Laoszról laikusan

1-southeast-asia_1400_ce

A millió elefánt és fehér ernyő királysága 1400-ban (pirossal)

Kínai kutatók a VIII. századra teszik Khun Borom életét, melyet a Nidan Khun Borom ír le (Khun Borom története), és a történelmi thai országegyesítő királlyal, Piluogével (697 – 748) azonosítják. A legendás király ebben többek között elénk tárja a lao nép eredetét. Egy hatalmas isten, megelégelve a földi erőszakot, árvizet bocsát a gonosz emberiségre bűnhődésül. Három vezér menekül meg és egy segítségükre rendelt bivaly. Együtt jutnak el Muang Then földjére (melyet ma a vietnami Ðiện Biên Phủnak feleltetnek meg). Miután a bivaly segítségével jártasságot szereznek a rizstermesztésben, a bivaly meghal. Koponyájából az orrlyukakon át tökindák tekerednek elő. A tökből sarjad újra az ember. Amely tököt a vezérek égetővassal nyitnak fel, abból származnak a sötét bőrűek, amelyiket vésővel, abból a sápadtabb bőrszínű laók.[1] Se ebben a legendás etiológiában, se másutt nem lelni nyomára a máskor megbízhatónak bizonyult forrásunknak arra a feltételezésére, hogy a nép és országa ősatyja egy bizonyos Lao lett volna, melyből a mai Laosz neve eredne.[2] Ezzel szemben a nyelvtudomány álláspontja az, hogy a lao nép nevének eredete megfejtetlen.[3]  Bővebben…

A kövérség diadalútja

1 Ez pedig a vétekért való áldozatnak törvénye; igen szentséges az.
2 Amely helyen megölik az egészen égőáldozatot, ott öljék meg a vétekért való áldozatot is, és a vérét hintsék az oltárra köröskörül.
3 A kövérjét pedig áldozzák meg mind, a farkát is, és amely kövér a belet takarja.
4 A két veséjét és a rajtuk lévő kövérséget, amely a véknyaknál van, úgyszintén a májon lévő hártyát a vesékkel együtt szedje ki.
5 És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron tűzáldozatul az Úrnak. Vétekért való áldozat ez.
6 A papok között minden férfiú eheti azt, szenthelyen egyék meg; igen szentséges az.
Lev.7[1]

A kövérségnek azzal az inkább gyakorlati, mint elvi kérdésével, hogy egyes szavak hátterében miként búvik meg a szó valamely ősi változata, érintőlegesen már foglalkoztunk, telített zsírsavakról szólva. A teljes általánosságban, amikor a melléknéven túl a „kövér” mint főnév is felmerül, például az Ószövetség egyik kulcsszavaként, vagyis amikor számba kellene vennünk zsírtól faggyúig mindent, ami főnévként kövér, nyomunk veszne, akkora kutatást kellene végeznünk. Így a baráti (N.) indíttatású mai nyomozásban nagyrészt megmaradunk a melléknév vizsgálatánál.

Bővebben…

Előre az agarokkal!

1-agarofitak

agarofiták: egy Gelidium és egy Gracilaria

2-vorosmoszatok

vörösmoszatok

A vörösmoszatok törzsébe tartozó két nemzetség, az 1813-ban Jean Vincent Félix Lamouroux (1779 – 1825) által leírt Gelidium[1] és az 1830-ban Robert Kaye Greville (1794 – 1866) által bevezetett Gracilaria[2] fajai agarofiták, azaz olyan növények, melyek egy különösen stabil kocsonyásító anyag, az agaragar előállítására képesek.[3] Az agaragar különösen szívós poliszacharidjával, az agarózzal éri el a hatást.

3-agarose_polymere_svg

Bővebben…

Egy az ötvennyolcezer-kilencvennyolcból (A költő)

A bíbortól, a mártírok mezítlen
Testétől, míg lelkedbe nem hatol
Fehérlő csábításuk, fuss el innen,
Az éjsötét boltozatok alól!

Gumiljov: A padovai dóm[1]

Baka István (1948 – 1995) fordítása

1-padova

Padova, dóm

2-kovalevszkij

Kovalszkij-erdő

1918 és 1953 között a Szentpétervárhoz közeli Kovalevszkij-erdő mélyén ötvennyolcezer-kilencvennyolc embert lőttek agyon. A puszta évszámokból is gyaníthatóan nem kizárólag a sztálinizmus évtizedei alatt. Az áldozatoknak egy 2001-ben ott emelt emlékmű ad tiszteletet.[2]
Az áldozatok egyike volt Gumiljov. Sorsa, talán azért, mert a finom stílusú költő nem Sztálin (1878 – 1953), hanem Lenin (1870 – 1924) áldozata volt, kevésbé foglalkoztatta a szocializmus elfajulásának tanában hívő utókort. Bővebben…

Sztálin Szibériában

Не помните ли фамилию Кобы? Привет, Ульянов
Nem emlékszik Koba családnevére? Üdvözlettel, Uljanov

Lenin (1870 – 1924) levele Grigorij Jevszejevics Zinovjevhez 1915. augusztus 3-án

Большая просьба: узнайте фамилию Кобы.
Nagy szívességre kérem: tudja meg Koba családnevét!

Lenin levele Vjacseszlav Alekszejevics Karpinszkijhoz (1880 – 1965), 1915. november 9-én[1]

Mi történhetett, hogy a bolsevik frakció régi harcosának, Sztálinnak (1878 – 1953) a családneve ennyire elhomályosult a mozgalom vezetőinek emlékezetében? A magyarázat nem korlátozódhat Lenin egészségi állapotára, hiszen a levelek keltezéséből azt olvassuk ki, három hónap kevés volt Zinovjevnek, hogy a maga emlékezetébe idézze. Hosszú sora van ennek, mely azonban nem annyira unalmas, mint a Krátkij kursz, azaz az SzK(b)P rövid története. Bővebben…

A kapor: tartsd szárazon

…körben csak sajtot fűzött fel spártai fűvel,
s száraz régi kapor csüngött le, nyalábba kötözve…

Vergilius (Kr.e. 70 – Kr.e. 19): Moretum[1]

Már liliommal telt kosaruk, szed a hószinü náis
Mákfejet is, halovány violákba vegyítve tenéked
S jószagu kaprot köt nárcisz-koszorúba ezekhez;
Majd füszeres füveket foglal füzögetve fahéjba,
Sárgás boglárkát végül lágy áfonya mellé.

Második ekloga[2]

Lakatos István (1927 – 2002) fordításai

1-kapros

kapros dübbencs

A kapor régóta becsben áll. Már a gyógymódok ősi gyűjteménye, a Georg Moritz Ebers (1837 – 1898)-papirusz megemlíti Kr.e.1500-1550 körül. Szerzője szerint enyhíti a felpuffadást, hashajtó és vizelethajtó.[3] A természet históriája XX. könyvének 74. fejezetét id. Plinius (23 – 79) a kapor gyógyhatásainak szenteli. Az egyiptomi megállapítások mellé még tesz néhány biztató javaslatot. Gyökerét vízben vagy borban macerálva megszüntethető a szem váladéka. Magvait gőzben inhalálva eláll a csuklás. (Ebben ravasz bölcsesség rejlik. Mire a fazék víz felforr és a kaprot is előkerítjük, aligha van csuklás, mely el nem áll magától is.) Hamvait szedd a nyelvcsap duzzanatára, de tartózkodj magától a növénytől, mely nemcsak a látást gyengíti, de szaporodásodban is meggátol![4] (Ebben pedig a gyengülő látás olykor segítségül szolgálna.) És természetesen nem áll meg id. Pliniusnál a kapor terebélyes kultúrtörténete. Bár veszít poétikus erejéből.


Az előszláv koprъ, kopr, „kapor”[5] szóból fejlődtek ki a szláv nyelvek szavai a kaporra, így például a szerb-horvát kopar[6]; a magyar szó is szláv átvétel. (Ragozási okokból az átvett szó „kapr” lehetett.)[7] A kapor angol neve dill. Ennek kissé kalandosabb eredetéről kétféle vélemény forog, az egyik szikár, a másik költői. Bővebben…

A nagy kisember segítő keze (Parvusz)

Parvusz minden kétséget kizáróan a századforduló egyik legszámottevőbb marxistája volt.

Lev Davidovics Trockij: Életem. Önéletrajzi vázlat (1930).
XIII. fejezet: Visszatérés Oroszországba[1]

A ma már homályos hírű, egykor közismert, nagy lábon élő marxista világfi, Alekszandr Lvovics Parvusz eredeti nevét is megemlítem, noha ez érzékeny esetekben nem szokásom: Izrail Lazarevics Gelfand, angolosan Helphand. Angol nyelvű források ugyanis szívesebben használják az eredeti nevet. Az alapos Parvusz tehát nemcsak vezeték- és keresztnevét, de (meglehetősen paradox módon) az otcsesztvóját is megváltoztatta. Jól megtermett ember lévén az új vezetéknév (a latin „kicsi”) öngúnyként is felfogható. (Parvusznak a jelek szerint semmi vérségi köze a kiemelkedő orosz tudóscsaládhoz.) Életrajzának csak egyes kimagasló eseményeit említem, melyek különös láncba kapcsolódnak össze. Bővebben…

Üldözési jelenetek

Pihenésképpen nézzünk meg egy közönséges, régi feladványt közelebbről. A probléma eredetileg úgy hangzik, hogy egy egységnyi oldalú szabályos sokszög csúcsaiban ül egy-egy azonos röpképességű sas, és adott jelre mindegyik űzőbe veszi a jobboldali szomszédját. (Hasonló esettel már foglalkoztunk.) Ekkor egy görbe vonalú pályát leírva a sokszög középpontjában találkoznak. Mekkora utat tesznek meg a találkozásig? A kidolgozás hasznos fejszámolás, eredménye

1/(1 + cos α),

ahol α a sokszög oldalai által bezárt szög. A feladatnak abban az általánosításában, melyben a pontok síkbeli elhelyezkedése tetszőleges, de a sebességek továbbra is egyenlő nagyságúak, mutassuk ki, hogy a madarak végül (véges időn belül) egyetlen pontban találkoznak. (Ezzel egyúttal az eredeti feladat homályban hagyott előfeltételezését is igazoljuk.) Bővebben…

Mindenki magából indul ki

Ne roncson a zsigora Dávid, – mondja a gyűjtő, – mert mindenki magából indul ki.

Kurkó Gyárfás (1909 – 1983): Nehéz kenyér (1949)[1]

A veretes szöveg megfejtéséhez nem árt emlékezetünkbe idézni, hogy a zsigora nem más, mint köszvény, így a szelíd felszólítás hozzávetőleges értelme: „ne légy rosszmájú”. Valójában azonban a mondat második felével fogunk foglalkozni, ezzel a különösen méla, destruktív szólással, mely minden bíráló megjegyzés örök magunkba fojtásának ambiciózus igényével lép fel. Bővebben…

Dobálódzunk a szavakkal

1-majorca

Majorca

Tisztelt N. barátom irányította rá figyelmemet a βάλλειν, ballein, „dobni” görög szó szerteágazásaira. A feladat egyszerre könnyű és nehéz, hiszen törzshelyeinken valóban bőséges adatok állnak rendelkezésre, ugyanakkor érdekes „látnivalók” akadnak olyan szavakban is, melyek eredete után nem ennyire gyors a nyomozás. Kezdjük egy ilyen szóval. Bővebben…

Termésneveinkről

A magyar nyelv sokkal szebb és izgalmasabb neveket adott növények terméseinek, mint például az angol, amely lényegében a latin szavakat használja. Nem lehet célunk valamennyi termésnév eredetének kinyomozása, nemcsak a sokaságuk miatt, de sokkal inkább azért, mert számos közülük magától értetődő, mint például a „hüvelyes” vagy a „felfújt bogyó”. Ugyancsak nem lehet célunk a termések részletes leírása, hiszen az erre illetékes „szakférfiak”, újabb kori nevükön szakemberek ezt közkinccsé tették. Ezért a leírásban különösen mértéktartók leszünk. (A legszebb összefoglalóval itt találkoztam.[1]) Ugyanakkor megvizsgáljuk a tudományos (latin) nevek eredetét is. Bővebben…

A fenol és a fény egyéb útjai

καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
kai to fos en te skotia fainei, kai e skotia auto u katelaben.[1]

És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

Ján. 1:5[2]

A Bibliában a „fényleni” valóságos kulcsszó. Görög alakja, a φαίνειν, fainein abból az indoeurópai, különféle leírásokban bhel-, bleh-, bheh-, „fényleni” gyökből ered, mellyel már foglalkoztunk. A közvetítő itt az előhellén phanno volt.[3] A vallások érthetően fordulnak ehhez a szóhoz, így a görög mitológia is. Okeanos (sokak szerint titán) mintegy háromezer gyermeke közül nem soknak nevezte fel nevét az utókor. Köztük van Persefone játszótársa, Faino, aki az elrabláskor is jelen volt.[4]

1-rembrandt

Rembrandt (1606 – 1669): Proserpina elrablása (1631 körül). Az egyik elmosódó háttéralak akár a fénylő Faino is lehet

A kémiában egy ponton a feltűnése viszont meglepőnek mondható.  Bővebben…

Maraton és édeskömény

…He flung down his shield,
Ran like fire once more: and the space ’twixt the Fennel-field
And Athens was stubble again, a field which a fire runs through,
Till in he broke: ”Rejoice, we conquer!”

Browning (1812 – 1889): Pheidippides[1] (1879)

…Pajzsát a földre levetette ő,
Még egyszer, mint tűz, iramodik: a tér a köménymező
És Athén közt tarlóvá lett, mit felemészt a láng,
Míg kiszakadt belőle: győztünk! vigadjunk hát!

Νενικήκαμεν! (Nenikekamen!) Győztünk! Feidippides († Kr.e. 490) szobra a maratoni országúton

Erős közvetett bizonyítékunk van rá, hogy a költemény címadója, Feidippides († Kr.e. 490) a görögök maratoni csatanyerése után nem rohant az onnan mintegy 40 kilométerre fekvő Athén piacára ezzel a diadalkiáltással ajkán mint utolsó szóval: a mesélés, színezés iránt rendkívül fogékony Herodotos (Kr.e. 484? – 425) nem tud az esetről.[2] Ahogy a legendás történet eredetét visszafejtik, kiagyalójának Plutarkhos (46? – 127?) tűnik.[3] Browning verse mindamellett óriási hatást gyakorolt Michel Jules Alfred Bréal (1832 – 1915) akadémikusra és Pierre de Frédyre, Coubertin bárójára (1863 – 1937), a jelenkori olimpiai játékok atyjaira, hogy a maratonfutást felvették a műsorszámok közé.[4]  Bővebben…

A számok mögött a király, a király mögött csokoládé aggyal

Strudel (1641 - 1708): II. (Elbájolt) Károly ((1661 – 1700)

Strudel (1641 – 1708): II. (Elbájolt) Károly ((1661 – 1700)

1-b

…Death, if I make thee a grandee of Spain,
And give thee half my subjects, wilt thou stay
Behind the door a little, while I play
With life a moment longer?

Lee-Hamilton (1845 – 1907): Charles II of Spain to approaching death

…Halál, ha spanyol granddá teszlek én,
És fele népemet átadom, még
kiállnál kicsit az ajtó elé,
Hogy játszhassak az élettel?

II. Károly spanyol király a közelítő halálhoz

II. (Elbájolt) Károly családfáját tegnap megvizsgáltuk Sewall Green Wright (1889 – 1988) módszere szerint, és noha azt találtuk, a „kennelben” nem a végállomás szerepét betöltő uralkodó a legbeltenyésztettebb, az örökletes betegségek, degenerációk végzetes erővel ütköztek ki az utolsó Habsburg spanyol királyon. Bővebben…

A legbeltenyésztettebb Habsburgok

A korai és kései egyiptomi uralkodói házakban kialakult beltenyészetek mellett történelmileg legismertebb a Habsburgok spanyol ágának szomorú végzete, mely az utolsó Habsburg király, II. (Elbájolt) Károly szomorú sorsában éri el végkifejletét. Története annyira megrendítő, hogy két megemlékezést is ennek szentelünk. Először aritmetikai vizsgálódásokat végzünk.
Lássuk tehát II. Károly családfájának a számításokban relevánsnak tekinthető részletét, már ha ezt a kusza gazt egyáltalán fának nevezhetjük. (A kép nagyítható.) 2-carlos_segundo Bővebben…