0, 1 vagy 2 Nepomuki Szt. János

1 Nepomuki

Nepomuki Szt. János szobra Budán

Nepomuki Szt. János (1340, 1350 v. a kettő között – 1383 v. 1393), a sóbányászok, folyók, hidak, Csehország, a halászok, a vízi utasok és a vízimolnárok védőszentje, aki közbenjárását különösen árvizek alkalmával kérjük – de hogy melyik Nepomuki Szt. János, most még ne firtassuk – a dél-csehországi Pomukban született. Rögtön itt tisztázzuk: ennek ellenére szülőfalujáról kapta nevét, amely 1384-ben egyesült a szomszédos Přesanicével, és ekkor vált Nepomukká (Jánostól függetlenül, akit ekkor esetleg még Wolfflinnak hívtak), és 1413-tól nyert városi rangot. Hogy a név, a kegyes felfogással ellentétben, nem származhat a “ne po muki”, “nem kín által” történt halálából, éppen kínhalála bizonyítja, mely életrajzának kevés számú biztos pontja közé tartozik.

2 Nepomuk

Nepomuk

3 Jan z Jenstejna

Jan z Jenštejna, nyaka körül az érseki palliummal

A szent hagyomány szegénysorúnak tudja származását. Ez nem feltétlenül kizáró akadály egyházi előmenetelben, de mielőtt 1380-ban pappá szentelték, már tizenegy éve császári jegyző volt a prágai érsek kancelláriáján. Ez alapján kételyek merülnek fel a családja szegénysége körül. Ezt követően jogot is tanult Prágában és Padovában, itt lett kánonjogi doktor. Ahogy, bizonyos értelemben, a szent pallium által az érsek a pápa helynöke, hasonlóan az érsek is állíthat magának helynököt. Esetünkben a Padovában szintén tanulmányokat folytató Jan z Jenštejna (1348 – 1400) érsek általános helynöke Jan Wolfflin lett.

4 Vaclav

IV. (Luxemburgi) Vencel

5 Pisanello Luxemburgi Zsigmond

Pisanello: Luxemburgi Zsigmond

valaszto

Az invesztitúraharcok évszázadaira legalábbis lendületében emlékeztető viszály dúlt az érsek és IV. (Luxemburgi) Vencel (1361 – 1419) között – a király mellékneve nem véletlen, lévén testvérbátyja a “mi” Luxemburgi Zsigmondunknak (1368 – 1437). Az érsek az egyház sanyargatását fájlalta, míg a király azt nehezményezte, hogy az érsek hatalmának semlegesítésére szőtt terveit a helynök keresztülhúzta egy személyi döntésével. Egy új püspökség kreálásához a királynak egyházi ügyekben jártas bábra lett volna szüksége, de a helynök a király kiszemeltjét megakadályozta a jártasság megszerzésében, vagyis, IV. Vencel akaratával szembehelyezkedve, mást nevezett ki a Kladruby-i bencés kolostor apátjának.

6 Kladruby

A Kladruby-i bencés kolostor Mária mennybevétele-temploma

Nekibúsulásában a király 1393-ban elfogatta Jánost és feltehetőleg más egyházi személyeket is. Az ezt követő kínzások tényéről biztos feljegyzések maradtak fenn, de a horrorisztikus (és a különböző forrásokban egymásnak is ellentmondó) részletek, mint például az, hogy a király saját kezűleg sütögette volna a tragikus sorsú helynököt, valószínűleg túlzóak. A megkínzottak túlélték a borzalmakat, esetleg magát Jánost leszámítva, akit utána, élve vagy halva, a jeges ár elmosta Judit-híd helyére nem sokkal azelőtt épített Károly-hídról a Moldvába vetettek. Holttestének megtalálásához különféle (egymással össze nem egyeztethető) legendák fűződnek.
Hosszú ideig biztosra vették a történészek, hogy Nepomuki János vértanú szentté avatásának tényleges indoka hamis. Azaz nem állja meg a helyét az a legendás elem, hogy János a királyné gyóntatójaként szembeszegült a féltékeny (más források szerint mérgezéstől tartó) király parancsának, hogy törje fel a gyónási titok “pecsétjét”. (A halálozási dátum bizonytalansága miatt a királyné személye sem bizonyos.)

7 IX Bonifac

IX. Bonifác

8 XIII Benedek

XIII. Benedek

Erre kézenfekvő bizonyítékul éppen egy olyan panaszlevél szolgál, melyet az érsek írt IX. Bonifác  (1350? – 1404) pápának IV. Vencel túlkapásairól az egyházi birtok sérelmére, és benne felemlíti a helynök meggyilkolását annak körülményeivel együtt. A felsorolásból hiányzik a gyónási titok megtartása. Ezt a levelet a Vatikánban a XVIII. században találták meg, és ez szolgált egyik alapjául János szentté avatásának. XIII. Benedek (1649 – 1730) 1729. március 19-én az akkor már egy ideje ilyenként tisztelt Jánost beiktatta a szentek sorába. A XIV. század végéről több forrás is fennmaradt, amely megemlékezik Nepomuki Szt. János kínhaláláról, de azokban nem merül fel a gyónási titok motívuma.

9 Thomas Ebendorfer von Haselbach

Thomas Ebendorfer von Haselbach

Ám a többszörösen rektorviselt bécsi Thomas Ebendorfer von Haselbach (1388 –  1464) 1433-ban Prágában tartózkodott, és arról írt, Nepomuki János “állítólag nem akarta megszegni a gyónási titkot”. Ez természetesen távolról sem bizonyító erejű, mégis figyelemre méltó, mert beszámolója közel áll az eseményekhez, és így lett volna alkalom a cáfolatra, amennyiben a gyónási titokról szóló történet szándékos pia fraus. De ha a naiv jóakarat szülte ezt a verziót, arra nézve Ebendorfer megállapítása nem perdöntő – efféle szóbeszédeket még ma sem tartanak cáfolatra érdemesnek.
Egészen új irányt nyitott a történteknek Krumlovi János, a prágai Szt. Vitus Székesegyház főesperese 1483-ban, amikor, vélhetőleg egy másolási hibát elfogadva, Nepomuki János halálát 1383-ra teszi. (A dátum valószínűtlenségét alátámasztja, hogy míg 1393-ból több feljegyzés is származik Nepomuki Szent János haláláról, 1383-ból ilyen feljegyzés nem maradt fenn.)

10 Vaclav Hajek z Libocan

Václav Hájek z Libočan

Ebből kiindulva, hozzávéve a születési dátumokban mutatkozó ugyancsak tíz évnyi bizonytalanságot, a „cseh Plinius”, Václav Hájek z Libočan († 1553) oda jut, hogy két Nepomuki Szent János létezett, a korábbi a gyónási titok megőrzése, a későbbi egyházjogi kérdések miatt szenvedett vértanúhalált. Korában Hájek nagy népszerűségnek örvendett, de utóbb annyi pontatlanságára derült fény, hogy a műveit övező növekvő bizalmatlanság az elméleteire is kiterjedt. Ilyenképpen ma már általánosan elfogadott tényként kezelik, hogy nem volt két Nepomuki Szt. János.

De vajon volt-e egy is? Egyes protestáns források ráirányítják a figyelmet a hasonlóságokra életrajza és Husz János (1369 – 1415) életének egyes epizódjai között.

11 Jan Hus

Husz János

Husz Jánost is pappá szentelték, teológiai doktor volt, mi több, ugyanannak a királynénak, Bajor Zsófiának (1376 – 1425) a gyóntatója, akié Nepomuki Szt. János is volt, amennyiben elfogadjuk ezt a verziót és a későbbi halálozási dátumot. A királyi pár amúgy Husz János patrónusa volt mindaddig, amíg V. Sándor ellenpápa (1339? – 1410) meg nem erősítette Husz Jánosnak (Jenštejna érsek utóda általi) kiközösítését. Érdekes tükörképe Husz János Nepomuki Szt. Jánosnak abban, hogy míg a helynök vadul alkalmazta a kiközösítés fegyverét egyházjogi harcaiban, addig Husz János éppen az ilyen célú kiközösítések ellen emelt szót.

12 Bajor Zsofia

Bajor Zsófia

13 V Sandor ellenpapa

V. Sándor ellenpápa

 Mindebből az a következtetés származik, úgymond, hogy Nepomuki Szt. János egyáltalán nem is létezett, alakját csak ellenreformátor jezsuiták konfabulálták. Az elméletet alapjaiban rengeti meg, hogy Nepomuki Szt. János tisztelete már a jezsuiták prágai megjelenését megelőzően is élt a prágaiakban, ugyanakkor segít megmagyarázni Nepomuki Szent János egyetemes népszerűségét a cseh társadalomban – a husziták üldözése alatt tisztelete mögé odasejthetjük a Husz János iránti titkos hódolatot is.
Nepomuki Szent János tisztelete nálunk is lankadatlan. Nemrég állították vissza “jogaiba” a gyertyafényes bajai Jánoska-eresztést, amikoris a szent emléknapján, május 16-án szobrát egy csónakban vízre bocsátják. Hasonló megemlékezéseket tartanak Mohácson is.

14 Janoska_eresztes

Jánoska-eresztés Baján


források:

Reklámok

4 responses to “0, 1 vagy 2 Nepomuki Szt. János

  1. Csodálatos, élvezetes és információkban, hivatkozásokban gazdag írás! Hálás köszönet érte, kedves Sunyi!

    Kedvelik 1 személy

  2. Visszajelzés: Habermann csalogányai | SUNYIVERZUM

  3. Visszajelzés: Kis tartalomjegyzék | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s