

  Kedvelik 1 személy

 3. Hirtelenjében a pokol terjedelmére gondoltam. Ne ijesztgess kora hajnalban! 🙂

  Kedvelik 1 személy

 4. Arra igyekeztem a mottóval felhívni a figyelmet, hogy Szent Pál eviláginak tűnő felsorolásának egyes szavaiból hogy lettek angyaltípusok, magát a trónt is beleértve.

  Kedvelik 1 személy

  • Magyarán, még a szent apostol szavai is elmozdultak a profán — mennyei
   skálán az utóbbi irányába a kegyes interpretációk hosszú sorának hála.

   Kedvelés

 5. Ennek a hozzászólásnak az alján hiába keressük a közvetlen Facebook, Google+ és egyéb linkelési lehetőségeket. Vajon miért?

  Kedvelés

 6. ? A hozzászólások alatt nem is szokott lenni, a bejegyzés alatt pedig most is ott van.

  Kedvelés

 7. Apropó. Ugye tudjátok, hogy a Facebookon az üzenetek között van egy “Egyéb” mappa is? Ott landolnak a nem várt angyalok, ördögök.

  Kedvelik 2 ember

 8. Visszajelzés: Szent és profán fényhozók | SUNYIVERZUM

 9. Visszajelzés: Kis tartalomjegyzék | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s